Od Alaha do Isusa – svjedočanstvo

525
pregleda

Svjedočanstvo bivšeg muslimana kako je od Alaha došao do Isusa.

Zašto bi musliman postao kršćanin? Kur’an uči o grijehu, kao i Biblija. Kur’an uči da postoji samo jedan Bog, kao i Biblija. Čak uči da je Isus bio na križu, kao i Biblija.

Jedan Bog? Biblija također kaže da i demoni vjeruju u jednoga Boga i pred njim drhte od straha.

Kur’an uči da i muslimani, i kršćani, i Židovi štuju istoga Boga. No, je li Alah isto što i Bog Abrahama, Izaka i Jakova? Je li naš Bog kojeg nam je objavio Isus Krist isto što i Alah? Kako može biti isti Bog kada su Otac i Sin jedno, a što islam izričito odbacuje?

  • Sve mi je predao Otac moj: i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome ga Sin hoće objaviti. /Matej 11,27
  • Boga nitko nikada nije vidio; jedinorođeni Sin, koji je u Očevu naručju, on ga je objavio. /Ivan 1,18
  • Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao iz svijeta: tvoji bijahu i meni si ih dao, i riječ su tvoju održali. Sada su spoznali da je od tebe sve što god si mi dao: jer riječi koje si ti dao meni, ja dadoh njima; i oni su ih primili te uistinu spoznali da sam od tebe izišao i povjerovali da si me ti poslao. /Ivan 17,6-8

Jedino preko Sina k Ocu, nema drugog načina, sredstva ni puta!

Ovaj arapski kršćanin svjedoči kako je odrastao kao musliman i u potrazi za Bogom spoznao Isusa. Iznova se potvrđuju Isusove riječi: Tko iskreno traži Boga, taj će ga naći!

  • Ištite i dat će vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvorit će vam se: jer svaki koji ište, prima, i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca, otvorit će se. /Matej 7,7-8

U 7. stoljeću anđeo Gabriel se ukazao Muhamedu i tako su nastale objave koje su pretočene u Kur’an. U islamu je Isus izjednačen s prorokom Muhamedom. Isus je prorok, ali ne i Sin Božji. Muhamed je dan kao pravi primjer svim muslimanima kako se trebaju ponašati. Muhamed je muslimanima ono što je Isus Krist kršćanima. Ipak, dovoljno je malo zaviriti u Kur’an da bi se otkrilo da Isusova učenja uvelike odstupaju od Muhamedovih učenja, štoviše sablažnjavaju. Primjerice, Muhamed zapovijeda agresivno i nasilno postupanje prema nevjernicima, dok nas Isus uči da okrećemo drugi obraz, te ljubimo i blagoslivljamo neprijatelje.

  • Ali kada bismo vam mi ili anđeo s neba propovijedali ikoje drugo evanđelje negoli ono koje smo vam mi propovijedali, neka je proklet. Kao što smo već prije rekli, tako sada opet velim: Ako vam itko propovijeda ikoje drugo evanđelje negoli ono koje ste primili, neka je proklet. /Galaćanima 18,9

Samo je jedno Kristovo evanđelje, možete ga naći OVDJE.

Što još Kur’an uči? Žene su seksualni objekti, svjedočanstvo žene je polovično, žene imaju mentalni hendikep.

Kur’an uči da je džihad najbolja (najbožanstvenija) stvar koju možete učiniti u očima Alaha kako biste zaslužili nagradu u nebu. Za one koji ne znaju, džihad je islamski naziv za jednu od religijskih obaveza kod muslimana. U Kur’anu se pojavljuje 41 puta, najčešće u idiomatskom obliku „borba na putu Alaha“. Drugim riječima, džihad su strašni zločini počinjeni u ime Alaha. Takozvani „sveti rat“.

Ako ste se ikad pitali zašto islamističke militantne skupine čine takve zločine nad civilnim stanovništvom, bilo u Europi, Izraelu, Americi ili Bliskom istoku, duh religije je takav. Nema veze s religijom mira. I ako ćete biti dosljedni Kur’anu, činit ćete ono što vam se zapovijeda.

Ono što malo ljudi zna je da Kur’an čak Zakon (Toru) i evanđelja stavlja u autoritativni položaj u odnosu na Kur’an. Biblija je ta koja mora potvrditi Kur’an. U tom smislu bi muslimani trebali biti poslušni Kur’anu i početi istraživati Bibliju.

Islam je religija kao i svaka druga koju ljudi tradicionalno nasljeđuju, ali ne spašava, nego zavodi i odvodi u propast. Jedino osoba Isus Krist spašava kad mu pristupite iskreno po vjeri da vam se objavi.

U videu detaljnije kako je ovaj bivši musliman izgubio zemaljski život poradi Krista da bi zadobio vječni život. Kako je doživio progon i odbačenost od strane obitelji, baš kao što Isus kaže: „Tko više voli svoje bližnje od mene, nije mene dostojan.“ U potrazi za Alahom našao je biser beskrajne vrijednosti. Taj biser je Isus! Zato se lišio svega što je ranije znao, stekao i posjedovao kako bi zadobio Krista.

  • Opet, kraljevstvo nebesko je kao trgovac koji traga za lijepim biserima, koji, kada pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. /Matej 13,45-46

Više na vezane teme na tagu: ISLAM.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.