Je li pušenje grijeh? Što Biblija kaže o ovisnostima?

5427
pregleda
pušenje grijeh ovisnosti

Neki kršćani kažu da pušenje nije grijeh. Pravdaju to time da pušenje nije nabrojano među grijehe u djelima tijela. No, je li stvarno tako? Što Biblija kaže o ovisnostima?

„A očita su djela tijela. To su: preljub, bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađe, ljubomore, srdžbe, spletkarenja, razdori, krivovjerja, zavisti, ubojstva, pijanstva, pijanke I TOME SLIČNO, za koja vam unaprijed kažem, kao što već i rekoh: oni koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.“ /Galaćanima 5,19-21

A što onda podrazumijeva „tome slično“? Na popisu nije navedena ni droga. Znači li to da drogiranje nije grijeh? I još će vam pravdati da su „veliki“ C. S. Lewis i Charles Spurgeon pušili. Pa zar su nam oni mjerilo? Koga mi slijedimo, druge kršćane ili Isusa Krista? Možete li zamisliti Isusa sa cigaretom u rukama?

Ako Isusa ne možete zamisliti da nešto radi, onda je zasigurno grijeh.

Ljudi dragi, grijeh je sve što nas zarobljava. Svaka ovisnost je ropstvo, a ne sloboda u Kristu. Samo vas Krist može osloboditi ovisnosti ako mu dozvolite.

„Odgovori im Isus: Zaista, zaista, kažem vam: svaki koji čini grijeh, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući dovijeka, a sin ostaje dovijeka. Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.“ /Ivan 8,34-36

Ako grijeh vlada nad vama, onda ste robovi tog grijeha i Krist vas nije oslobodio jer mu se niste ni podredili. Ne možemo držati đavola za ruku i očekivati da nas Bog vodi. Podložite se Bogu i đavao će pobjeći od vas.

„Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu, i pobjeći će od vas! Približite se Bogu, i On će se približiti vama! Očistite ruke, grješnici, i očistite srca, ljudi duše dvolike! Zažalite i protužite i zaplačite!“ /Jakovljeva 4,7-9

Želite li u svom kršćanskom životu mir ili nemir?

„Naime, težnja tijela je smrt, a težnja Duha ŽIVOT I MIR… Oni pak koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako doista Duh Božji prebiva u vama. A ako tko nema Duha Kristova, taj nije njegov. No ako Krist jest u vama, tijelo je, doduše, mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti.“ /Rimljanima 8,6-10

„Dakle, braćo, DUŽNICI SMO, ali ne tijelu da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je; ako pak Duhom usmrćujete djela tijela, živjet ćete.“ /Rimljanima 8,12-13

Milost nije dozvola za grijeh, već snaga da se odupremo grijehu.

Milost nam nije dana da ju zloupotrebljavamo. Krist nije uzalud umro na križu – podnio je cijenu našeg grijeha da bismo primili oproštenje grijeha i vječni život, ali i da nas oslobodi svakog ropstva grijehu. U Njemu imamo silu oduprijeti se grijehu. Zar ćemo ustrajati u grijehu ako smo prihvatili Krista koji je pretrpio Božji gnjev i kaznu umjesto nas?

„Što ćemo dakle reći? Da USTRAJEMO U GRIJEHU da bi se milost umnožila? Nipošto! Mi koji umrijesmo grijehu, kako da još živimo u njemu?“ /Rimljanima 6,1-2

„Ovo znamo: naš je stari čovjek bio zajedno s njim razapet da se uništi ovo grješno tijelo te VIŠE NE ROBUJEMO GRIJEHU. Jer tko umre, opravdan je od grijeha.“ /Rimljanima 6,6-7

„Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašemu smrtnom tijelu, da ga slušate u požudama tjelesnim, i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, kao od mrtvih oživjele, i udove svoje, predajte Bogu za oružje pravednosti. TA NEĆE GRIJEH VAMA GOSPODARITI! Jer niste pod Zakonom, nego pod milošću.“ /Rimljanima 6,12-14

„Što dakle? Da griješimo jer nismo pod Zakonom nego pod milošću? Nipošto! Ne znate li: ako se komu predajete za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha — na smrt, bilo poslušnosti — na pravednost. No hvala Bogu: bijaste robovi grijeha, ALI STE OD SRCA POSLUŠALI UZORAK NAUKA KOJI VAM JE PREDAN. I oslobođeni od grijeha, postadoste sluge pravednosti.“ /Rimljanima 6,15-18

„Njegova nam je božanska sila podarila SVE ŠTO JE POTREBNO ZA ŽIVOT I POBOŽNOST spoznajom Onoga koji nas pozva na slavu i krjepost. Time su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja, da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.“ /2. Petrova 1,3-4

AKO SMO SPAŠENI, POZVANI SMO NA POSVEĆENJE.

