Idolopoklonstvo – ozbiljan grijeh s ozbiljnim posljedicama

4535
pregleda
idolopoklonstvo demoni
Foto: Pixabay

Idolopoklonstvo u duhovnom svijetu uvijek ima direktne posljedice – za čovjeka, brak, obitelj, crkvu, državu. Jedan od najvećih problema Republike Hrvatske nije lijeva ili desna opcija. Najveći problem Hrvatske države je idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo zahtijeva direktnu Božju kaznu. Naš Bog je ljubomorni Bog i jako osjetljiv na svoju slavu.

A neću da budete u zajednici s demonima!

„Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva. Kao razboritima govorim, sudite sami što kazah. Čaša blagoslova koju blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova? Jer mi, mnogi, jedan smo kruh, jedno tijelo. Ta svi smo dionici jednoga kruha. Gledajte Izraela po tijelu! Nisu li oni koji jedu žrtve zajedničari žrtvenika? Što dakle hoću reći? Da je kumir nešto? Ili da je kumirska žrtva nešto? Naprotiv, da to što pogani žrtvuju, zlodusima žrtvuju, a ne Bogu. A neću da budete zajedničari sa zlodusima. Ne možete piti čašu Gospodinovu i čašu zlodušku. Ne možete biti dionici stola Gospodinova i stola zloduškoga. Ili da izazivamo na ljubomor Gospodina? Zar smo jači od njega?“ (1. Korinćanima 10,14-22).

„Ja sam GOSPOD, to je moje ime; i slavu svoju drugomu ne dajem niti hvalu svoju kumirima“ (Izaija 42,8).

„Ja sam GOSPOD, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene“ (Izlazak 20,2-3).

„Ne gradi sebi lika ni ikakva obličja onoga što je gore na nebu ili onoga što je dolje na zemlji ili onoga što je u vodama ispod zemlje; ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, GOSPOD, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran; kažnjavam bezakonje otaca — onih koji me mrze — na djeci sve do trećega i četvrtoga koljena, a iskazujem milosrđe tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovijedi“ (Izlazak 20,4-6).

„Tada Ilija pristupi svemu puku i reče: ‘Dokle ćete vi hramati na obje strane? Ako je GOSPOD Bog, slijedite ga, ako li je Baal, slijedite njega.’ No puk mu ni riječi ne odgovori“ (1. Kraljevima 18,21).

Idolopoklonstvo nije samo klasično pravljenje i klanjanje kipovima i slikama. Idol je sve ono što je na prvom mjestu u našem životu.

Idol može biti ideja, teologija, filozofija, svjetonazor, karijera, navika, sport, djeca. Sve što je pod broj 1. Idol može biti božanstvo, anđeo, demon. Idol može biti bludnost, nečistoća, požuda i zle želje – i zbog toga dolazi srdžba Božja.

„Umrtvite dakle svoje udove koji su na zemlji: bludnost, nečistoću, strast, zlu požudu i lakomstvo, to jest idolopoklonstvo. Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposluha“ (Kološanima 3,5-6).

Idolopoklonstvo može biti štovanje čovjeka, bilo živog ili mrtvog. Koliko samo u religiji i teologiji ima takvih bogova, koliko njih se slijedi i štuje.

Štovanje svetaca, štovanje Marije, štovanje reformatora je ozbiljan grijeh idolopoklonstva s ozbiljnim posljedicama. Učenje o čistilištu, učenje o zaslugama, crkvenim riznicama i misama, zadušnicama, u praksi otvara velika vrata idolopoklonstvu, a sami time i demonskim utjecajima na ljude, na njihove živote, brakove, obitelji. Navlače ozbiljne probleme i prokletstvo na sljedeće generacije.

To je ozbiljna duhovna stvarnost. Idolopoklonstvo nije samo mržnja prema Bogu, nije samo izazivanje Boga na srdžbu i ljubomoru; već otvara vrata demonima.

Nadalje, novac, materijalno bogatstvo i stvoreni svijet također može biti idolopoklonstvo.

„Ako sam u zlato svoju nadu položio, ili čistomu zlatu rekao: ‘Ti si moje pouzdanje!’; ako sam se radovao tome što golemo bijaše moje bogatstvo i što je moja ruka mnogo pribavila; ako sam gledao sunce kada sja, ili mjesec kako hodi u svjetlosti, pa je moje srce potajno zavedeno, ili su moja usta ruku poljubila, i to bi bila opačina koju bi sudac trebao kazniti: jer bih se odrekao Boga, koji je gore“ (Job 31,24-28).

Koliki ljudi se pouzdaju u mirovne fondove, štednje, kunske, devizne račune. Sve je to stvar srca. Pitanje lažnog pouzdanja i lažne sigurnosti.

Štovanje stvorenja, a ne Stvoritelja je idolopoklonstvo.

Idolopoklonstvo može biti neistinito, neispravno, nepotpuno predstavljanje i štovanje Boga. Primjerice, Bog jest ljubav, ali nije zarobljenik svog jednog atributa. Božja ljubav je pravedna i sveta i istinita. I zato Bog mora kazniti nepokornost.

Ono što mnogi zanemaruju jest da pravi štovatelji štuju Boga u Duhu i ISTINI (Ivan 4,23). Duh Sveti i Božja Riječ uvijek idu zajedno, nikada ne mogu biti u proturječju.

Dakle, idolopoklonstvo je pouzdavanje i štovanje bilo koga i bilo čega osim jedinog pravog Boga – na ispravan način. Zajedništvo s demonima.

Poslušajte cijelu propovijed na linku: https://vimeo.com/242915307.

Komentari

komentari