Pasha: Trebaju li kršćani slaviti Pashu i ostale blagdane?

1553
pregleda
Pasha kršćani

Pasha je ove godine prema hebrejskom kalendaru pala na dan 27. ožujak. Neki kršćani smatraju da umjesto Uskrsa trebamo slaviti izraelsku Pashu pošto se Krist prinio kao žrtva upravo na taj dan.

„Znate da je za dva dana blagdan Pashe, i Sina čovječjega se predaje da bude razapet.“ /Matej 26,2

Pogledajmo ukratko neke stihove vezano za Pashu kako bismo donijeli zaključak što ona predstavlja. Nije dovoljno svetkovati Pashu, nego to činiti točno na način kao što je zapovjeđeno Izraelcima, jer tko sagriješi samo u jednom po Zakonu, kriv je za sve.

„Jer tko god sav Zakon održi, a ipak posrne u jednom stavku, kriv je za sve.“ /Jakovljeva 2,10

Prema Izlasku 12, Izraelci su morali učiniti sljedeće:

– uzeti janje bez mane, muško od godinu dana; od ovaca ili koza

– čuvati ga do 14-tog dana prvog mjeseca, zaklati ga u predvečerje

– poškropiti dovratnike i nadvratnike domova

– te noći jesti pečeno meso i beskvasni kruh, s gorkim biljem

– ništa ne ostavljati do jutra, ostatak spaliti ognjem

– jesti opasanih bokova, s obućom na nogama i štapom u ruci, žurno…

„A jesti ćete ga ovako: opasanih bokova, s obućom na nogama i svojim štapom u ruci; i jedite ga žurno: to je GOSPODINOVA pasha.“ /Izlazak 12,11

Znači, kao spomen na Pashu, to jest sjećanje na izlazak Izraela iz egipatskog ropstva, svake su godine morali činiti sljedeće, budući da se Blagdan beskvasnih kruhova nadovezuje na Pashu:

– sedam dana jesti beskvasni kruh; ukloniti kvasac iz doma već prvog dana, a svaku dušu koja u zajednici jede ukvasani kruh trebalo je istrijebiti

– prvoga dana okupiti sveti saziv, sedmoga dana okupiti sveti saziv

– ništa ne raditi osim jesti

– izabrati janje i zaklati pashu

– uzeti kitu izopa, umočiti u krv i poškropiti nadvratnik i oba dovratnika

– nitko do jutra ne smije izaći iz kuće

Ukoliko se striktno nisu držali ovih odredaba, Bog bi pustio zatornika da uđe u njihov dom i ubije ih. S time da ako niste Izraelac, morali ste se obrezati da biste svetkovali Pashu. Ovo su samo neki od propisa, ostale pročitajte u Izlasku 12.

IZRAELSKI BLAGDANI UKRATKO

Svi starozavjetni blagdani naviještali su žrtvu Isusa Krista i ispunjeni su u Isusu Kristu. Preciznije, postoji sedam židovskih blagdana koji se spominju na mnogim mjestima kroz Stari zavjet, a ovdje ćemo ih sagledati kroz prizmu Levitskog zakonika, od kojih je Šabat tjedni blagdan, ostali su godišnji:

„I prozbori GOSPODIN Mojsiju, rekavši: ‘Govori djeci Izraelovoj i reci im: Blagdani GOSPODINOVI, koje ćete proglasiti svetim saborima, moji su blagdani.“ /Lev 23,1-2

1. ŠABAT – sedmi dan u tjednu, dan odmora, dan subotnji. Sedmi dan kada je Bog počinuo od svojih djela stvaranja je zapravo vječnost.

„Šest dana neka se obavlja posao, ali sedmoga dana je subotnji počinak, sveti sabor; u njemu nemojte raditi: to je subota GOSPODINOVA u svim vašim prebivalištima.“ /Lev 23,3

Šabat je ukazivao na vječni odmor u Kristu.

