Kako primamo Duha Svetoga?

4479
pregleda
Duh Sveti

Duha Svetoga primamo po vjeri u Gospodina Isusa Krista. Kada povjerujemo da je umro za naše grijehe i da je uskrsnuo od smrti, u tom se trenutku nanovo rađamo. U tom istom trenutku primamo Duha Svetoga. Ako niste primili Duha Svetoga, niste kršćanin. Postoje tri stiha u Bibliji koja nam to jasno pokazuju:

  • „A ako tko nema Duha Kristova, taj nije njegov.“ – Rimljanima 8,9
  • „Ta u jednom smo Duhu svi mi u jedno tijelo kršteni.“ – 1. Korinćanima 12,13
  • „U njemu [Kristu] ste i vi, pošto ste čuli riječ istine — evanđelje spasenja svojega, u njemu ste, pošto uzvjerovaste, i zapečaćeni Duhom obećanim Svetim.“ – Efežanima 1,13

Trebate se ispunjavati Duhom Svetim

Ipak, primanje Duha Svetoga kad postanemo vjernici nije kraj. Nakon našeg obraćenja možemo i trebamo se uvijek iznova ispunjavati Duhom Svetim. Prisutnost Duha Svetoga treba biti silna prisutnost u našem životu. Isusovom obećanju „bit ćete kršteni Duhom Svetim“ svjedoči posljedica „primanja sile“ (Djela 1,8). Ali nismo uvijek jednako puni Duha Svetoga. Budući da smo zauzeti svakodnevnim životom, a naročito kad se počnemo odvraćati od Boga, čak i u malim stvarima gubimo puninu Duha Svetoga. Zato čak i apostoli o kojima čitamo nisu samo jednom bili ispunjeni Duhom Svetim, već su se trebali puniti! U Djelima 2 na dan Pedesetnice Duh je došao k njima sa silom. U Djelima 4,31 čitamo da su se nakon molitve ponovno napunili u vrijeme posebne potrebe.

Što se događa kad primite Duha Svetoga?

Mnogo se različitih stvari događa kada su ljudi puni Duha Svetoga. Kad čitamo Novi zavjet, ističe se više toga.

  • Bog daje smjelost za naviještanje Evanđelja (vidi npr. Djela 1,8; 4,31; 7,55).
  • Bog daje želju da ga slavimo (vidi npr. Djela 10,46; Efežanima 5,18-20).
  • Bog daje želju da ga slušamo (vidi npr. Djela 5,29-32; Galaćanima 5,6).
  • Bog često daje riječ proroštva i čini čuda (vidi npr. Djela 11,28; 13,2; 13,9; 19,6).

Težite za više

Jasno, dobro je željeti biti ispunjen Duhom Svetim. Gospodin želi da težimo ka tome da primimo više od Duha (vidi 1. Korinćanima 12,31). Čak nam se zapovijeda da se „ispunjavamo Duhom“ (Efežanima 5:18). Pa kako to izgleda? Nije mehanički, jer je Bog taj koji nas ispunjava, a ne možemo mu zapovijedati. Biti ispunjen Duhom Svetim je Božja milost, a ne naše postignuće. Ipak, postoji nekoliko toga što možemo učiniti:

  • Živimo u poslušnosti Bogu. Kada živimo nesveto, žalostimo Duha Svetoga (Efežanima 4,25-32) i nećemo iskusiti njegovu silu u našem životu.
  • Molimo s očekivanjem da će Bog činiti čuda i budemo spremni da nas koristi (vidi Djela 4,28-31).
  • Naviještamo Evanđelje. Kad čitamo da su ljudi bili puni Duha Svetoga, često su bili zauzeti propovijedanjem Evanđelja ili su se spremali propovijedati (Djela 7,55; 9,17-20; 11,23-24; 13,9). Bog nam ne daje svoga Duha da uživamo u privatnosti, već da mu služimo u javnosti.

Izvor: Biblword.net

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.