Novi Jeruzalem – ukrašen dragocjenim kamenjem

745
pregleda

Novi Jeruzalem sagrađen je od 12 dragocjenih kamena koje imamo u nakitu danas. Postoji nešto fascinantno kao konačni dokaz da je Biblija doista Riječ Božja, to jest Bogom nadahnuta. Tek u zadnjoj generaciji znanstvenici su otkrili kako dobiti čisto svjetlo – svjetlo zapravo putuje u valovima koji se međusobno prelamaju i reflektiraju u svim smjerovima. Iako dolazi iz jednog izvora, svjetlo obasjava sve. Reflektirajuće zrake dolaze iz svih smjerova, ali sad smo otkrili kako poslati svjetlo u jednom smjeru, kao što je lasersko svjetlo. Imamo i križno polariziranu svjetlost pri čemu polarizirani filtar omogućuje da određena svjetlost probija kroz filtar, primjer su sunčane naočale.

Ukoliko uzmete komadić dragulja i dragocjenog kamenja, stavite pod mikroskop i gledate kroz polarizirani filtar, što se događa s dragim kamenjem na čistom svjetlu? Postoje samo dvije opcije sa svakim draguljem, u znanstvenim terminima ta se svojstva nazivaju anizotropija i izotropija. Izotropni materijali – u svim smjerovima imaju jednaka svojstva, za razliku od anizotropnih – u različitim smjerovima imaju različita svojstva. Neki dragulji, bez obzira koje su boje, izloženi čistom svjetlu odražavaju sve dugine boje i fascinantne uzorke (anizotropni). Nasuprot tome, neka druga kamenja pak gube svu boju i pretvaraju se u crnu, izgledajući kao komad ugljenih čestica (izotropni).

Ovo su znanstvenici otkrili tek nedavno. Na primjer, dijamanti na čistom svjetlu su ništa, bezlični, crno-bijele čestice. Rubini i granati izgube sve, doslovno svu čar. S druge strane, smaragdi zadržavaju sve. Anizotropno kamenje zadržava sve te predivne boje.

Evo fascinantne činjenice…

Dvanaest dragocjenih kamena koje Bog koristi za izgradnju Novog Jeruzalema, opisanih u Otkrivenju, svi su anizotropni. To znači da su na čistom svjetlu daleko ljepši. Bog uopće ne koristi dijamante i rubine, koji izgledaju ljepši vidljivi golim okom. Nemaju nikakvu dragocjenost kad ih se mikroskopski približi.

Analogija je Kristova Nevjesta koju kad se stavi na čisto Svjetlo izgleda daleko ljepša.

„Bijaše to Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet.“ /Ivan 1,9

„Zatim im Isus ponovno prozbori, rekavši: ‘Ja sam svjetlo svijeta: onaj tko mene slijedi, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života.’“ /Ivan 8,12

„Sve dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta.“ /Ivan 9,5

„Ovo je poruka koju smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlo i nema nikakve tame u njemu.“ /1. Ivanova 1,5

Pogledajte 12 dragih kamenja na snimci i vidjet ćete kamenje Novog Jeruzalema. Tko bi ovo znao prije 2.000 godina kada je pisana knjiga Otkrivenja? Nije bilo tog znanstvenika, a ipak apostol Ivan je zapisao ove riječi kako mu je Gospodin Isus diktirao. Ni Ivan nije znao o čemu se radi, osim jedinoga Boga.

„I priđe mi jedan od sedmorice anđela koji imahu sedam posuda punih sedam posljednjih zala te prozbori sa mnom rekavši: ‘Dođi, pokazat ću ti mladenku, ženu Jaganjčevu.’ I odnese me u duhu na goru veliku i visoku i pokaza mi taj veliki grad, sveti Jeruzalem, gdje silazi s neba od Boga, sav u Božjoj slavi. Njegov sjaj bijaše poput najdragocjenijeg kamena, to jest poput kamena jaspisa, čist kao kristal; od istoka troja vrata; od sjevera troja vrata; od juga troja vrata; i od zapada troja vrata.

Gradske zidine imahu dvanaest temelja, a na njima imena dvanaestorice Jaganjčevih apostola. Taj koji govoraše sa mnom imao je zlatnu trsku da izmjeri grad, njegova vrata i njegove zidine. Grad je položen na četiri ugla i dužina mu je jednaka kao i širina. I izmjeri on grad onom trskom: dvanaest tisuća stadija. Dužina i širina i visina mu je jednaka. I izmjeri on njegove zidine: stotinu četrdeset i četiri lakta mjere čovječje, to jest anđeoske. Zidine bijahu sagrađene od jaspisa, a sâm grad bijaše čisto zlato, nalik čistome staklu.

TEMELJI GRADSKIH ZIDINA BIJAHU UKRAŠENI SVAKOVRSNIM DRAGIM KAMENJEM. PRVI TEMELJ BIJAŠE JASPIS, DRUGI SAFIR, TREĆI KALCEDON, ČETVRTI SMARAGD, PETI SARDONIKS, ŠESTI SARD, SEDMI KRIZOLIT, OSMI BERIL, DEVETI TOPAZ, DESETI KRIZOPRAZ, JEDANAESTI HIJACINT, DVANAESTI AMETIST.

A dvanaestora vrata bijahu dvanaest bisera; svaka od vrata bijahu od jednog bisera: glavna ulica grada bijaše čisto zlato, kao prozirno staklo. I ne vidjeh hrama u njemu: jer Gospodin Bog Svevladar hram je njegov, i Jaganjac. I ne treba gradu sunca ni mjeseca da u njemu svijetle; jer slava ga je Božja obasjala i svjetlo mu je Jaganjac.

Narodi spašenih hodit će u njegovoj svjetlosti; i zemaljski kraljevi donose u njega svoju slavu i čast. Vrata mu se neće zatvarati danju: jer ondje noći neće biti. U njega će oni donijeti slavu i čast narodâ. I nipošto neće u nj ući ništa što onečišćuje, ni što god čini gadost ili laž, nego oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.“ /Otkrivenje 21,10-27

Najskuplji dragi kamen koji se može pronaći u prirodi po svjetskim standardima je crveni dijamant. Dijamanti i rubini su najskuplji kameni koje možete naći na tržištu, a ni dijamanti ni rubini nisu na Božjem popisu za nebesku građevinu.

Koristeći analogiju, izvana možete izgledati lijepo, religiozno, pobožno, ali istinska ljepota koja odražava Krista dolazi iznutra.

„Život vaš skriven je s Kristom u Bogu.“ /Kološanima 3,3

Bog koristi materijale koji nisu dragocjeni u očima svijeta. Slabe, neplemenite, netitulirane, odbačene, prezrene, otpisane. Kao što je Krist bio odbačen od svijeta. Nema dijamanata, nema rubina, nema granata.

Nije li to nevjerojatna činjenica koja dokazuje da je Božja Riječ uistinu istinita i nadahnuta od samoga Boga?

„Nego, kao što je pisano: ‘Oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, niti je u srce čovječje ušlo ono što je Bog pripravio za one koji ga ljube.’“ /1. Korinćanima 2,9

Više na vezane teme na tagu: KEMIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.