Opozicija, neprijateljstvo i izrugivanje Boga

1801
pregleda

Opozicija, neprijateljstvo i izrugivanje na Božju Riječ. Pogledajte video ispod.

Dijeljenje evanđelja se najčešće tumači kao osuda i mržnja. Evanđelisti su uvijek na meti lažnih optužbi, ismijavanja i agresije. To je zato što ljudi ne vole slušati istinu da su Božji neprijatelji, da su osuđeni na vječnu propast i da je Božji gnjev na njima. Ne žele čuti da se moraju pomiriti s Bogom – jer više vole sebe, svijet i grijeh. Ljube grijeh, a mrze pravednost. Odbacuju, izvrću, mrze, oduzimaju i dodaju na Božju Riječ. Svršetak im je propast.

„Bezumnik reče u srcu svojemu: ‘Nema Boga!’ Pokvareni su, ogavna im djela, nikoga da čini dobro. Gospod s neba gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman, Boga da traži. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili; nikoga da čini dobro, baš nijednoga nema.“ /Psalam 14,1-3

„Nema pravedna nijednoga, nema onoga koji razumije, nema onoga koji Boga traži. Svi skrenuše, svi zajedno beskorisni postadoše; nema onoga koji čini dobro, nijednoga nema. Grob otvoren grlo je njihovo, jezicima svojim varaju; otrov je gujin pod njihovim usnama; usta im puna kletve i gorčine; noge im hitre krv proliti; razvalina i nevolja na njinim su putovima, a put mira ne upoznaše; nema straha Božjega pred očima njihovim.“ /Rimljanima 3,10-18

Hoćete li ljudima pored Božje ljubavi reći da postoji i Božji gnjev?

„Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.“ /Ivan 3,16

Bog jest ljubav. No da bismo rekli ljudima koliko ih Bog voli, moramo im prvo reći da su osuđeni. Da bi se pomirili s Bogom, moramo im reći da su odvojeni od Boga. Da bismo objasnili Božju ljubav na križu očitovanu u Božjem Sinu, moramo im reći koliko mrze Boga, a ljube svoj grijeh. Moramo im reći koliko su grešni da je Bog morao doći na ovu zemlju i osobno preuzeti kaznu da bi nam bilo oprošteno. Moramo reći ljudima potpunu istinu, a ne polovičnu. Da, Bog vas ljubi, toliko da je učinio SVE NA KRIŽU, platio cijenu da biste bili oslobođeni vječne osude, otkupio vas da biste besplatno ušli u vječnost s Bogom.

„Tko vjeruje u Sina, ima život vječni, a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu.“ /Ivan 3,36

Izrugivanje i ismijavanje Božjih proroka

„I slao im je GOSPOD, Bog njihovih otaca, riječ preko svojih glasnika, šaljući ih zarana, jer se sažalio nad pukom svojim i nad svojim prebivalištem. Ali su se oni rugali glasnicima Božjim i prezreli njegove riječi i ismijali njegove proroke, dok se jarost GOSPODNJA nije podigla na njegov puk te više nije bilo lijeka.“ /2. Ljetopisa 36,15-16

„Ali oni ne htjedoše poslušati, već okrenuše buntovna leđa i uši svoje zatisnuše da ne čuju. I otvrdnuše srce svoje kao kremen, da ne čuju Zakon i riječi što ih je GOSPOD Nad Vojskama Duhom svojim slao preko negdašnjih proroka. Zato dođe velika srdžba od GOSPODA Nad Vojskama.“ /Zaharija 7,11-12

„Zato ću se i ja nesreći vašoj smijati, podsmjehivat ću se kada strah vam dođe; kada strah vam dođe kao pustošnik, i pogibao vaša prispije poput vihora; kada dođu na vas nevolja i tjeskoba. Tada će me zvati, al’ se neću odazvati; tražit će me, al’ me neće naći. Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali straha GOSPODNJEGA.“ /Izreke 1,26-29

„Nek se postide koji me progone, a ne da se ja postidim; nek se oni prestraše, a ne da se ja strašim. Dovedi na njih dan zli i slomi ih dvostrukim slomom.“ /Jeremija 17,18

„Pravične će voditi čestitost njihova, a nevjerne uništiti pokvarenost njihova.“ /Izreke 11,3

„Istiniti svjedok ne laže, a lažan svjedok iznosi laži. Podrugljivac traži mudrost, a ne nalazi je; a razumni lako dolazi do znanja.“ /Izreke 14,5-6

„Dokle će se, Bože, protivnik rugati? Hoće li neprijatelj zauvijek prezirati ime tvoje?“ /Psalam 74,10

„Znajte ponajprije ovo: u posljednje će dane doći podrugljivci koji će hoditi po svojim vlastitim požudama.“ /2. Petrova 3,3

„Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati! Jer što god čovjek sije, to će i žeti. Jer tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost; a tko sije u Duh, iz Duha će žeti život vječni.“ /Galaćanima 6,7-8

Ako su progonili i mrzili Isusa, onda će i vas koji ljubite Isusa!

„Blažen je čovjek koji ne hodi na vijeće bezbožničko i na putu grješnikā ne stoji i u zboru podrugljivaca ne sjedi, nego mu je užiće u Zakonu Gospodnjemu i o Zakonu njegovu misli dan i noć.“ /Psalam 1,1-2

„Stoga se bezbožnici neće održati na sudu, ni grješnici u zajednici pravednih. Jer GOSPOD poznaje put pravednih, a bezbožnički će put propasti“ /Psalam 1,5-6

„Sjećajte se riječi koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su riječ moju držali, i vašu će držati. Ali sve to činit će vam zbog imena mojega, jer ne znaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi imali grijeha. No sada nemaju izlike za svoj grijeh. Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.“ /Ivan 15,20-23

„Blaženi progonjenici zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko!“ /Matej 5,10

„Blaženi bili kad vas zbog mene izvrijeđaju i prognaju, te lažući izreknu svaku opaku riječ protiv vas! Radujte se i kličite, jer velika je na nebesima plaća vaša! Ta proroke su tako prognali prije vas!“ /Matej 5,11-12

Odazovite se na pokajanje dok nije kasno!

„Jer Bog je u Kristu svijet pomirio sa sobom, ne uračunavši im prijestupa njihovih i položivši u nas riječ pomirbe. Kristovi smo dakle poslanici; kako vas Bog po nama zaklinje, mi vas umjesto Krista molimo: pomirite se s Bogom!“ /2. Korinćanima 5,19-20

„Ili prezireš bogatstvo njegove dobrostivosti i uzdržljivosti i strpljivosti ne znajući da te dobrostivost Božja vodi k pokajanju? Nego tvrdokornošću svojom i neraskajanošću srca zgrćeš na se gnjev za dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Božjega, koji će uzvratiti svakomu po djelima njegovim: onima koji postojanošću u dobrom djelu traže slavu i čast i neraspadljivost — život vječni; onima pak koji su svadljivi i nepokorni istini, a pokorni nepravdi — gnjev i srdžbu.“ /Rimljanima 2,4-8

„Jer pisano je: Tako ja živ bio, govori Gospod, meni će se prignuti svako koljeno i svaki jezik priznat će Boga. Svatko će dakle od nas za sebe Bogu dati račun.“ /Rimljanima 14,11-12

Više na slične teme na tagu: EVANGELIZACIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.