„On ponovno određuje jedan dan, rekavši u Davidu: ‘Danas’, nakon toliko vremena; kao što je rečeno: ‘Danas ako glas njegov čujete, ne otvrdnite srca svoja.’… Potrudimo se, dakle, ući u taj počinak da tko ne padne po istome uzoru te nevjere.“ /Hebrejima 4,7-11

Na temu Šabata detaljno objašnjenje možete naći u tekstu: Šabat – naša vječnost u Kristu.

Šabat – ISPUNJEN!

2. PASHA I DANI BESKVASNIH KRUHOVA – sjećanje na oslobođenje i izlazak Izraela iz egipatskog ropstva. Kristova žrtva za naše grijehe.

„U suton četrnaestoga dana prvoga mjeseca je GOSPODINOVA Pasha. A petnaestoga dana istoga mjeseca je blagdan beskvasnih kruhova GOSPODINU: sedam dana trebate jesti beskvasni kruh.“ /Lev 23,5-6

Ova su dva dana usko vezana. Pasha predstavlja Kristovo raspeće. Blagdan beskvasnih kruhova predstavlja Kristov ukop.

Pasha je janje Božje zaklano prije postanka svijeta. Kvasac u Bibliji često predstavlja grijeh i propadanje. Beskvasni kruh predstavlja Isusov bezgrešni život; on je jedina savršena žrtva za naše grijehe. Kruh života.

„I poklonit će mu se [Antikristu] svi koji stanuju na zemlji, čija imena nisu zapisana u knjizi života Jaganjca zaklanog od postanka svijeta.“ /Otkrivenje 13,8

„I reče im Isus: ‘Ja sam kruh života: onaj tko dolazi k meni, neće gladovati; i tko vjeruje u mene, neće žednjeti nikada.“ /Ivan 6,35

Pasha – ISPUNJENA!

Blagdan Beskvasnih kruhova – ISPUNJEN!

3. DANI PRVINA – prinos prvih plodova od žetve. Kristovo uskrsnuće.

„I prozbori GOSPODIN Mojsiju, rekavši: ‘Govori djeci Izraelovoj i reci im: Kada dođete u zemlju koju vam dajem i požanjete njezinu žetvu, tada snop prvih plodova svoje žetve donesite svećeniku. On neka maše tim snopom pred GOSPODINOM, da bude prihvaćen za vas: neka svećenik maše njime sljedeći dan nakon subote. Toga dana kada budete mahali snopom, prinesite jaganjca bez mane od godinu dana na žrtvu paljenicu GOSPODINU.“ /Lev 23,9-12

Ovaj blagdan ukazuje na Kristovo uskrsnuće. Prvi dan je bila Pasha (14. dana mjeseca Nisana), drugi dan Beskvasnih kruhova (15. dana mjeseca Nisana), treći dan (16. dana mjeseca Nisana) ukazuje na dan kada je Krist uskrsnuo. Isus Krist je prvina uskrsnuća.

„Ali sada, Krist je uskrsnuo od mrtvih i postao prvenac onih koji su usnuli; jer budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku je došlo i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, isto tako će u Kristu svi biti oživljeni. Ali svaki u svome redu: prvenac Krist, zatim oni koji su Kristovi za njegova dolaska.“ /1. Korinćanima 15,20-23

Dan Prvina – ISPUNJEN!

4. BLAGDAN SEDMICA (PEDESETNICA) – slavi se pedeseti dan poslije Pashe. Dan kada je Duh Sveti došao na zemlju.

„I brojite si od idućeg dana nakon subote, od dana kada ste donijeli snop obrtane žrtve, neka se navrši sedam subota. Dakle, nabrojite pedeset dana do sljedećeg dana po sedmoj suboti pa prinesite novu jestivu žrtvu GOSPODINU.“ /Lev 23,15 -16

Ovaj blagdan ukazuje na silazak Duha Svetoga na učenike i začetak Crkve.

„I kada je napokon došao dan Pedesetnice, bijahu svi jednodušno na istome mjestu. I dođe iznenada hûk s neba, kao kada navali silan vjetar, i ispuni svu kuću u kojoj su sjedili. I ukazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja te se spustiše na svakoga od njih. I napuniše se svi Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im je Duh davao govoriti.“ /Djela 2,1-4

Blagdan sedmica ili duhova – ISPUNJEN!

