VIDEO: Malo njih pronalazi vječni život

1478
pregleda

Malo je onih koji nalaze pravi put i vječni život, a mnogo je onih koji ostaju izgubljeni zauvijek.

„Neće svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima“ (Matej 7,21).

Isus će mnogim kršćanima na Sudnji dan reći:

„Nikada vas nisam poznavao! Odstupite od mene, vi koji bezakonje činite!“ (Matej 7,23). Vi koji ste ovisni o pornografiji, masturbaciji, idolopoklonici, preljubnici, prevaranti, lažovi, lopovi, pohlepnici, pijanci, psovači. Iako ste govorili „Gospodine, Gospodine“, činili velike stvari u Njegovo ime, išli u crkvu svake nedjelje, Isus vas opisuje kao bezakonike jer niste težili za svetošću bez koje nitko neće vidjeti Gospodina.

„Težite za mirom sa svima, i za POSVEĆENJEM, bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina! Pripazite da tko ne otpadne od milosti Božje“ (Hebrejima 12,14-15).

Postoje mnogi kršćani koji odlaze u crkvu i misle da su spašeni ako su jednom pozvali Isusa u svoj život, a ne razumiju da je dokaz te istinske molitve USTRAJNOST U VJERI I SVETOSTI.

„Ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti“ (Matej 24,13), a ne onaj koji dođe do pola puta i odustane.

Biblija je jasna da postoji široki put samopravednosti koji vodi u pakao. Koliko god netko ispovijeda da je kršćanin, to nije dokaz istinskog kršćanstva. Oni koji su istinski povjerovali, po sili Duha Svetoga žele vršiti volju Oca na nebesima. Njihovi životi i način života su promijenjeni.

Jako je malo revnosti, gorljivosti i iskrene ljubavi prema Bogu. A mnogo je onih koji sebe smatraju kršćanima, ali u njihovom srcu nije Krist. Njihovi motivi nisu čisti. Božja volja nije sve što žele vršiti, i Krist nije JEDINI kojeg žele slijediti.

„Borite se da uđete na uska vrata, jer mnogi će, kažem vam, tražiti da uđu, a neće moći“ (Luka 13,24).

Na CC uključite titlove.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.