Kako je izgledala Zemlja prije potopa?

3593
pregleda
Zemlja prije potopa

Kako je izgledala Zemlja prije potopa? Prije Noinog potopa zemlju je okruživao vodeni omotač koji je štitio zemlju od radijacije i štetnih utjecaja iz svemira. Atmosfera i klima su bili drugačiji. Zato su ljudi živjeli tako dugo, preko 900 godina (Adam, Metušaleh, Noa…).

„I reče Bog: ‘Neka bude svod posred voda da odijeli vode od voda!’ I načini Bog svod, i odijeli vode što bijahu pod svodom od voda što bijahu nad svodom. I bi tako. A svod Bog prozva nebo. I bi večer, i bi jutro — dan drugi.“ /Postanak 1,6-7

„A još nije bilo nikakva poljskoga grmlja na zemlji, i nikakvo poljsko bilje još ne bijaše niklo, jer Gospod, Bog, ne pusti dažda na zemlju; i ne bijaše čovjeka da obrađuje zemlju. Ali se podizala para iz zemlje i natapala sve površje zemaljsko.“ /Postanak 2,5-6

NIJE BILO KIŠE

Drugog dana stvaranja Bog je stvorio nebeski svod koji je razdijelio vode koje su pokrivale zemlju. Kiša nije padala sve do Noe, preciznije 1.656 godina od stvaranja nije bilo kiše na zemlji. Duga je znak da je padala kiša, a prvi puta se pojavila nakon potopa – kao Božji savez da više nikada neće potopiti zemlju.

„I sklopit ću savez svoj s vama te nijedno tijelo neće više biti istrijebljeno vodama potopnim; i neće više biti potopa da uništi zemlju… Lȗk svoj u oblak stavljam, da bude znak saveza između mene i zemlje.“ /Postanak 9,11-13

ISTA KLIMA, BUJNA VEGETACIJA, VISOKA RAZINA KISIKA

Nije bilo kiše, nije bilo godišnjih doba, nije bilo klimatskih promjena, nije bilo velikih oscilacija u temperaturi, nije bilo vjetrova, nije bilo niskog tlaka, zrak je bio čist i sterilan. Bila je veća koncentracija kisika i ugljičnog dioksida. Klima je bila ujednačena diljem svijeta, a snažan dokaz tome su upravo fosili koji danas obitavaju isključivo u tropskim krajevima, a nađeni na drugim krajevima zemlje. Tako su na Arktiku nađeni ostaci preko 60 životinjskih vrsta, od kojih neke sada žive isključivo u južnim krajevima, a u tim fosilima su nađena zelena bilja i drveća. Površine gdje je nekad bila vegetacija, sada su prekrivene ledom. Tako su fosili bujne vegetacije nađeni na jednoj Aljaski ili Sibiru, jednako kao i u pustinjskoj Sahari. Groblja zatrpanih dinosaurusa nađeni su u klimama u kojima danas ne bi preživjeli. Također nalazišta ugljena i nafte na područjima koja su pokrivena ledom ili pustinjom govore o nekadašnjoj vegetaciji.

„Sve dok zemlje bude, ni sjetva ni žetva, ni studen ni vrućina, ni ljeto ni zima, ni dan ni noć prestajati neće.“ /Postanak 8,22

DIVOVSKI ORGANIZMI

Općenito su životinjski i biljni organizmi bili krupnije građe. Drveća su bila visoka čak preko 30 metara. Pronađeni su ostaci divovskih ptica i kopnenih životinja. Ljudi su bili također krupniji.

„U one dane, a i kasnije, bijahu na zemlji divovi, kad su sinovi Božji prilazili kćerima ljudskim a one im rađale djecu. To su oni silni ljudi, od starine na glasu. I vidje Gospod da je velika zloća čovjekova na zemlji, i svaki naum mislī srca njegova vazda je samo zloća.“ /Postanak 6,4-5

LJUDI ZDRAVI I DUGOVJEČNI

Životni uvjeti na zemlji su općenito bili bolji, vodeni omotač je štitio od radijacije i štetnih Sunčevih zraka, magnetsko polje je bilo jače. Danas je dokazano da magnetsko polje Zemlje sve više slabi. Ljudi su bili zdraviji i dugovječni. Nakon potopa životni vijek čovjeka drastično opada na neki prosjek od 120 godina.

