Ludi za svijet, mudri za Boga

2809
pregleda

Istinita priča o tome kako je poznati evangelist Ray Comfort postao popularan u ateističkim krugovima. Kako su kroz izrugivanje i ismijavanje s Božjim čovjekom, pogrdno ga nazvavši Banana čovjekom, zapravo nesvjesno pogurali evanđelje u svijet. Ako se Bog može poslužiti magarcem (Brojevi 22,21-33), onda itekako može ateistima da bi sebi donio slavu. No ateisti toga nisu svjesni jer su u vlastitim očima mudri i misle da mogu nasamariti Boga. Bog ih nadmudruje u njihovom bezumlju. Vide ateizam kao nešto intelektualno, dok ne vide koliko je bezumno i smiješno vjerovati da je sve nastalo ni iz čega. Da ironija bude veća, misle da ne znamo koliko smo ludi za svijet koji ne poznaje Boga.

ŠTO JE STVARNO LUDOST U BOŽJIM OČIMA?

Ono kad vam svijet prodaje priču kako su ateisti dobri i moralni ljudi, dok Bog kaže da su pokvareni.

„Bezumnik reče u srcu svojemu: ‘Nema Boga!’ Pokvareni su, ogavna im djela, nikoga da čini dobro.“ /Psalam 14,1

„Spomeni se ovoga: neprijatelj ti se rugao, GOSPODE, i bezumni puk prezreo je ime tvoje.“ /Psalam 74,18

„Svojim me zapovijedima od neprijatelja mojih činiš mudrijim, jer one su sa mnom dovijeka.“ /Psalam 119,98

„Strah GOSPODNJI početak je spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.“ /Izreke 1,7

„Blažen je čovjek koji je našao mudrost, i čovjek koji je zadobio razboritost.“ /Izreke 3,13

„S podrugljivcima on se podruguje, a poniznima daje milost. Mudri će baštiniti slavu, a ludi snositi sramotu.“ /Izreke 3,34-35

„Tko je mudra srca, prima zapovijedi; a jezičava lȕda propada.“ /Izreke 10,8

„Tko se drži pouke, na putu je života, a tko odbija opomenu, zastranjuje.“ /Izreke 10,17

„Pravednikove usne hrane mnoge, a bezumnici umiru zbog nedostatka mudrosti.“ /Izreke 10,21

„Učiniti opačinu, bezumniku je kao šala; tako je i mudrost razboritu čovjeku.“ /Izreke 10,23

„Put je luđaka prav u njegovim očima, ali mudar je onaj koji posluša savjet. Luđak učas odaje svoj gnjev, a pametan pokriva sramotu.“ /Izreke 12,15-16

„Pametan čovjek prikriva znanje, a srce luđakā razglašuje bezumlje.“ /Izreke 12,23

„Tko hodi s mudrima, bit će mudar; a tko se druži s luđacima, propast će.“ /Izreke 13,20

„Podrugljivac traži mudrost, a ne nalazi je; a razumni lako dolazi do znanja. Idi podalje od čovjeka bezumna, jer nećeš upoznati usne što govore znanje.“ /Izreke 14,6-7

„Mudrost je pametnomu razumjeti svoj put, a bezumlje je ludih prijevara. Luđaci se podruguju grijehu, a među čestitima je naklonost.“ /Izreke 14,8-9

„Mudar se boji i kloni se oda zla, a lud se žesti i osjeća se sigurnim.“ /Izreke 14,16

„Čovjeku kratke pameti bezumlje je radost, a čovjek razborit hodi prȁvo.“ /Izreke 15,21

„Razboritost je izvor života onima koji je imaju, a poučavanje ludih jest ludost.“ /Izreke 16,22

„Ne mili se bezumniku razboritost nego da se srce njegovo iskali.“ /Izreke 18,2

„Usne luđakove ulaze u svađu i usta njegova pozivaju na udarce. Usta luđakova njemu su na propast i usne njegove zamka su njegovoj duši.“ /Izreke 18,6-7

„Srce razborita stječe znanje, a uho mudrih traži znanje.“ /Izreke 18,15

„Na čast je čovjeku uzdržati se od svađe; a tko god je bezuman, prepire se.“ /Izreke 20,3

