Kako duhovno rasti u Kristu? Jeste li duhovno nezreli?

448
pregleda
duhovno rasti u Kristu kršćanstvo

Jeste li duhovno zreli ili nezreli? Kako duhovno rasti u Kristu?

Jeste li znali da većina problema koje kršćani imaju dolaze od duhovne nezrelosti? Ako ste duhovno nezreli, možete donositi mnoge pogrešne i bezumne odluke. Odluke koje donosite po vašoj tjelesnoj naravi, a ne duhovnoj. U većini situacija ćete donositi odluke na osnovu onoga što osjećate umjesto onoga što znate da je istina. Osjećaj u odnosu na znanje. No, ono što osjećate je promjenjivo, vaše su emocije prevrtljive. Ljutnja, strah, gnjev, tuga, konfuzija, smetenost…  sve su promjenjiva stanja koja se NE temelje na istini. Duhovno zreli ljudi donose odluke na osnovu istine, a ne osjećaja.

Kako rasti duhovno u Kristu i postati zreli kršćanin? Postoje četiri ključne stvari – pokretača, a to su: Božja Riječ, molitva, zajedništvo s drugim vjernicima i svjedočenje tj. dijeljenje evanđelja.

Ovdje ćemo se baviti prvim pokretačem – Božja Riječ.

Da biste duhovno rasli, morate upoznati samoga Boga. Jednako kao u svakom odnosu, morate upoznati osobu da biste uspostavili ispravan odnos. Bog nam se objavio u svojoj Riječi. Tamo upoznajemo Njegovu osobnost i karakteristike.

„…njegova [nas je] božanska snaga obdarila svime za život i pobožnost, PO SPOZNAJI njega koji nas je pozvao na slavu i krepost.“ /2. Petrova 1,3

Bog nam je dao sve što trebamo da ga upoznamo u svojoj Riječi.

Neki kršćani vjeruju da je odnos s Bogom ono kako se osjećaju, ali Biblija to nigdje ne govori. Naprotiv, kroz naše znanje o Bogu uspostavljamo ispravan odnos s Bogom. Biblija je jedini izvor apsolutne istine, i ako želite upoznati Boga, ne možete to nigdje izvan Njegove Riječi u kojoj nam se otkriva po svome Duhu.

„Sve Pismo je od Boga nadahnuto i korisno je za nauk, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje U PRAVEDNOSTI: da čovjek Božji bude SAVRŠEN, posve OPREMLJEN za svako dobro djelo.“ /2. Timoteju 3,16-17

Dakle, ne trebate ništa izvan Biblije da biste bili pravedni, savršeni i opremljeni za svako dobro djelo. Zato, ne slušajte samo slijepo propovjednike, nego testirajte ono što govore kroz Božju Riječ. Jer dokle god ne poznajete Božju Riječ, a slušate propovjednike, laka ste meta za svaku vrstu prijevare i manipulacije.

„Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego PROVJERAVAJTE DUHOVE jesu li od Boga; jer su mnogi lažni proroci [propovjednici] izišli u svijet.“ /1. Ivanova 4,1

Kako ćete znati tko govori istinu, kako u svijetu laži tako i u kršćanskim krugovima, ako ne poznajete Božju Riječ? Kada znate što Biblija uči, nećete biti nošeni amo tamo svakim vjetrom nauka, to jest nećete biti duhovno nestabilni.

Ako ste tek nanovorođeni kršćanin, morate strogo paziti, ne konzumirati sve i svašta na što naiđete od kršćanskih materijala, odbaciti sve dokle god se ne utvrdite u istinama Božje Riječi. Vaš duhovni rast s Bogom moguć je jedino kroz spoznaju i otkrivenja po Božjoj Riječi. Ali morate biti ozbiljni i iskreni u vašoj težnji da upoznate Boga.

„Odloživši, dakle, svu zloću, i svaku prijevaru, i licemjerja, i zavisti, i sva klevetanja, kao novorođena djeca ŽUDITE za nepatvorenim [čistim] mlijekom Riječi da po njemu UZRASTETE: ako ste doista okusili da je milostiv Gospodin. K njemu [Kristu] PRISTUPATE, kao kamenu živomu…“ /1. Petrova 2,1-4

Patvoren znači = krivotvoren, falsificiran, imitiran. Ono što je krivotvoreno u kršćanstvu nećete moći raspoznati ako se ne hranite nepatvorenom Božjom Riječju.

