Noina arka – danas znamo točnu lokaciju

13967
pregleda

Znanstvenici su prilično sigurni kako je Noina arka locirana na planini Ararat u Turskoj, baš kao što nam potvrđuje Biblija. Dimenzije koje nalikuju na brod, po izgledu i veličini nalikuju na Noinu arku.

Zemlja se u Noino doba toliko iskvarila da je Bog odlučiti uništiti zemlju i sve na njoj.

„Ali Noa nađe milost u očima Gospodnjim… Noa bijaše čovjek pravedan, besprijekoran u svojemu naraštaju. S Bogom je Noa hodio.“ /Postanak 6,8-9

Noa je bio vjeran i poslušan Bogu, ponizan, besprijekoran; hodao s Bogom, imao stvarni odnos s Bogom. Kao takav bio je jedini koji se spasio među pokvarenim naraštajem. Bog mu je zapovjedio kako će izgraditi arku spasenja za sebe, svoju obitelj, i životinje – po par svake prema svojoj vrsti.

„A ja ću, evo, sručiti potopne vode na zemlju da uništim svako tijelo pod nebom u kojemu je dah života; sve što je na zemlji izginut će. A s tobom ću sklopiti savez svoj, te ćeš ući u korablju — ti i s tobom tvoji sinovi i žena tvoja i žene tvojih sinova.“ /Postanak 6,17-18

„I potop bijaše četrdeset dana na zemlji; a vode su rasle i nosile korablju te se izdigla ponad zemlje. I vode su bujale, i rasle visoko nad zemljom, a korablja je plutala na površini vode. Vode su pak na zemlji bujale sve više i više, te sve visoke gore, što su pod čitavim nebom, bijahu prekrivene…

Tad izgibe svako tijelo što se po zemlji kreće: ptice i stoka i zvjerad i svi stvorovi što mile po zemlji i svi ljudi. Od svega što bijaše na suhu, sve što u svojim nosnicama imaše dah duha života, pomrije. Tako zbrisa svako živo biće koje bijaše na površju zemaljskome, od čovjeka do stoke te gmazova i ptica nebeskih. I bijahu zbrisani sa zemlje te osta samo Noa i oni koji s njim bijahu u korablji. A vode vladahu zemljom stotinu i pedeset dana.“ /Postanak 7,17-24

Biblija nam dalje kaže gdje se arka točno usidrila…

„Tada korablja — sedmoga mjeseca, sedamnaestoga dana u mjesecu — počinu NA GORJU ARARATA.“ /Postanak 8,4

Planina Ararat nalazi se na području jugozapadne Azije, točnije području današnje istočne Turske, Armenije i Irana. Upravo na toj planini nalaze se obrisi broda koji jasno ukazuju na Noinu arku. Današnji arheolozi i geografi otkrili su mnoštvo dokaza koji potvrđuju ovu priču.

„I dogodi se — šest stotina i prve godine, prvoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu — da se isušiše vode sa zemlje. I Noa ukloni pokrov s korablje te pogleda; i gle, isušilo se lice zemlje. A drugoga mjeseca, dvadeset i sedmoga dana u mjesecu, zemlja bijaše suha. Tada Bog prozbori Noi govoreći: ‘Izađi iz korablje, ti i žena tvoja i sinovi tvoji i žene tvojih sinova s tobom. Sa sobom izvedi sve živo što je s tobom, od svakoga tijela, ptice i stoku i sve gmazove što gmižu po zemlji, da provrve zemljom i plode se i množe se na zemlji.’“ /Postanak 8,13-17

Noa je imao vjeru, strah Božji i poslušnost, te time osudio izopačeni svijet.

„Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, pobojavši se, sagradi korablju na spasenje doma svojega. Time osudi svijet i postade baštinikom pravednosti po vjeri.“ /Hebrejima 11,7

Noina arka je također bila proročka slika koja je ukazivala na Krista. Isus Krist je danas naša arka spasenja. Svatko tko uđe na tu Arku, bit će spašen od Božjeg gnjeva i vječne propasti.

Na isti će način pravednici u Isusu Kristu osuditi ovaj današnji svijet.

„Ali hvala Bogu koji nas u Kristu uvijek vodi u pobjedu i kroz nas širi miris svoje spoznaje na svakome mjestu. Jer Kristov smo miomiris Bogu i među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju: jednima miris smrti za smrt, drugima pak miris života za život. A tko je podoban za to?“ /2. Korinćanima 2,14-16

Prvi svijet je uništen vodom, ovaj će svijet biti uništen ognjem.

„Po njima ondašnji svijet propade vodom potopljen. A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena i čuvaju se za oganj u dan suda i propasti bezbožnih ljudi.“ /2. Petrova 3,6-7

Što god su znanstvenici uzeli istraživati iz Biblije, još se nikada ništa nije uspostavilo netočno. Sa sve većim razvojem znanosti, Biblija sve više dokazuje da je vjerodostojna i točna, knjiga kojoj zaista možemo vjerovati, ne samo kao točnom povijesnom i arheološkom zapisu, već kao živoj riječi od Boga koja svjedoči o Isusu Kristu, jedinome po kome se možemo spasiti i baštiniti život vječni.

Više na temu Noine arke možete naći na tagu: https://biblijaiznanost.net/tag/noina-arka/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.