Kraljevska svadba: Dođimo dostojno

1274
pregleda
kraljevska svadba

Proteklog vikenda održalo se kraljevsko vjenčanje. Pratilo ga je 1,9 milijardi ljudi diljem svijeta. Navodno je potrošeno 32 milijuna funti na raskošno i luksuzno vjenčanje. Zamislite da je kraljevska obitelj odlučila potrošiti te novce pozvavši i nahranivši beskućnike, siromašne, gladne, odbačene, prezrene, nesretne. Koje bi to slavlje bilo. Prava kraljevska svadba.

A što je s nama? Pozivamo li na gozbe samo one koji pozivaju nas? One od kojih očekujemo jednako zauzvrat. Tko su uopće važni uzvanici među nama?

„Kad priređuješ objed ili večeru, ne zovi prijatelje svoje ni braću svoju ni rodbinu svoju ni bogate susjede, da i oni tebe ne pozovu zauzvrat pa ti to bude naknada. Nego kad priređuješ gozbu, zovi SIROMAŠNE, KLJASTE, HROME, SLIJEPE. I blažen ćeš biti jer ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se naime o uskrsnuću pravednih“ (Luka 14,12-14).

Krist nas uči da ne gledamo tko je tko, već da dijelimo ono što imamo s onima koji nam ne mogu uzvratiti. Odbačeni i prezreni su najvažniji među nama.

„Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Baštinite kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!’ Jer ogladnjeh, i dadoste mi jesti; ožednjeh, i napojiste me; tuđinac bijah, i primiste me; gol, i zaogrnuste me; oboljeh, i pohodiste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti govoreći: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo? A kada te vidjesmo kao tuđinca i primismo, ili gola i zaogrnusmo? A kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ I odgovorivši, kralj će im reći: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste’“ (Matej 25,34-40).

Kraljevska obitelj je na svadbenu svečanost pozvala „važne“ ljude, ugledne, poznate, slavne, bogate. Srećom, kod našeg Kralja je drugačije, On zaista nije pristran i ne bira, već poziva svakoga da se odazove na Njegov poziv, i bogate i siromašne, i dobre i zle; On stoji na vratima vašeg srca i kuca, čeka…

„I odgovorivši, Isus im ponovno reče u prispodobama govoreći: Kraljevstvo nebesko nalik je nekomu kralju koji priredi svadbu sinu svojemu. I posla sluge svoje da pozovu uzvanike na svadbu. A ovi NE HTJEDOŠE DOĆI. Opet posla druge sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, objed sam svoj pripravio; junci su moji i tovljenici poklani i sve je pripravljeno. Dođite na svadbu!’ Ali oni, ne mareći, odoše — jedan na svoju njivu, a drugi za svojom trgovinom. Ostali pak uhvate njegove sluge, zlostave ih i pobiju. A kralj se, čuvši to, razgnjevi te posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali“ (Matej 22,1-7).

Osim što se nisu odazvali i davali su isprazne izlike, pobili su one koji su ih pozivali. Tako je bilo još od doba starozavjetnih proroka do Ivana Krstitelja i apostola, pa sve do danas. Najviše nastradaju oni koji pozivaju na pokajanje i obraćenje.

Ni danas se mnogi uzvanici ne žele odazvati jer su preopterećeni zemaljskim brigama. Nemaju vremena, zauzeti su, prezaposleni, usmjereni na zemaljsko, fokusirani na svoje brakove, uspjehe, bave se sobom i jedni drugima…

Dođimo dostojno na svadbu

„Tada reče svojim slugama: ‘Svadba je, doduše, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskrižja putova i KOGA GOD NAĐETE, POZOVITE NA SVADBU!’ One sluge izađoše na putove i sabraše sve koje nađoše — i zle i dobre — i svadbena se dvorana napuni gostima. A kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Pa mu reče: ‘Prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenoga ruha?’ A on zanijemi. Tada kralj reče služnicima: ‘Svežite mu noge i ruke, odvedite ga i izbacite u krajnju tamu. Tamo će biti plač i škrgut zubi.’ Jer MNOGO JE ZVANIH, ALI MALO IZABRANIH“ (Matej 22,8-14).

Svi su pozvani na Jaganjčevu svadbu, ali svi ne žele doći. A oni koji se odazovu na poziv, moraju doći dostojno. Zaodjenuti u Kristovo ruho, Kristovu pravednost; a ne vlastitu, ne u svoje dronjke. Tako da vas Kralj prepozna da ste uistinu Njegovi. Kralj prepoznaje svoga Sina, a i vas će prepoznati ako ste u Sinu.

„Ja ću se silno radovati u GOSPODU, duša moja veselit će se u Bogu mojemu; jer me odjenu u haljine spasenja, zaogrnu me plaštem pravednosti, kao kad ženik ukras stavi i kao kad se nevjesta uresi nakitom svojim“ (Izaija 61,10).

Zemaljske kraljevske svadbe su prolazne, ali Jaganjčeva svadba; Krista koji dolazi po svoju Nevjestu, Crkvu da je okruni jest ono što ostaje vječno. Naše pouzdanje nije u kraljeve i prinčeve ovoga svijeta, već u Kralja nad svim kraljevima kojeg željno iščekujemo.

„Bolje je utjecati se GOSPODU nego se uzdat’ u čovjeka. Bolje je utjecati se GOSPODU nego se uzdat’ u knezove“ (Psalam 118,8-9).

„Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi; i od sedam duhova koji su pred prijestoljem njegovim; i od Isusa Krista, svjedoka vjernoga, prvorođenca od mrtvih i vladara kraljeva zemaljskih. Onomu koji nas uzljubi i svojom nas krvlju opra od grijeha naših te nas učini kraljevima i svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i moć u vijeke vjekova! Amen“ (Otkrivenje 1,4-6).

Nas koji smo prihvatili Isusa Krista naziva se Božjim kraljevima i svećenicima. Kakva samo čast i kraljevska titula od našeg Kralja kraljeva i Gospodara gospodarā. Kakva čast uopće biti pozvan na Njegovu kraljevsku svadbu i kakva čast odazvati se i doći dostojno pred našega Kralja.

„Kraljevstva ovoga svijeta postadoše kraljevstva Gospodina našega i Pomazanika njegova, i on će kraljevati u vijeke vjekova… Zahvaljujemo ti, Gospodine, Bože Svemogući, koji jesi i koji bijaše i koji dolaziš, što si uzeo silu svoju veliku i zakraljevao!“ (Otkrivenje 11,15.17).

„I glas s prijestolja izađe govoreći: ‘Hvalite Boga našega sve sluge njegove i svi koji se njega bojite, i mali i veliki!’ I čuh kao glas velikoga mnoštva i kao glas mnogih voda i kao glas jakih gromova gdje govori: ‘Aleluja! Jer zakraljeva Gospodin, Bog Svemogući!’“ (Otkrivenje 19,5-6).

„Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Jer dođe svadba Jaganjčeva i žena se njegova pripravi! A njoj bȋ dano da se zaogrne u lan čist i sjajan, jer lan su pravedna djela svetih. I reče mi: ‘Zapiši! Blaženi oni koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!’ I reče mi: ‘Ove su riječi istinite, Božje’“ (Otkrivenje 19,7-9).

Komentari

komentari