Opozicija, neprijateljstvo i izrugivanje Boga

1233
pregleda

Dijeljenje evanđelja se najčešće tumači kao osuda i mržnja. Evanđelisti su uvijek na meti lažnih optužbi, ismijavanja i agresije. To je zato što ljudi ne vole slušati istinu da su Božji neprijatelji, da su osuđeni na vječnu propast i da je Božji gnjev na njima. Ne žele čuti da se moraju pomiriti s Bogom – jer više vole sebe, svijet i grijeh. Ljube grijeh, a mrze pravednost. Odbacuju, izvrću, mrze, oduzimaju i dodaju na Božju Riječ. Svršetak im je propast.

„Bezumnik reče u srcu svojemu: ‘Nema Boga!’ Pokvareni su, ogavna im djela, nikoga da čini dobro. Gospod s neba gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman, Boga da traži. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili; nikoga da čini dobro, baš nijednoga nema“ (Psalam 14,1-3).

„Nema pravedna nijednoga, nema onoga koji razumije, nema onoga koji Boga traži. Svi skrenuše, svi zajedno beskorisni postadoše; nema onoga koji čini dobro, nijednoga nema. Grob otvoren grlo je njihovo, jezicima svojim varaju; otrov je gujin pod njihovim usnama; usta im puna kletve i gorčine; noge im hitre krv proliti; razvalina i nevolja na njinim su putovima, a put mira ne upoznaše; nema straha Božjega pred očima njihovim“ (Rimljanima 3,10-18).

Hoćete li ljudima pored Božje ljubavi reći da postoji i Božji gnjev?

„Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni“ (Ivan 3,16).

Bog jest ljubav. No da bismo rekli ljudima koliko ih Bog voli, moramo im prvo reći da su osuđeni. Da bi se pomirili s Bogom, moramo im reći da su odvojeni od Boga. Da bismo objasnili Božju ljubav na križu očitovanu u Božjem Sinu, moramo im reći koliko mrze Boga, a ljube svoj grijeh. Moramo im reći koliko su grešni da je Bog morao doći na ovu zemlju i osobno preuzeti kaznu da bi nam bilo oprošteno. Moramo ljudima reći potpunu istinu, a ne polovičnu. Da, Bog vas ljubi, toliko da je učinio sve na križu, platio cijenu da biste bili oslobođeni vječne osude, otkupio vas da biste besplatno ušli u vječnost s Bogom.

„Tko vjeruje u Sina, ima život vječni, a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu“ (Ivan 3,36).

Izrugivanje i ismijavanje Božjih proroka

„I slao im je GOSPOD, Bog njihovih otaca, riječ preko svojih glasnika, šaljući ih zarana, jer se sažalio nad pukom svojim i nad svojim prebivalištem. Ali su se oni rugali glasnicima Božjim i prezreli njegove riječi i ismijali njegove proroke, dok se jarost GOSPODNJA nije podigla na njegov puk te više nije bilo lijeka“ (2. Ljetopisa 36,15-16).

„Ali oni ne htjedoše poslušati, već okrenuše buntovna leđa i uši svoje zatisnuše da ne čuju. I otvrdnuše srce svoje kao kremen, da ne čuju Zakon i riječi što ih je GOSPOD Nad Vojskama Duhom svojim slao preko negdašnjih proroka. Zato dođe velika srdžba od GOSPODA Nad Vojskama“ (Zaharija 7,11-12).

„Zato ću se i ja nesreći vašoj smijati, podsmjehivat ću se kada strah vam dođe; kada strah vam dođe kao pustošnik, i pogibao vaša prispije poput vihora; kada dođu na vas nevolja i tjeskoba. Tada će me zvati, al’ se neću odazvati; tražit će me, al’ me neće naći. Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali straha GOSPODNJEGA“ (Izreke 1,26-29).

„Nek se postide koji me progone, a ne da se ja postidim; nek se oni prestraše, a ne da se ja strašim. Dovedi na njih dan zli i slomi ih dvostrukim slomom“ (Jeremija 17,18).

„Pravične će voditi čestitost njihova, a nevjerne uništiti pokvarenost njihova“ (Izreke 11,3).

„Istiniti svjedok ne laže, a lažan svjedok iznosi laži. Podrugljivac traži mudrost, a ne nalazi je; a razumni lako dolazi do znanja“ (Izreke 14,5-6).

„Dokle će se, Bože, protivnik rugati? Hoće li neprijatelj zauvijek prezirati ime tvoje?“ (Psalam 74,10).

„Znajte ponajprije ovo: u posljednje će dane doći podrugljivci koji će hoditi po svojim vlastitim požudama“ (2. Petrova 3,3).

„Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati! Jer što god čovjek sije, to će i žeti. Jer tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost; a tko sije u Duh, iz Duha će žeti život vječni“ (Galaćanima 6,7-8).

Ako su progonili i mrzili Isusa, onda će i vas koji ljubite Isusa

„Blažen je čovjek koji ne hodi na vijeće bezbožničko i na putu grješnikā ne stoji i u zboru podrugljivaca ne sjedi, nego mu je užiće u Zakonu Gospodnjemu i o Zakonu njegovu misli dan i noć“ (Psalam 1,1-2).

„Stoga se bezbožnici neće održati na sudu, ni grješnici u zajednici pravednih. Jer GOSPOD poznaje put pravednih, a bezbožnički će put propasti“ (Psalam 1,5-6).

„Sjećajte se riječi koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su riječ moju držali, i vašu će držati. Ali sve to činit će vam zbog imena mojega, jer ne znaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi imali grijeha. No sada nemaju izlike za svoj grijeh. Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega“ (Ivan 15,20-23).

„Blaženi progonjenici zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko!“ (Matej 5,10).

„Blaženi bili kad vas zbog mene izvrijeđaju i prognaju, te lažući izreknu svaku opaku riječ protiv vas! Radujte se i kličite, jer velika je na nebesima plaća vaša! Ta proroke su tako prognali prije vas!“ (Matej 5,11-12).

Odazovite se na pokajanje dok nije kasno

„Jer Bog je u Kristu svijet pomirio sa sobom, ne uračunavši im prijestupa njihovih i položivši u nas riječ pomirbe. Kristovi smo dakle poslanici; kako vas Bog po nama zaklinje, mi vas umjesto Krista molimo: pomirite se s Bogom!“ (2. Korinćanima 5,19-20).

„Ili prezireš bogatstvo njegove dobrostivosti i uzdržljivosti i strpljivosti ne znajući da te dobrostivost Božja vodi k pokajanju? Nego tvrdokornošću svojom i neraskajanošću srca zgrćeš na se gnjev za dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Božjega, koji će uzvratiti svakomu po djelima njegovim: onima koji postojanošću u dobrom djelu traže slavu i čast i neraspadljivost — život vječni; onima pak koji su svadljivi i nepokorni istini, a pokorni nepravdi — gnjev i srdžbu“ (Rimljanima 2,4-8).

„Jer pisano je: Tako ja živ bio, govori Gospod, meni će se prignuti svako koljeno i svaki jezik priznat će Boga. Svatko će dakle od nas za sebe Bogu dati račun“ (Rimljanima 14,11-12).

Pogledajte video.

Obrada: Biblija i znanost

Komentari

komentari