Jesu li rimokatoličanstvo i kršćanstvo isto?

4149
pregleda
rimokatoličanstvo

Ne, rimokatoličanstvo i kršćanstvo nije jedno te isto. Kršćanstvo se ispravno definira određenim doktrinama koje se otkrivaju u Bibliji. Ne definira se jednostavno time što ispovijedate da ste kršćanin dok god vjerujete u Isusa. I mormoni vjeruju u Isusa, ali njihov je Isus brat đavla od prije postojanja. Isus Jehovinih svjedoka je arhanđeo Mihael. Dakle, kad kažete da vjerujete u Isusa, to vas ne čini kršćaninom. Zato nam Biblija govori tko je Isus doista – Bog u tijelu, stvoritelj svemira. Slično tome, postoje ključne doktrine; i ako se krši bilo koja od tih bitnih doktrina, tada crkva samo izgleda kršćanska, ali zapravo nije kršćanska. Koje su to doktrine? Biblija nam govori. Pogledajmo.

1. Postoji samo jedan Bog i nećete služiti nikakvim drugim bogovima (Izlazak 20,3; Izaija 43,10; 44,6.8).
2. Isus je Bog i čovjek (Ivan 1,1.14; 8,24; Kol 2,9; 1. Ivanova 4,1-4).
3. Isus je fizički uskrsnuo od mrtvih (Ivan 2,19-21; 1. Kor 15,14).
4. Spasenje je milošću po vjeri (Rim 5,1; Ef 2,8-9; Gal 3,1-2; 5,1-4).
5. Evanđelje je Isusova smrt, ukop i uskrsnuće prema Svetim pismima (1. Korinćanima 15,1-4; Gal 1,8-9).
6. Bog je Trojstvo (Matej 28,19; 1. Kor 12,4-6; 2. Kor 13,14).
7. Isus je rođen od djevice Marije (Matej 1,25).

Dakle, pravi kršćanin vjeruje u ove doktrine i neće ih kršiti. Rimokatolicizam krši dvije (#1 i #4). Prije svega, praksom promicanja Marije (i svetaca) na razinu Božjih sposobnosti, krši zapovijed koja kaže da nemamo drugih bogova pored istinskog i živog Boga. U rimokatolicizmu kažu da je Marija posrednica (Katekizam Katoličke crkve, 969. stavak); Marija je izvršila pomirenje za grijehe čovjeka (Osnove katoličke dogme, 213. str.); Marija je predmet propovijedanja i štovanja (Drugi vatikanski sabor, 420. str.) itd.

Također, rimokatolicizam krši biblijsku doktrinu spasenja samo milošću po vjeri. Primjerice, apostol Pavao nam govori u Rimljanima 4,5: „Onomu pak koji ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, njemu se vjera njegova uračunava u pravednost.“ No, rimokatoličanstvo to poriče i kaže: „…tako da svi ljudi mogu postići spasenje po vjeri, krštenju i vršenju zapovijedi“ (KKC, 2068.). Također, razmotrite ovo:

„Ako netko kaže da su bezbožnici opravdani samo po vjeri, u onoj mjeri da ništa drugo nije potrebno za dobivanje milosti opravdanja, i da ni na koji način nije nužno biti spreman i raspolagati vlastitom voljom, neka bude proklet“ (Tridentski sabor, Kanon o opravdanju, Kanon 9.).

Dakle, iako rimokatoličanstvo tvrdi da je isto što i kršćanstvo i da je Rimokatolička crkva jedina istinska crkva, krši osnove kršćanske vjere. Nadilazi ono što je zapisano u Božjoj Riječi (1. Kor 4,6). Poriče jedinu i istinsku suverenost živoga Boga promicanjem molitve i štovanja Marije. Također, negira opravdanje samo po vjeri u Krista. Stoga, Rimokatolička crkva nije kršćanska crkva.

Autor: Matt Slick; Izvor: Carm.org

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.