„Ne govori na uši ludoga, jer će prezreti razboritost tvojih riječi.“ /Izreke 23,9

„ Ne odgovaraj ludomu po bezumlju njegovu, da mu i sam ne postaneš nalik. Odgovori ludomu po bezumlju njegovu, da ne bi bio mudar u vlastitim očima.“ /Izreke 26,4-5

„Kao što se pas vraća svojoj bljuvotini, tako ludi ponavlja bezumlje svoje. Jesi li vidio čovjeka mudra u vlastitim očima? Više ima nade od ludoga negoli od njega.“ /Izreke 26,11-12

„Tko se uzda u srce svoje, bezuman je; a tko hodi u mudrosti, spasit će se.“ / Izreke 28,26

„Kad se mudar čovjek parbi s čovjekom ludim — ili se srdio ili se smijao, ali mira nema.“ /Izreke 29,9

„Bezumnik iskazuje svu svoju ćud, a mudrac je zadržava za se.“ /Izreke 29,11

„Srce je mudroga s desne njegove, a srce ludoga s njegove lijeve. Luđak, i kad ide putem, kratka mu je pamet; i svakomu kazuje da je on lud.“ /Propovjednik 10,2-3

„Jer luđak govori ludost i srce mu snuje bezakonje: da počini bezbožnost i da govori opako o Gospodu.“ /Izaija 32,6

Bezumnik je netko kome nedostaje zdravi razum i ispravna prosudba. Bezumnik ne želi znati istinu. Rugaju se istini i okreću oči od istine. Bezumnici su mudri u svojim vlastitim očima, ne prihvaćajući mudrost i savjet od Boga, što će im biti na vlastitu propast. Pouzdaju se u vlastito srce koje je prijevarno. Ateisti potiskuju istinu svojom nepravednošću.

Pokvareni su, oholi i ponosni u srcima. Život u grijehu je zabava za bezumnika.

Nije mudro biti u njihovom društvu jer će vas voditi mračnim putem. Bezumnici hitaju u opasnost bez mudre pripreme i razmišljanja o posljedicama.

Biblija čuva ljude od toga da budu bezumni i ludi, ali nažalost bezumnici preziru Božju Riječ.

NAŠA LUDOST JE ZA VAŠE SPASENJE

Ateisti ne prihvaćaju dokaze kojima svjedoči kreacija. Zato se Bog odlučio ludošću našeg propovijedanja spasiti one koji će vjerovati.

„Jer je riječ o križu onima koji propadaju ludost, a nama je koji se spasavamo sila Božja. Ta pisano je: Uništit ću mudrost mudrih i umnost umnih odbaciti. Gdje je mudrac? Gdje knjižnik? Gdje istraživač ovoga svijeta? Zar Bog ne učini ludom mudrost ovoga svijeta? Budući da u mudrosti Božjoj svijet Boga ne upozna mudrošću, svidje se Bogu ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju.“ /1. Korinćanima 1,18-21

„Jer ludo Božje mudrije je od ljudi, i slabo Božje jače je od ljudi. Ta gledajte, braćo, poziv svoj: nema mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo moćnih, ni mnogo uglednih. Nego ludo svijeta izabra Bog da posrami mudre; i slabo svijeta izabra Bog da posrami jake; i neugledno svijeta i prezreno izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedno tijelo ne bi pohvalilo pred njim.“ /1. Korinćanima 1,25-29

„Neka se nitko ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bi bio mudar. Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u lukavstvu njihovu. I opet, Gospod poznaje namisli mudrih: one su isprazne.“ /1. Korinćanima 3,18-20

Mi smo radije ludi za svijet ako to može nekoga spasiti. To bi vam trebao biti dokaz koliko smo čvrsto uvjereni u istinu i koliko smo spremni podnositi sramotu radi Kristovog imena. Dolazi dan kada će sve biti otkriveno. Vjernici koji su ludi za svijet pokazat će se kao najmudriji u Kristu. A oni koji su mudri u vlastitim očima bit će najveći bezumnici jer su odbacili Božji dar vječnoga života.

Na CC uključite prijevod.

Za više od Ray Comforta kliknite OVDJE.

Komentari

komentari