Rijeka Jordan – voda Života!

4169
pregleda
rijeka Jordan voda Života

Rijeka Jordan se u Bibliji spominje preko 180 puta. Istaknut ćemo neka čuda koja se vezuju uz ovu značajnu rijeku u Izraelu.

Rijeka Jordan izvire u najsjevernijem dijelu Izraela sa planine Hermon i ulijeva se u Galilejsko more, a odatle nastavlja sve do Mrtvog mora. Plići dio rijeke ima najnižu nadmorsku visinu od svih rijeka na svijetu. Predstavlja granicu između Izraela i Jordana. Zbog velike potrebe za vodom i od strane Izraela i Jordana malo vode dotječe stvarno do Mrtvog mora. To je glavna rijeka u Izraelu koja opskrbljuje većinu zemlje. Ukupna duljina joj je oko 125 milja (200 km). Na hebrejskom „Jordan“ znači silazak. Time se podrazumijeva da se doslovno spušta tisućama metara od svog početka do kraja, a sve osim mjesta izvora je ispod razine mora. Međutim, riječ ima dublje duhovno značenje. Na isti način se moramo spustiti kako bismo pristupili vodama rijeke Jordan, duhovno se moramo spustiti i poniziti prije nego što se duhovno možemo uzdići. Taj se koncept vidi u mnogim čudima koja su se dogodila u i oko njezine obale.

Isus je silazak voda poistovjetio s Duhom kojeg primamo nakon što povjerujemo u Njega.

„Tko vjeruje u mene, kao što Pismo reče, iz njegove će utrobe poteći rijeke vode žive. A to reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega.“ /Ivan 7,38-38

Pogledajmo neka čuda koja su se dogodila na rijeci Jordan u Izraelu.

Uz rijeku Jordan nalazi se mjesto gdje se Lot utaborio. To je bilo prije uništenja Sodome i Gomore. U Postanku 13,10 čitamo:

„I Lot podiže oči svoje pa vidje kako se sva jordanska ravnica posvuda dobro natapa (to je bilo prije nego je Gospod uništio Sodomu i Gomoru) — kao vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska kad ideš prema Coaru.“

Zatim, Izraelci su se smjestili uz rijeku Jordan, nasuprot Jerihona prije nego što su došli do Obećane zemlje. Nakon toga su čudesno prešli rijeku Jordan.

„I podrani Jošua ujutro pa krene iz Šitima i dođe do Jordana — on i svi sinovi Izraelovi — te ondje, prije nego su prešli, prenoćiše.“ /Jošua 3,1

Pošto ju je Bog zaustavio na jednom kraju, Izraelci su prešli po suhom tlu, isto kao i kasnije preko Crvenog mora.

„I dogodit će se, čim stopala nogu svećenika koji nose Kovčeg Gospoda, Gospodara sve zemlje, počinu na jordanskim vodama, vode će se jordanske razdijeliti te će voda što teče odozgo stajati kao neki nasip.“ /Jošua 3,13

Nakon toga su osvojili Jerihon i ušli u Obećanu zemlju.

Također, ovdje u rijeci Jordan od gube je iscijeljen Naaman, zapovjednik vojske sirijskoga kralja.

„A Elizej k njemu posla glasnika govoreći: ‘Idi i okupaj se sedam puta u Jordanu, i tvoje će se tijelo oporaviti i bit ćeš čist.’ Nato se Naaman naljuti pa ode i reče: ‘Gle, rekoh sebi: ‘Zacijelo će izaći i stati i zazvati ime Gospoda, Boga svojega, te mahati rukom svojom nad bolesnim mjestom i izliječiti gubu.’ Nisu li rijeke u Damasku, Abana i Parpar, bolje od svih voda izraelskih? Ne bih li se u njima mogao okupati da budem čist?’ I okrenu se pa ode gnjevan.“ /2. Kraljevima 5,10-12

Naaman je bio ljut što mora ići baš u rijeku Jordan, misleći da će se Elizej jednostavno pomoliti i da će biti iscijeljen, da neće morati poduzeti ništa. Bog nekad osigura prirodna sredstva za naše iscjeljenje koja ne smijemo odbiti. U ovom slučaju to su bili iscjeljujući minerali iz rijeke Jordan.

„Tada pristupiše sluge njegove pa mu prozboriše i rekoše: Oče moj, da ti je prorok kazao da učiniš nešto veliko, zar ne bi učinio? A nekmoli kad ti reče: ‘Okupaj se, i bit ćeš čist.’ Tada siđe i umoči se sedam puta u Jordan, prema riječi čovjeka Božjeg; i tijelo mu opet posta kao tijelo maloga djeteta, i bijaše čist.“ /2. Kraljevima 5,13-14

Ovdje se također dogodilo čudo kad je Elizej učinio da željezni dio sjekire ispluta na površinu vode.

„Nato reče čovjek Božji: ‘Gdje je pala?’ A ovaj mu pokaza mjesto. On tada odsiječe komad drveta i baci ga onamo te učini da željezo ispliva. Zatim reče: ‘Izvadi si je.’ A on pruži ruku svoju i uzme je.“ /2. Kraljevima 6,6-7

Zatim, Ivan Krstitelj je krštavao ljude upravo na ovoj rijeci Jordan.

„Tada izlažaše k njemu Jeruzalem i sva Judeja i sva okolica jordanska. I on ih je krštavao u Jordanu dok su ispovijedali grijehe svoje.“ /Matej 3,5-6

Isus se krstio u rijeci Jordan.

„Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga on krsti.“ /Matej 3,13

Isusovi učenici su krstili mnoge u ovoj rijeci.

„Kada dakle Gospodin dozna da su farizeji dočuli kako Isus pridobiva i krsti više učenika nego Ivan (iako sȃm Isus nije krštavao, nego njegovi učenici)…“ /Ivan 4,1-2

Rijeka Jordan je također glavni izvor života za današnji Izrael. Osigurava čak od trećine do polovine svih voda. Kao što su nekad Izraelci ovisili o ovoj vodi, jednako i danas ovise o njenoj ljekovitosti. Kad je Krist rekao da je voda života, poistovjećujući se s iscjeljujućom vodom, Izraelci su jako dobro razumjeli što to znači. On je taj izvor svakoga života. Bez Njega nema vječnoga života.

„I pokaza mi čistu rijeku vode života, bistru kao vedrac, gdje izlazi od prijestolja Božjega i Jaganjčeva. Posred gradske ulice, te s jedne i s druge strane rijeke, drvo života što rodi dvanaest puta, svakog pojedinog mjeseca daje svoj rod. A lišće stabla za ozdravljenje je narodima.“ /Otkrivenje 22,1-2

Više na temu povijesnih i arheoloških otkrića na tagu: Arheologija.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.