Preostali blagdani još uvijek nisu ispunjeni. Ali smo jako blizu. Prva četiri blagdana padaju u proljeće (ispunjeni), a zadnja tri na jesen (neispunjeni).

„Strpite se stoga, braćo, do Gospodinova dolaska. Evo, poljodjelac iščekuje dragocjeni plod zemlje i strpljiv je u pogledu njega sve dok ne primi ranu i kasnu kišu. Strpite se i vi; učvrstite svoja srca, jer se Gospodinov dolazak približio.“ /Jakovljeva 5,7-8

5. DAN TRUBA (ROŠ HAŠANA) – novogodišnji blagdan. Dan kada Izrael obilježava Novu godinu.

„I prozbori GOSPODIN Mojsiju, rekavši: ‘Govori djeci Izraelovoj i reci im: U sedmome mjesecu, prvoga dana toga mjeseca, neka vam je subotnji počinak, spomen trubljenja, sveti sabor. Nemojte u njemu raditi nikakav ropski posao, nego ognjem prinesite žrtvu GOSPODINU.’“ /Lev 23,24-25

Blagdan koji ukazuje na sedam truba iz Otkrivenja, poglavlja 8–10.

„A kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. I ugledah sedmoricu anđela koji stajahu pred Bogom; njima bijaše dano sedam trubalja.“ /Otkrivenje 8,1-2

„I poslat će on svoje anđele s jakim glasom trublje i sabrat će oni njegove izabranike od četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga.“ /Matej 24,31

„Evo, kazujem vam tajnu: Nećemo svi usnuti, ali ćemo se svi izmijeniti; u trenutku, u tren oka, na posljednju trublju: jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo biti izmijenjeni.“ /1. Korinćanima 15,51-52

6. DAN POMIRENJA (JOM KIPUR) – dan mučenja duše (pokajanja) kao pomirenje pred Bogom. Dan poniznosti i pokajanja kad su Izraelci trebali usmjeriti svoja srca, savjest i živote prema Bogu.

„I prozbori GOSPODIN Mojsiju, rekavši: ‘A desetoga dana toga sedmoga mjeseca neka bude dan pomirenja: neka vam to bude sveti sabor; mučite svoje duše i prinesite ognjem žrtvu GOSPODINU. I nemojte toga dana raditi nikakav posao, jer je to dan pomirenja, da se za vas obavi pomirenje pred GOSPODINOM, Bogom vašim.“ /Lev 23,26-28

U Levitskom zakoniku 16 također su dane odredbe Mojsiju kako da izvrše pomirenje za grijehe Izraela.

„Ali Krist je, kao veliki svećenik budućih dobara, došao po većem i savršenijem šatoru, nerukotvorenom, to jest ne od ovoga Stvorenja; i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj krvi, ušao je jedanput zauvijek u Svetinju zadobivši vječno otkupljenje za nas. Jer ako već krv bikova i jaraca, i juničin pepeo, čime se škrope okaljani, posvećuje u pogledu čistoće tijela, koliko li će više krv Krista, koji je po vječnome Duhu samoga sebe bez mane prinio Bogu, očistiti vašu savjest od mrtvih djela da služite živome Bogu?“ /Hebrejima 9,11-14

Dan Pomirenja ukazuje na obraćenje Izraela u posljednje dane.

„Jer ne bih htio, braćo, da ne znate ovu tajnu, da ne biste mislili za sebe da ste pametni: djelomično slijepilo zadesilo je Izraela sve dok ne uđe punina pogana. I tako će se sav Izrael spasiti; kao što je pisano: “Doći će sa Siona Izbavitelj i odvratiti bezbožnost od Jakova. I bit će to moj savez s njima, kad uklonim grijehe njihove.“ /Rimljanima 11,25-27

7. BLAGDAN SJENICA ILI ŽETVE (ŠUKOT) – prisjećanje na izraelski narod u šatorima dok su putovali 40 godina kroz pustinju ka Obećanoj zemlji.

