Nacionalni dan molitve

966
pregleda
Nacionalni dan molitve
Foto: Pixabay

U Hrvatskoj i svijetu svake se godine održava tzv. Nacionalni dan molitve, dan kada se ujedine kršćani raznih crkvenih denominacija, zajednica i pokreta sa ciljem zajedničke molitve za obnovu zemlje i naroda. No, mogu li razne konferencije, seminari, molitveni skupovi promijeniti stanje ovoga buntovnog naroda? Sljedeći stihovi uvelike podsjećaju na hrvatski narod i njihove Nacionalne dane molitve.

„A ti ne moli za puk ovaj i ne diži za njih vapaj i molitvu i ne navaljuj na me, jer ja te neću uslišati. Zar ti ne vidiš što oni čine po gradovima Judinim i po ulicama jeruzalemskim? Djeca kupe drva i očevi vatru pale, a žene mijese tijesto da naprave kolače Kraljici neba, i lijevaju ljevanice drugim bogovima kako bi me razjarile“ (Jeremija 7,16-18).

„Zar oni mene razjaruju?’ riječ je GOSPODNJA. ‘Zar ne sebe, na sramotu lica svojega?’ Zato ovako veli Gospodin GOSPOD: ‘Gle, gnjev moj i srdžba moja izlit će se na ovo mjesto, na ljude i na stoku i na stabla poljska i na rod zemaljski; i usplamtjet će, i ugasit’ se neće’“ (Jeremija 7,19-20).

„Nego sam im ovo zapovjedio govoreći: ‘Poslušajte moj glas, i ja ću vam biti Bog, a vi ćete biti moj puk; i hodite svim putovima što sam ih vama zapovjedio, da vam dobro bude.’ Ali oni ne poslušaše i ne prikloniše uho svoje, nego su hodili po savjetima i okorjelosti zloga srca svojega; i odoše nazad, a ne naprijed“ (Jeremija 7,23-24).

Prokletstvo hrvatskoga naroda je neposlušnost i pobuna protiv Boga. Iseljeništvo, izumiranje naroda, pad nataliteta, siromaštvo, korupcija, nepoštene vlasti, ratovi – sve su posljedica idolopoklonstva. Klanjanje svačemu i svakome, samo ne Bogu na prvom mjestu. Nema dobra ovome narodu dok god se ne pokaje i obrati od svojih idola.

Posljednje Isusove riječi na zemlji bile su: „Idite, dakle, i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih držati sve što sam vama zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta“ (Matej 28,19-20).

Naša misija na zemlji je dijeliti evanđelje, da što više ljudi čuje poruku spasenja i povjeruje. Evangelizacija, a ne ekumenske i nacionalne molitve. Isto ono što su radili starozavjetni proroci i apostoli – pozivali ljude na pokajanje. Danas imamo previše učitelja, a premalo onih koji naviještaju poruku spasenja.

„I pošto se pomoliše, mjesto se na kojem bijahu sabrani potrese i svi se napuniše Duha Svetoga te sa smjelošću govorahu riječ Božju“ (Djela 4,31).

Probuđenje ne može doći bez sile Božje, a sila Božja je Kristovo evanđelje, koje je za spasenje svakome koji vjeruje (Rimljanima 1,16). Trebamo moliti za ljude koji će smjelo, hrabro i beskompromisno naviještati cjelovito Evanđelje.

„Tada reče svojim učenicima: Doista, žetva je velika, a radnika je malo. Zamolite dakle Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju“ (Matej 9,37-38).

„Svaki koji zazove ime Gospodnje, bit će spašen. Kako dakle da zazovu onoga u koga ne uzvjerovaše? A kako da vjeruju u onoga za koga nisu čuli? A kako da čuju bez propovjednika? A kako da propovijedaju ako nisu poslani? Kao što je pisano: Kako su krasne noge onih koji evanđeljem navješćuju mir, onih koji evanđeljem navješćuju dobro! Ali ne poslušaše svi evanđelja“ (Rimljanima 10,13-16).

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.