„Tada Gospod reče: ‘Neće se moj duh dovijeka parbiti s čovjekom, ipak je on tijelo; pa neka bude dana njegovih stotinu i dvadeset godina.’“ /Postanak 6,3

Slika: Pad životnog vijeka nakon Noe

Do Mojsija starosna dob čovjeka pada na prosjek od 70-80 godina, o čemu nam govori i sam Mojsije u Psalmu:

„Danā našega vijeka sedamdeset je godina, a ako je snage, i osamdeset godina; a ponos njihov samo je muka i nevolja; jer brzo prolazi, i mi odlijećemo.“ /Psalam 90,10

LJUDI ZLI, A BOG JOŠ UVIJEK PUN MILOSTI!

Bog je čovječanstvu dao još jednu šansu i nagovijestio evanđelje. Isus je naša arka vječnoga spasenja. Uđite u tu arku dok još nije kasno.

„Noa bijaše čovjek pravedan, besprijekoran u svojemu naraštaju. S BOGOM JE NOA HODIO… A ja ću, evo, sručiti potopne vode na zemlju da uništim svako tijelo pod nebom u kojemu je dah života; sve što je na zemlji izginut će. A s tobom ću sklopiti savez svoj, te ćeš ući u korablju.“ /Postanak 6,9.17-18

Kad su ušli koji su trebali ući…

„Gospod ZATVORI [VRATA] za njim. I potop bijaše četrdeset dana na zemlji; a vode su rasle i nosile korablju te se izdigla ponad zemlje. I vode su bujale, i rasle visoko nad zemljom, a korablja je plutala na površini vode. Vode su pak na zemlji bujale sve više i više, te sve visoke gore, što su pod čitavim nebom, bijahu prekrivene.“ /Postanak 7,16-19

„A kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Jer kao što su u danima prije potopa jeli i pili, ženili se i udavali sve do dana kad Noa uđe u korablju, a da NISU NIŠTA NI ZNALI dok nije došao potop i odnio sve, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega.“ /Matej 24,37-39

Noina vjera je osudila svijet. Kad vam ljudi kažu da ne sudite jer samo Bog sudi, recite im da je Noa vjerom osudio svijet, na isti način kao što naša vjera osuđuje ovaj propali svijet.

„Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, pobojavši se, sagradi korablju na spasenje doma svojega. Time osudi svijet i postade baštinikom pravednosti po vjeri.“ /Hebrejima 11,7

Prije uništenja Bog je dugo strpljiv.

„…koji nekoć bijahu neposlušni kad ih ono jednom BOŽJA STRPLJIVOST iščekivaše u dane Noine dok se gradila korablja, u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bȋ spašeno vodom.“ /1. Petrova 3,20

„…ako i staroga svijeta ne poštedje, nego sačuva osmoga — Nou, propovjednika pravednosti, sručivši potop na svijet bezbožnika.“ /2. Petrova 2,5

„Ali ono jedno, ljubljeni, ne zaboravljajte: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, i tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin s obećanjem, kako ga neki sporim smatraju, nego je STRPLJIV PREMA NAMA ne želeći da tko propadne, nego da svi prispiju k pokajanju.“ /2. Petrova 3,8-9

Zemlja se rodila iz vode, još mora proći kroz vatru za potpuno očišćenje i novu zemlju na kojoj nema grijeha i pravednost prebiva.

„Nebesa bijahu odavna i zemlja postade iz vode i po vodi, riječju Božjom. Po njima ondašnji svijet propade vodom potopljen. A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena i čuvaju se za oganj u dan suda i propasti bezbožnih ljudi.“ /2. Petrova 3,5-7

Jedno je sigurno – ova Zemlja propada. Zbog našeg grijeha cijelo je čovječanstvo osuđeno na propast. Proporcionalno porastu zla i grijeha, ubrzano slijedi i konačno uništenje. Jedina nada i spasenje nalazi se u Isusu Kristu. Zato ne propustite jedno životnu priliku da se pomirite s Bogom.

Više na temu Noe i Noine arke možete naći na tagu: NOA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.