Samokontrola – dokaz da je Krist u vama

1000
pregleda
samokontrola suzdržljivost umjerenost

SAMOKONTROLA (def.) = umjerenost, suzdržljivost, strpljivost. Vrlina onoga koji vlada svojim željama i strastima; kontrolira vlastite emocije i nagone.

Samokontrola je plod Duha Svetoga. Dobar znak vladate li svojim duhom jest činjenica da vas kontrolira Duh Sveti. Dokaz da je Krist u vama.

„Onaj tko vlada svojim duhom, bolji je negoli onaj tko zauzme grad.“ /Izreke 16,32

„Onaj tko nema vlasti nad vlastitim duhom je kao grad porušen i bez zidova.“ /Izreke 25,28

Koliko je samokontrola važan dio kršćanskog života dokazuje činjenica da je Pavao propovijedao upravo o tome. Vjerujemo da se ovdje riječ „suzdržljivost“ koristi u kontekstu posvećenja. Ako je tako, tada posvećenje možemo obuhvatiti jednom riječju – suzdržljivost.

„I dok je ovaj izlagao o pravednosti, SUZDRŽLJIVOSTI i budućem sudu…“ /Djela 24,25

„A plod Duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, SUZDRŽLJIVOST: protiv tih nema zakona.“ /Galaćanima 5,22-23

„Neka vaša UMJERENOST bude poznata svim ljudima. Gospodin je blizu.“ /Filipljanima 4,5

„Nadglednik treba biti… SUZDRŽLJIV.“ /1. Timoteju 3,2-3

„Nadglednik, kao Božji upravitelj, mora biti… SUZDRŽLJIV.“ /Titu 1,7-8

„Starci neka budu trijezni, ozbiljni, UZDRŽLJIVI, zdravi u vjeri, u ljubavi, u postojanosti.“ /Titu 2,2

„Jer nije nam Bog dao duha strašljivosti, nego snage, ljubavi i razboritosti [SAMOKONTROLE].“ /2. Timoteju 1,7

Neobuzdanost opisuje ljude posljednjih vremena, ljude koji su izvana pobožni, a iznutra licemjerni.

„A znaj i to da će u posljednjim danima doći teška vremena; jer će ljudi biti… NEOBUZDANI… imat će obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. Takvih se kloni.“ /2. Timoteju 3,1-5

Ako želite doći do ljubavi, krenite od vjere, kreposti (tj. čistoće, čestitosti, neporočnosti), znanja, samokontrole, postojanosti, predanosti, bratoljublja. To je sve ono što čini ljubav.

„I, uz to, sa svom revnošću pridodajte svojoj vjeri krepost, kreposti znanje, znanju UZDRŽLJIVOST, uzdržljivosti postojanost, postojanosti pobožnost, pobožnosti bratoljublje, bratoljublju ljubav. Jer ako to imate i time obilujete, nećete biti besposleni ni besplodni u spoznaji Gospodina našega, Isusa Krista.“ /2. Petrova 1,5-8

Dakle, proces rasta:

Vjera ➜ krepost ➜ znanje ➜ SAMOKONTROLA ➜ postojanost ➜ pobožnost ➜ bratoljublje ➜ ljubav. Samokontrola je važan plod istinske spoznaje Krista.

Ako tvrdite da ste godinama obraćeni, a ne pokazujete nikakvu samokontrolu – kontrolu nad vlastitim tijelom, umom, djelovanjem; veliko je pitanje kakvog ste duha.

Kakvi smo u odnosu na vlastito tijelo, u postupcima prema drugima, u govoru, ljutnji, nekontroliranim emocijama, ishitrenim reakcijama? Naljutimo li se lako? Brzi na okidaču da blokiramo, brišemo, isključimo druge iz svog života?

„Stoga, braćo moja ljubljena, neka svaki čovjek bude brz slušati, SPOR GOVORITI, SPOR NA SRDŽBU: jer čovjekova srdžba ne provodi u djelo pravednost Božju.“ /Jakovljeva 1,19-20

Rastete li u dobroti, pravednosti, samokontroli? Jednom kad ste povjerovali evanđelje tek ste na startnoj poziciji, a ne završnoj. Tek trebate postati ono što je Bog naumio za vas. Suobličiti se liku Isusa Krista.

„Ne znate li da oni koji u trci trče, svi trče, ali jedan dobiva nagradu? Trčite tako da dobijete. A svaki koji nastoji pobijediti, SUZDRŽAVA SE U SVEMU.“ /1. Korinćanima 9,25

„…OBUZDAVAM SVOJE TIJELO i dovodim ga u podložnost da, nakon što sam drugima propovijedao, ja sâm ne budem isključen.“ /1. Korinćanima 9,27

Tko može obuzdati vlastite riječi, može obuzdati i cijelo tijelo. Suzdržati se od suvišnih riječi, naglih ispada, štetnih navika, negativnih reakcija; prekomjernosti i neumjerenosti u svakom smislu.

„Jer svi u mnogočemu griješimo. Ali ako tko ne griješi u riječi, taj je savršen čovjek, sposoban ZAUZDATI I CIJELO TIJELO. Gle, stavimo konjima uzde u usta da nam se pokoravaju i upravljamo svim njihovim tijelom.“ /Jakovljeva 3,2-3

Samokontrola je disciplina koja u vama mora rasti ukoliko svakodnevno usmrćujete svoje tijelo, a hodate u Duhu.

„Velim, dakle: Hodite u Duhu i nećete udovoljavati požudi tijela. Jer tijelo žudi protiv Duha i Duh protiv tijela; i to se dvoje jedno drugome protivi, tako da ne možete činiti ono što biste htjeli. Ali ako ste Duhom vođeni, niste pod Zakonom.“ /Galaćanima 5,16-18

„Oni koji su Kristovi, razapeli su tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo u Duhu, u Duhu i hodimo.“ /Galaćanima 5,24-25

Što li je jače u vama, Duh ili požuda tijela? Svakodnevno imamo izbor kako ćemo hodati, Duhom vođeni ili Zakonom osuđeni. Razapinjati, usmrćivati, obuzdavati vlastito tijelo. Ugađati Bogu ili tjelesnim željama.

Više na slične teme na tagu: SVETOST.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.