Dakle, ako ste tek spašeni, morate se hraniti čistom Božjom Riječju da uzrastete i kasnije budete spremni za tvrdu hranu, jer na početku nećete razlikovati baš ništa od lažnih nauka, ali malo pomalo kroz vaš hod s Bogom, Bog će vam otkrivati sve razlike istine od laži. Dok rastete u spoznaji Krista, Duh Sveti će vam govoriti i tumačiti Božju Riječ. Otkrivati duboke istine koje trebate znati.

Postoje mnogi kršćani koji su konstantno na mlijeku i ne razlikuju ništa, duhovno nerazvijeni zato što nemaju težnju da upoznaju Boga. Razmislite koliko je smiješno vidjeti odraslu osobu u pelenama, tako duhovno izgledaju ovi nerazvijeni kršćani koji samo traže mlijeko. Imate kršćane koji su godinama i desetljećima u Kristu, ali su zaostali u duhovnom razvoju. Iznova se hrane evanđeljem, ali ne rastu. Po stažu su već trebali biti vrsni učitelji, ali stoje na mjestu. Pavao vjernike koji su na stalnom mlijeku naziva tjelesnima – one među kojima je zavist, prepiranje i razdori. Nanovorođena osoba ima opravdanje za duhovnu nezrelost, kršćani koji imaju staž u Kristu nemaju nikakvo.

Zreli kršćani razlikuju svoju tjelesnu narav od duhovne. Znaju donositi mudre odluke jer poznaju Božju Riječ i naučili su živjeti po Duhu, a ne po staroj tjelesnoj naravi.

„Jer živa je riječ Božja i djelotvorna, i oštrija od svakog dvosjeklog mača; prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i prosuđuje misli i nakane srca.“ /Hebrejima 4,12

Božja Riječ prodire jako duboko u vaš duh, vašu savjest, vaše misli, vaše motive.

Ljudi koji nisu spašeni su duhovno mrtvi i djeluju po tijelu – emocijama, intelektu i volji. Ali kad povjerujemo evanđelje i nanovo se rodimo, oživljeni smo u duhu i možemo vidjeti duhovno, ono što prije nikada nismo. Duh Sveti se nastani u nama i pomaže nam da živimo novi život u Kristu. Sada više nismo vođeni tijelom, nego Božjim Duhom.

„Stoga, kao što ste primili Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu hodite: ukorijenjeni i nazidani u njemu, i učvršćeni u vjeri…“ /Kološanima 2,6-7

„…kao što ste primili od nas kako vam dolikuje živjeti i ugađati Bogu, tako sve više i više obilujte.“ /1. Solunjanima 4,1

Nakon spasenja nastavljamo hodati u duhovnoj naravi. Ono što se događa kod mnogih kršćana jest da dobro krenu, prime Krista, ali nastavljaju u tijelu, jer nisu ozbiljno shvatili kršćanski život. Jednom su potražili Boga, ali ga ne nastavljaju tražiti niti težiti tome da ga upoznaju i vrše Njegovu Riječ. Oglušuju se na osvjedočenje Duha koji je u njima i nastavljaju po starom i tako ostaju duhovno nezreli i nerazvijeni.

Zato imamo toliko mlakih kršćana koji su lijeni čitati Božju Riječ, ali su im pastori/svećenici/propovjednici model kojeg slušaju i slijede… i ostaju prevareni.

Bog djeluje kroz svoju Riječ, kroz svoj Duh koji je u nama (koji smo primili Krista) i kroz otkrivenja. Bog nam se otkriva u svojim istinama ako nastavimo hodati u poslušnosti i strahu Božjem. Daje nam razumijevanje Božje Riječi, a tada ni od koga i ni od čega ne možemo biti prevareni. Jer oni koje slušate za propovjedaonicom su na vašem testu, a ne vi na njihovom. Oni se moraju dokazati u razumijevanju, ponašanju, poniznosti, više nego bilo tko. Jer kome je više dano odgovornosti, od njega se više traži.

Duhovni rast je rast u vjeri. Rast u razumijevanju. Rast u spoznaji. Rast u donošenju ispravnog i pravednog suda o bilo čemu. Rast u mudrom razlučivanju. Što više rastete u svemu ovome, bolje ste učvršćeni i utemeljeni u Kristu i ništa vas neće moći poljuljati, uzdrmati ili zbuniti.

„I reče im Isus: ‘Ja sam kruh života: onaj tko dolazi k meni, neće gladovati; i tko vjeruje u mene, neće žednjeti nikada.’“ /Ivan 6,35

Pravi duhovni rast dolazi od vašega Duha kojeg hranite Božjom Riječju. Pravi duhovni rast je put posvećenja – da što bolje upoznate Isusa Krista i postajete Njemu slični.

Više na vezane teme na tagu: KRŠĆANSTVO.

Komentari

komentari