Neduhovna konferencija Karizma 2019.

1866
pregleda
konferencija Karizma 2019.

Karizmatici na okupu – rimokatolički i protestantski. Jedna velika, složna obitelj puna „ljubavi“. Ne smetaju lažni nauci, ne smeta ništa. Ova konferencija je već bila. Namjerno nismo upozoravali ranije da im ne dajemo dodatnu reklamu. A oni koji su trebali završiti tamo su završili. Dobro zapamtite ove likove sa konferencije koji razvlače Kristove udove tamo gdje im nije mjesto. Jer će ovaj duhovni otpad uskoro postati stvarniji nego ikad.

Rimokatolik koji je zavapio Kristu i spoznao istinu, prvo što raspoznaje jest laž u kojoj se nalazi cijeli život. Lažnu crkvu, lažne učitelje i lažne namjesnike koji se predstavljaju kao Kristovi zamjenici, poslanici i apostoli.

Čak vam ne treba Duh Božji da biste znali razliku da ono što naučava rimokatolicizam nema apsolutno nikakve veze s onime što naučava Biblija. Svatko tko je pročitao Bibliju, pa čak i ateisti, vide tu očitu stvarnost. Ali ne i svi evanđeoski učitelji među nama, što govori da nisu biblijski učitelji, već neznalice, slijepci i zavodnici.

Vjernicima koji su izašli iz poganske religije ne pada na pamet vratiti se natrag u religiozno ropstvo. Ali to očito ne razumiju popularni kršćanski učitelji i vođe koji se predstavljaju da nastupaju u ime Krista.

„Mogu li dvojica ići zajedno, osim ako se ne slože?“ /Amos 3,3

Lažni učitelji nikad ne dijele evanđelje, već propovijedaju bajke koje vas škakljaju u vašim grijesima. Lažni učitelji vam pričaju bajke i viceve, zasmijavaju kao da su na kazališnoj pozornici. U prisutnosti pravog Božjeg proroka trebali biste plakati zbog sile Duha koja vas osvjedočuje o grijehu. Ili plakati ili se žestiti na istinu, ali nikako se smijati. Možemo se veseliti u Kristovom Duhu i zajedništvu, ali kad se propovijeda Božja Riječ, treba biti vrlo ozbiljan jer su u pitanju izgubljene ljudske duše. Nigdje u Bibliji ne čitamo da su proroci i apostoli bili neozbiljni dok su pozivali ljude na pokajanje, bili su smrtno ozbiljni, jecali za dušama i polagali svoje živote.

Lažni učitelji dijele isti stol na kojem se štuju demoni; vrše poganski rituali žrtvovanja demonima, a ne Bogu. Lažni učitelji nikad ne pozivaju na pokajanje i posvećenje. Lažni učitelji nikad ne pozivaju na radikalnu promjenu života i odricanje od grijeha. Lažni učitelji nikad ne prozivaju lažne kršćane i idolopoklonstvo.

Lažni učitelji će se služiti Biblijom i mogu propovijedati 99% istine, ali onih 1% farizejskog kvasca (lažnog nauka) će ukvasati i zaraziti svu istinu.

„Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa? Očistite dakle stari kvasac, da budete novo tijesto — kao što i jeste beskvasni. Jer je i pasha naša, Krist, za nas žrtvovana. Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni s kvascem zloće i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima ČISTOĆE I ISTINE.“ /1. Korinćanima 5,6-8

Ovakvi učitelji su došli na Karizmu 2019. da zasmijavaju rimokatoličko-karizmatsku publiku, a ne da ih pozovu na pokajanje i odricanje od idolopoklonstva i mnogoboštva. Za njih je Isus i katolik, i pentekostalac, i karizmatik i još puno toga. Koliko god se pozivali na Božju Riječ, ne raspoznaju ni Krista ni Kristovo tijelo.

