5 načina kako testirati lažne doktrine

1757
pregleda

Tamo gdje imamo zdravi nauk neminovno se javlja i lažni nauk. Postavlja se pitanje kako razlikovati istiniti i lažni nauk. Proći ćemo kroz pet testova kako prepoznati lažne doktrine.

1) PORIJEKLO

Zdravi nauk potječe od Boga; lažni nauk potječe od nekoga ili nečega što je Bog stvorio.

„A obznanjujem vam, braćo, da evanđelje koje sam ja navijestio nije po čovjeku. Jer niti ga ja od čovjeka primih niti naučih, nego objavom Isusa Krista“ (Galaćanima 1,11-12).

„Odgovori im Isus i reče: Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla. Ako tko hoće vršiti volju njegovu, znat će o nauku, je li od Boga ili ja sȃm od sebe govorim“ (Ivan 7,16-17).

Istiniti nauk uvijek potječe od Božjeg uma, Božje Riječi; lažni nauk uvijek potječe iz ljudskog uma, izvan Božje Riječi.

„Pazite da vas tko ne odvuče mudroljubljem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na počela svijeta, a ne na Krista“ (Kološanima 2,8).

„A Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere priklanjajući se prijevarnim duhovima i naucima zloduhā“ (1. Timoteju 4,1).

2) AUTORITET

Zdravi nauk ima svoj autoritet u Bibliji; lažni nauk temelji svoj autoritet izvan Biblije.

Biblija je nepogrešiva, kompletna, autoritativna objava samoga Boga dana čovječanstvu.

„Oni primiše Riječ sa svom spremnošću te su danomice istraživali Pisma, je li to tako“ (Djela 7,11).

Dakle, dva učitelja mogu obojica tvrditi da njihove doktrine potječu od Boga i imaju autoritet u Bibliji, a opet naučavaju dvije različite doktrine. Kako znamo tko je u pravu? To nas dovodi do trećeg testa.

3) DOSLJEDNOST

Zdravi nauk je dosljedan cijeloj Božjoj Riječi; lažni nauk je nedosljedan barem u nekim dijelovima Biblije. Oni koji najbolje poznaju istinu, mogu lako prepoznati laži. Biblija tumači samu sebe. Biblija je otkrivenje savršenog Božjeg uma, stoga ne može biti nedosljedna ili proturječna. Ako nešto proturječi ostatku Biblije, onda je laž. Ako je nešto u skladu s ostatkom Biblije, onda je istina. Nauk se mora temeljiti na cijeloj Bibliji, a ne samo dijelovima.

4) DUHOVNI RAST

Zdravi nauk dovodi do duhovnog zdravlja i rasta; lažni nauk dovodi do duhovne slabosti, nezrelosti, neznanja kršćana koji možda uopće nisu kršćani.

„Ovo izlaži braći i bit ćeš dobar služnik Isusa Krista, othranjivan riječima vjere i dobroga nauka koji slijediš“ (1. Timoteju 4,6).

5) POBOŽNO ŽIVLJENJE

Zdravi nauk dovodi do pobožnog življenja; lažni nauk dovodi do svjetovnog življenja. Istina uvijek utječe na naše živote. Zdravi nauk treba voditi ka štovanju i ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

„Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude potpun, opremljen za svako dobro djelo“ (2. Timoteju 3,16-17).

Bog ne želi da samo znamo činjenice Biblije, već da ih primjenjujemo na svoje živote. Ne da poznajemo samo nauk, već da živimo nauk. Postavlja se pitanje vodi li ta doktrina ka tome da živimo na način koji ugađa Bogu ili vodi ka tome da živimo na način koji obeščašćuje Boga.

Zaključno

Dakle, zdravi nauk potječe od Boga, autoritet mu je Božja Riječ, dosljedan je sa čitavom Biblijom, vodi do duhovnog rasta i pobožnog življenja. Lažni nauk potječe od ljudi ili demona, nema autoritet u Božjoj Riječi, nije dosljedan sa kompletnom Božjom objavom i vodi do duhovne nezrelosti i svjetovnog življenja.

Da bi nauk bio istinit mora proći sve ove testove; ako pada samo na jednom, pada na svim. Naša je odgovornost prihvatiti i držati se čvrsto onoga što je istina, a negirati i odbaciti ono što je lažno.

Autor: Tim Challies

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.