Nije dovoljno biti spašen jednom u prošlosti, već kontinuirano hodati s Bogom, svakodnevno se posvećivati, umirati sebi, odricati se, obuzdavati svoje tijelo, razapinjati svoje tijelo, usmrćivati djela tijela. U Kristu više nismo robovi grijeha, već slobodni po Njegovoj milosti i ljubavi. Najveća je sloboda život bez grijeha kojeg nam daje Isus.

„Po ljudsku govorim zbog slabosti tijela vašega; jer kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju — na bezakonje, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti — na POSVEĆENJE. Jer kad bijaste robovi grijeha, bijaste slobodni pravednosti. Koji ste dakle plod tada imali u onome čega se sada stidite? Jer svršetak je tome smrt. Sada pak, pošto ste oslobođeni od grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak — život vječni.“ /Rimljanima 6,19-22

„Naprotiv, MORIM SVOJE TIJELO I PODJARMLJUJEM da, pošto sam drugima propovijedao, sȃm ne budem odbačen.“ /1. Korinćanima 9,27

„Jer ovo je volja Božja — vaše POSVEĆENJE… Ta nije nas Bog pozvao na nečistoću, nego na posvećenje.“ /1. Solunjanima 4,3.7

„Težite za mirom sa svima, i za POSVEĆENJEM, bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina! Pripazite da tko ne otpadne od milosti Božje.“ /Hebrejima 12,14-15

„Kao poslušna djeca ne suobličujte se s prijašnjim požudama, iz vremena vašega neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi sami BUDITE SVETI U SVEMU ŽIVLJENJU. Jer pisano je: Sveti budite, jer sam ja svet. Pa ako Ocem nazivate onoga koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svojega proputovanja U STRAHU PROŽIVITE.“ /1. Petrova 1,14-17

Ne možete pušiti malo i ne biti ovisnik o cigaretama. Nije to popiti čašu vina i ne biti ovisnik o alkoholu. Velika je razlika između toga da ponekad popijete nešto alkoholno i opijate se. Sve što stvara ovisnost je grijeh. Ne zavaravajte se. Bog se ne da izrugivati.

„Jer što god čovjek sije, to će i žeti. Jer tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost; a tko sije u Duh, iz Duha će žeti život vječni.“ /Galaćanima 6,7-8

Nemojte gasiti i žalostiti Duha Svetoga ako vas osvjedočuje. Nemojte otupljivati svoju savjest i otvrdnjivati svoje srce. Nemojte se zatvarati za Božju blizinu i Božju prisutnost. Bog vam želi dati ako vi želite primiti. Bog se otkriva poniznima i poslušnima, a oholima i neposlušnima se protivi. Bog nas poziva da budemo sveti kao što je On svet. Isus nas poziva da ga slijedimo. Naravno, to ne znači da smo na tom putu savršeni, griješimo svakodnevno – samo u svojim mislima, pa i u djelima posrćemo. Naše tijelo vučemo kao roba koji nas tjera na grijeh. Ali više ne živimo grešnim stilom života kao pogani koji ne poznaju Boga.

Što se tiče drugih ovisnosti, pozvani smo na razboritost i trezvenost.

„OTRIJEZNITE SE čestito i ne griješite, jer neki ne znaju Boga. Vama na sramotu ovo govorim!“ /1. Korinćanima 15,34

„Stoga ne spavajmo kao i ostali, nego bdijmo i TRIJEZNI BUDIMO. Jer koji spavaju, noću spavaju; i koji se opijaju, noću se opijaju. A mi, koji smo od dana, budimo trijezni, odjenimo oklop vjere i ljubavi, i kacigu, nadu spasenja.“ /1. Solunjanima 5,6-8

„A ti BUDI TRIJEZAN U SVEMU, podnesi nedaće, izvrši djelo evangelista, službu svoju ispuni.“ /2. Timoteju 4,5

„A ti govori što dolikuje zdravu nauku: da starci BUDU TRIJEZNI, dostojanstveni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti.“ /Titu 2,1-2