Nazvati Isusa imenima zemaljskih organizacija i tvorevina znači pripisati mu lažna obilježja. Isus je radikalna i isključiva Istina. Istina bez kompromisa u lažnim naucima i grijesima. Duh Božji nema ništa s lažnim duhovima; treba se ukloniti od onih koji se nazivaju kršćanima a spadaju u sljedeću skupinu:

„Napisah vam u poslanici da se ne družite s bludnicima, i to ne općenito s bludnicima ovoga svijeta, ili s lakomcima, ili s razbojnicima, ili s idolopoklonicima, jer biste onda morali izaći iz svijeta. No sad napisah vama da se ne družite s onim koji bi, iako se zove brat, bio ili bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvime ni jesti! Ta što je meni do toga da sudim i one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? A one vani sudi Bog. Stoga uklonite opakoga između sebe samih.“ /1. Korinćanima 5,9-13

Lažni učitelji vas vode u ekumenu s rimokatolicima kojima je vrhovni autoritet čovjek – papa. Lažni učitelji vas uvode u lažno jedinstvo. I što je najgore od svega, lažni učitelji uopće ne znaju da su lažni i zabludjeli. Slijepci koji vode slijepce u laž i propast. Slijepci se daju zavoditi jer ne poznaju Božju Riječ i ne traže Boga.

Karizmatici iskušavaju Boga i traže znakove i čudesa s neba, ali neće im se dati drugi znak osim Joninog – a to je POZIV NA POKAJANJE I OBRAĆENJE.

„Naraštaj zao i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati, osim znaka proroka Jone.’ I napustivši ih, ode.“ /Matej 16,4

Isus odlazi od onih koji traže znakove i čudesa. Karizmatici mogu zazivati oganj s neba koliko god žele, ali Isus nema ništa s tim lažnim znakovima, emotivnim stanjima i trans iskustvima.

Duh Sveti uvijek djeluje u istini. Ovo su lažni duhovi spajanja nepomirljivih laži s istinom. Neki drugi Bog, neki drugi Isus, neki drugi duh, neko drugo tijelo…

„A nama Bog otkri po Duhu svojemu. Jer Duh sve proniče, čak i dubine Božje. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega koji je u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega. A mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga, da bismo znali što nam je Bog podario. To i govorimo, ne riječima naučenim ljudskom mudrošću, nego naučenim od Duha Svetoga, uspoređujući duhovno s duhovnim. A naravni čovjek ne prima što je od Duha Božjega jer mu je to ludost, i ne može razumjeti jer se to duhovno prosuđuje. Duhovan pak prosuđuje sve, a njega ne prosuđuje nitko. Jer tko upozna misao Gospodnju, tko li ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.“ /1. Korinćanima 2,10-16

Samo mlaki, tjelesni, bljutavi i liberalni kršćani mogu biti lako zavedeni; to su oni kojima uvijek iznova treba propovijedati evanđelje spasenja. Oni ne rastu i ne paze na zdravi nauk, već idu u suprotnom smjeru.

„Pazi na samoga sebe i na nauk! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju.“ /1. Timoteju 4,16

„A ti govori što dolikuje zdravu nauku.“ /Titu 2,1

Razlikovanje istine i laži je odlika zrelog kršćanina. Znači, vaš rast u Kristu mora karakterizirati vaše sve veće raspoznavanje lažnih duhova i lažnih nauka. Ako toga nema, onda je nešto generalno pogrešno u vašem kršćanstvu i hodu s Bogom.

„Jer svaki koji je još na mlijeku, neiskusan je u riječi o pravednosti — jer je nejače. A za zrele je tvrda hrana, za one koji imaju iskustvom izvježbana osjetila za razlučivanje i dobra i zla.“ /Hebrejima 5,13-14

Dakle, ako vaši učitelji i pastori ne raspoznaju osnovne stvari prema Bibliji, kako će raspoznati bilo što drugo?

Više na temu ekumene nađite na poveznici: https://biblijaiznanost.net/tag/ekumena/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.