„Reci djeci Izraelovoj: Petnaestoga dana toga sedmoga mjeseca neka GOSPODINU sedam dana traje blagdan sjenicâ. Prvoga dana neka bude sveti sabor: nemojte u njemu raditi nikakav ropski posao. Sedam dana prinosite žrtvu koja se ognjem prinosi GOSPODINU; osmoga dana neka vam bude sveti sabor, i prinesite žrtvu koja se ognjem prinosi GOSPODINU: to je svečani sabor; nemojte u njemu raditi nikakav ropski posao.“ /Lev 23,34-36

Blagdan sjenica ili žetve ukazuje na dovršetak svega. Za sada se Božja Riječ još uvijek sije, a kad dođe žetva, onda je kraj. Odvajanje ovaca od jaraca. Žita od kukolja.

„Pustite oboje [pšenicu i kukolj] neka raste zajedno do žetve; a u doba žetve reći ću žeteocima: Skupite najprije ljulj i svežite ga u snopove da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu.’“ /Matej 13,30

„Kada Sin čovječji dođe u svojoj slavi, i svi sveti anđeli s njime, on će sjesti na prijestolje svoje slave. I okupit će se pred njim svi narodi: i odvojit će ih jedne od drugih kao što pastir odvaja svoje ovce od jaraca; i postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.“ /Matej 25,31-33

„I začuh jak glas s neba, koji reče: ‘Evo, Prebivalište Božje je s ljudima i on će prebivati s njima i oni će biti njegov narod; i sâm Bog će biti s njima i bit će Bog njihov.“ /Otkrivenje 21,3

Dakle, sagledavši sve blagdane u cjelini, daju nam jednu predivnu sliku Božjeg plana od početka do kraja: Šabat – vječnost. Pasha – Kristova žrtva. Blagdan beskvasnih kruhova – Kristov ukop. Dan prvih plodova – Kristovo uskrsnuće. Blagdan sjenica (Pedesetnica) – silazak Duha Svetog. Dan truba – sedam truba iz Otkrivenja. Dan pomirenja – obraćenje Izraela. Blagdan sjenica ili žetve – Kristov povratak.

ODGOVOR NA PITANJE

Dakle, jesu li kršćani otkupljeni po novom savezu Kristove krvi, dužni obdržavati blagdan Pashe i sve ostale izraelske blagdane? NARAVNO DA NE.

Blagdani su proročka slika onoga što se dogodilo i što se tek ima dogoditi. Sjena stvarnosti koja dolazi, a stvarnost je tijelo Kristovo.

„Neka vas, stoga, nitko ne osuđuje zbog jela ili pića, ili u pogledu nekog blagdana, ili mlađaka, ili subotâ, koje su samo sjena onoga što ima doći, a tijelo je Kristovo.“ /Kološanima 2,16-17

Po pitanju Pashe i blagdana Beskvasnih kruhova…

„Očistite, stoga, stari kvasac da možete biti novo tijesto, kao što i jeste beskvasni. Jer je Krist, naša pasha, već žrtvovan za nas. Stoga svetkujmo, ali ne sa starim kvascem, ni s kvascem pokvarenosti i zloće, nego s beskvasnim kruhom ISKRENOSTI I ISTINE.“ /1. Korinćanima 5,7-8

Kao što je Izraelu bilo zapovjeđeno da istrijebi iz zajednice svakoga tko bi jeo ukvasani kruh, tako i danas treba istrijebiti iz kršćanske zajednice one koji unose lažne nauke ako ne želite da se cijela zajednica ukvasa.

„Tada im Isus reče: ‘Pazite i čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog.’“ /Matej 16,3

FARIZEJSKI NAUK = naglasak na izvanjskom štovanju, vanjskom obliku pobožnosti, formi, pravilima, obredima; težnja za vlastitom slavom. Drugim riječima, bez iskrenosti.

SADUCEJSKI NAUK = naglasak na materijalizmu i prosperitetu. Elitni svećenički stalež. Također su negirali uskrsnuće tijela, besmrtnost duše i buduću kaznu. Drugim riječima, bez istine.

Krist je naša Pasha, a mi kao novo tijesto, beskvasni trebamo slaviti Krista iskrenošću i istinom.

