Katoličke influencerice ili nove lažne učiteljice?

1932
pregleda
katoličke influencerice

Vjerojatno ste čuli za moderno zanimanje tzv. influencera, to jest utjecajnih osoba na društvenim mrežama. Što više imate fanova na Instagramu, to više možete utjecati na mase i promovirati određeni stil života, razne proizvode, robne marke, destinacije i slično. Drugim riječima, masmediji vas koriste za promociju raznih usluga i proizvoda. I za to vas dobro plaćaju.

Tako su se nedavno pojavile katoličke influencerice. Ili konkretnije rečeno, nove učiteljice koje vam propovijedaju katolički stil života zaogrnut New Ageom. Taj stil uglavnom ima fokus na samome sebi uz farizejštinu izvana, primjerice da žene ne moraju biti polugole da bi se dobro osjećale i skretale pažnju na same sebe.

U tome ne bi bilo ništa loše da u videu ispod kroz poduku kako „meditirati“ u Duhu, također ne poručuju da se zamislite na nekom mjestu van realnosti. Otputujete u vašim mislima po principu poganske meditacije. Uz to duboko dišite i time vježbajte trbušne mišiće i pripremajte se za ljetnu sezonu, da svima na plaži budete lijepi dok šećete u bikiniju. Dakle, prvo se zakopčajte do grla, a onda dobro izgledajte i promovirajte svoje tijelo na plaži? To se zove licemjerno obličje pobožnosti.

Poanta onoga što govore je kako ostvariti vlastite želje, kako ugoditi sebi; kako mislima oblikovati svoju realnost. Koncept koji potječe iz New Age-a (teozofije), a vidimo kako se danas infiltrira i masovno zahvaća kršćanstvo, osobito kroz karizmatski pokret.

Ove motivacijske govornice propovijedaju ono što mase žele slušati; mase ne žele istinu, već zabavu i dobar osjećaj. Ne propovijedaju pokajanje i odricanje od grijeha. Propovijedaju duhovnost na bazi New Age-a, u smislu pozitivnog razmišljanja, kreiranja pozitivnih misli, izbacivanja negativnih misli, između ostaloga „kršćanskom“ meditacijom. Također vam promoviraju razne kvazikršćanske knjige, karizmatske knjige prepune modernog New Age-a. Moderno kvazikršćanstvo. Ukaljano kršćanstvo.

Pozivaju se na rimokatoličke svece i pape kao njihove guru vođe. Za njih je papa najveći svjetski influencer. U jednom videu govore kako je sveti Padre Pio navodno imao dar bilokacije – sposobnost da bude na dva različita mjesta u isto vrijeme. Zamislite to? Također, Padre Pio je mogao i levitirati. Da, dobro ste čuli.

Samo Bog može biti prisutan na dva mjesta u isto vrijeme i samo Bog može levitirati. „A nad površjem voda lebdio je Duh Božji.“ /Post 1,2

No, već smo navikli da rimokatolici pridaju atribute sveprisutnosti i svemoćnosti rimokatoličkim papama, svecima i Mariji, koji navodno mogu čuti i uslišati naše molitve, prenijeti ih Bogu i zagovarati za nas. Ili Bog ne čuje dobro kad mu se izravno obraćamo!?

Na videu ispod uče kako tjelovježbom (primjerice plivanjem) preobraziti svoj um, kako promjenom uma oblikovati tijelo. Pogledajmo stihove na koje se pozivaju. Pogrešno tumačenje se događa kad se Božja Riječ tumači van svakog konteksta i van Duha Svetoga.

„Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božjim: prikažite tijela svoja kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu — kao svoje duhovno bogoslužje. I ne suobličujte se s ovim svijetom, nego se preobrazujte obnovom svoga uma da uzmognete rasuđivati što je volja Božja: što je dobro i ugodno i savršeno.“ /Rim 12,1-2

Svoj um ne obnavljajmo tjelovježbom, već istinama u Božjoj Riječi. Uz to se nećemo prilagođavati normama i trendovima ovoga svijeta kako bismo mogli sve bolje i istančanije razlikovati dobro od zla i rasuđivati Božju volju.

„Svjetovne pak i bapske priče odbijaj, a vježbaj se u pobožnosti. Tjelovježba je naime od male koristi, a pobožnost je svemu korisna — ima obećanje života: ovog sadašnjeg i onog budućeg.“ /1. Tim 4,8

Cure se malo zabavljaju na svjetovan način i prodaju nerealne bajke dobrog života, jer da govore istinu i pozivaju na pokajanje bile bi progonjene, a najprije bi bile izopćene iz svoje lažne religije. Kad bi uistinu bile obraćene, prvo bi se javno odrekle rimokatoličkog idolopoklonstva i brojnih crkvenih krivovjerja i dogmi. Tada im najveći influenecer ne bi bio papa, već Isus Krist, koji jedini može utjecati na naše živote i učiniti stvarnu promjenu.