Biblija nas također upozorava da je ovaj kvasac vezan i uz bludnost, te može zaraziti cijelu zajednicu ukoliko se bludnici ne uklone. I ne samo bludnici, nego i lakomci (pohlepni), idolopoklonici (štovatelji lažnih bogova), klevetnici (ružitelji, koji proklinju), pijanci (intoksicirani, ovisnici o opijatima), grabežljivci (halapljivi, iznuđivači, koristoljubivi). /1. Korinćanima 5,11

„A vi ste se uzoholili, umjesto da tugujete, da se ukloni između vas onaj tko je počinio to djelo.“ /1. Korinćanima 5,2

Koliko je iskrenost i istina unutar svake Kristove zajednice važna govori nam upravo zapovijed da svetkujemo Krista s beskvasnim kruhom iskrenosti i istine, a ne s kvascem pokvarenosti i zloće. Koliko štete i povreda unutar kršćanstva je učinio upravo kvasac pokvarenosti i zloće, a za to nitko drugi nije odgovoran nego sami kršćani koji to dozvoljavaju i podupiru, povlađuju i zataškavaju, umjesto da sude pravedno i istinito, te se takve ljude uklanja iz zajednica. Očekuju pravdu za sebe a sami ne sude pravedno.

Ne možemo očekivati duhovni rast i napredak dok god povlađujemo u grijesima i lažnim naucima, sve u cilju raznih interesa, očuvanja pozicija ili popunjenja crkvenog prostora.

Dakle, danas više ne prinosimo žrtve koje bi ukazivale na Krista jer je Krist već došao i žrtvovao se za naše grijehe jednom zauvijek. Sve što se tome dodaje ukazuje da je Kristova žrtva nedostatna. Ukazuje na nevjeru u Krista. Jer ako još uvijek navješćujete Kristovu žrtvu, onda u nju niti ne vjerujete.

Jedina žrtva koju danas Bog od nas traži jest ponizno, pokajničko srce željno pravednosti. Životinjskim žrtvama koje su se po Zakonu prinosile podsjećalo se na grijehe, ali nije bilo moguće da se grijeh ukloni. Za to je bila potrebna žrtva Isusa Krista.

„Tako on UKLANJA ONO PRVO DA USPOSTAVI DRUGO. Po toj volji smo posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jedanput zauvijek.“ /Hebrejima 10,9-10

„Jer ti žrtvu ne želiš, inače bih ti je prinio; u žrtvi paljenoj ti ne uživaš. Žrtve Bogu su duh slomljen; srce slomljeno i skrušeno, o Bože, ti nećeš prezreti… Tada će ti biti mile žrtve pravednosti.“ /Psalam 51,16-19

Krist je zaklano Janje Božje prineseno za naše pomirenje s Bogom.

„Idućeg dana ugleda Ivan Isusa gdje dolazi k njemu, i reče: ‘Evo Jaganjca Božjega, koji odnosi grijeh svijeta.“ /Ivan 1,29

„[Otkupljeni] smo dragocjenom krvlju Krista kao jaganjca neokaljana i bez mane.“ /1. Petrova 1,19

„Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti njezine pečate: jer si bio zaklan, i otkupio si nas Bogu svojom krvlju od svakog plemena, i jezika, i puka, i naroda.“ /Otkrivenje 5,9

Kao što su Izraelci morali opasati bokove kad bi blagovali Pashu, tako mi danas opasujemo bokove svoga uma:

„Stoga opàšite bokove svoga uma, trijezni budite i potpuno se pouzdajte u milost koja vam se ima donijeti prigodom otkrivenja Isusa Krista.“ /1. Petrova 1,13

Svi starozavjetni (izraelski) blagdani uključivali su žrtveni sustav. Danas žrtava više nema. Krist je naša konačna žrtva u koju smo se pouzdali za oproštenje naših grijeha. Pashalna žrtva je slika Kristova djela pomirenja na križu. Poškropljeni smo krvlju Isusa Krista – svi mi koji mu vjerujemo. Danas ne slavimo Pashu, nego Krista koji je ispunio Pashu.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.