U videu se pozivaju na Pavla koji navodno kaže: „Ako želite živjeti dobro, mislite na dobre stvari.“

Zanima nas gdje to Pavao točno kaže? Doduše, kaže sljedeće:

„Uostalom, braćo, što je god istinito, što je god časno, što je god pravedno, što je god čisto, što je god ljubazno, što je god na dobru glasu, je li što krjepost i je li što pohvala — o tome promišljajte!“ /Fil 4,8

Dakle, ono što promišljamo mora biti u skladu s Božjom Riječju.

Kada je to Pavao propovijedao dobar život na zemlji? Pavao koji je prolazio žestoka progonstva, izrugivanja, uvrede, odbačenost, mržnje, hule, lažne optužbe, zatvaranja, izmorenosti, napore, nespavanja, smrtne pogibli, udarce, šibanja, kamenovanja, glad, žeđ, golotinju itd. Pavao koji je bio konstantno progonjen poradi evanđelja, i na kraju pogubljen od Rima.

„Jer ja ću mu pokazati koliko mu treba za ime moje pretrpjeti.“ /Djela 9,16

„Kakva sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin. A i svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu, bit će progonjeni.“ /2. Tim 3,11-12

Progonstva nemaju mlaki i neutvrđeni kršćani koji teže dobrom planu za svoj život. Progonstva trpe oni koji su utvrđeni u istini i ne odstupaju ni milimetar od Božje Riječi; koji nisu sigurni u sebe, svoje talente i sposobnosti, već posjeduju sigurnost i pouzdanje u Krista; oni koji radikalno i beskompromisno naviještaju evanđelje i Božju Riječ.

Pazite sljedeću njihovu izjavu: „Svi mi u sebi imamo Duha Svetoga, a dan nam je po krštenju.“

Duha Svetoga ne primate po rimokatoličkim sakramentima krštenja i potvrde, već po vjeri u Kristovu žrtvu za naše grijehe. Morate se nanovoroditi za Božje kraljevstvo.

„A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo. Koji bijahu rođeni ne od krvī, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.“ /Ivan 1,12-13

Još jedna izjava s njihovog kanala glasi: „Vjerujte u sebe i vjerujete u Gospodina i ostvarite svoje talente, snove koje je On za vas pripremio.“

Kršćani, niste spašeni da biste realizirali sami sebe, ostvarili svoje želje i snove, već da biste svoje želje uskladili s Božjim željama i svoju volju podredili Božjoj volji.

„Uzdaj se u Gospoda i čini dobro, počivaj na zemlji i hrani se vjernošću. I uživaj u Gospodu, i ispunit će ti želje srca tvojega! Povjeri Gospodu put svoj i uzdaj se u njega, i on će učiniti!“ /Psa 37,3-5

„Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Misli na nj na svim svojim putima, i on će poravniti tvoje staze. Ne budi mudar u vlastitim očima: boj se Gospoda i uklanjaj se oda zla.“ /Izr 3,5-7

Kršćani se moraju odricati sebe za Krista i Božje kraljevstvo. Umrijeti sebi. Umanjivati se da Krist u nama može rasti. Moraju izgubiti sebe i svoje živote. Potisnuti svoje želje, snove, volju na ovom životu ako istinski žele slijediti Krista i hodati uskim putem. Realizirati Božju volju, a ne sami sebe.

„A svima govoraše: ‘Hoće li tko za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe, i neka svaki dan uzme svoj križ, i neka me slijedi. Jer tko god hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko god izgubi život svoj mene radi, taj će ga spasiti.“ /Lk 9,23-24

Izgubiti svoj život znači negirati samoga sebe i vlastitu realizaciju. Božja volja nije dobar život na zemlji. Dobar život nas čeka tek u vječnosti.

„U svijetu ćete imati muku, ali hrabri budite — ja sam pobijedio svijet!“ /Ivan 16,33

„Kroz mnoge nevolje valja nam ući u kraljevstvo Božje. /Djela 14,22

Zaključno, njihova poruka glasi: Zamijenite negativne misli pozitivnima, razmišljajte pozitivno, živite zdravo, vježbajte, okružite se prirodom, meditirajte na „kršćanski“ način, vjerujte u sebe i sl. To je čisti New Age koji promovira dobar život na zemlji, kako da se dobro osjećate sami sa sobom. Svaka lažna teologija ima fokus na zemaljskom, a ne na Božjem. Fokus na sebi. A Bog je samo poštapalica ili štaka na koju ćete se osloniti da ugodite sebi i proživite dobro ovaj život.

Biblija pomiješana s rimokatoličkim herezama. Ništa novo pod suncem.

Dragi kršćani, pazite se dobro, lažnih učitelja i učiteljica ima na svakom koraku, i sve ih je više u svim mogućim oblicima. Božja Riječ se danas masovno zloupotrebljava van svake kontrole, a najčešće za vlastitu promociju, popularnost, zaradu i slavu.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.