„Zato opašite bokove pameti svoje, BUDITE TRIJEZNI i savršeno se pouzdajte u milost koja će vam se donositi o objavljenju Isusa Krista.“ /1. Petrova 1,13

„Ali približio se svršetak svega; BUDITE DAKLE RAZBORITI, I TRIJEZNI BUDITE — zarad molitava.“ /1. Petrova 4,7

„BUDITE TRIJEZNI, bdijte, jer protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.“ /1. Petrova 5,8

Ovisnostima se moramo i možemo oduprijeti. Njegova sila je razorila silu grijeha i smrti. Ista sila koja je Krista uskrisila od mrtvih je u nama. To su sve požude tijela koje trebamo razapeti.

„A velim: hodite u Duhu, pa nećete ugađati požudi tijela.“ /Galaćanima 5,16

„Oni koji su Kristovi, RAZAPELI su tijelo sa strastima i požudama.“ /Galaćanima 5,24

„Vi budite besprijekorni i čisti, NEPOROČNA DJECA BOŽJA usred naraštaja izopačena i iskvarena, u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu.“ /Filipljanima 2,15

U nastavku su ozbiljna Božja upozorenja za sve pušače koji se smatraju kršćanima.

„Gle, svi vi koji oganj palite, koji se opasujete iskrama, hodite u svjetlosti ognja svojega i u iskrama što ste ih raspalili. Ovo će vam biti iz moje ruke — LEŽAT ĆETE U MUKAMA.“ /Izaija 50,11

„PAZITE DA NE ODBIJETE ONOGA KOJI GOVORI! Jer ako ne umakoše oni što su odbili onoga koji je opominjao na zemlji, mnogo ćemo manje mi ako se okrenemo od Onoga koji opominje s nebesa.“ /Hebrejima 12,25

„Zato, budući da smo primili kraljevstvo neuzdrmljivo, imajmo milost po kojoj služimo kako je Bogu ugodno, SA STRAHOPOŠTOVANJEM I BOGOBOJAZNOŠĆU. Jer naš je Bog oganj koji proždire.“ /Hebrejima 12,28-29

Ne možemo biti u Kristu, a živjeti kao da Boga nikada nismo upoznali. Isus kaže da tko ostane u Njemu, donosi mnogo ploda (Ivan 15,15).

„Ovo dakle govorim i svjedočim u Gospodinu: NE ŽIVITE VIŠE KAO ŠTO I OSTALI POGANI ŽIVE — u ispraznosti pameti svoje: zamračena uma, otuđeni od života Božjega zbog neznanja što je u njima, zbog OTVRDLOSTI SRCA njihova. Oni otupješe i sami sebe predadoše razvratnosti da bi u pohlepi činili svaku nečistoću. No vi tako ne naučiste Krista: ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni, kako je istina u Isusu, odložiti vam je po prijašnjem ponašanju staroga čovjeka, iskvarena zavodljivim požudama, a obnavljati se duhom pameti svoje i odjenuti novoga čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.“ /Efežanima 4,17-24

Sljedeći stihovi jasno govore o grešnom stilu života, a to je svaka ovisnost – kontinuirana grešna praksa, robovanje grijehu.

„Svatko tko čini grijeh, čini i bezakonje; a grijeh je bezakonje. I znate: on se pojavi da grijehe naše uzme. A grijeha u njemu nema. Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, njega nije vidio niti ga je upoznao. Dječice, NEKA VAS NITKO NE ZAVODI! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je on pravedan. Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Radi toga se pojavi Sin Božji — da razori djela đavlova. Tko god je rođen od Boga, grijeha ne čini, jer sjeme njegovo u njemu ostaje; i ne može griješiti, jer je od Boga rođen.“ /1. Ivanova 3,4-9

Također, znanost je posve jasna da je pušenje pogrešno i štetno i vodi vas prijevremeno u smrt. Od posljedica pušenja svake godine umire 7 milijuna ljudi. Pušenje je među najvišom stopom i uzročnikom smrti u svijetu. Kad se osoba ozbiljno razboli, svaki liječnik će joj reći da se prvo ostavi cigareta.

Također, vrlo često ćete čuti argument od licemjernih kršćana kako pušenje nije grijeh, jer čovjeka ne onečišćuje ono što ulazi u usta, nego ono što izlazi iz usta (Matej 15,11). Recite im da su u pravu, jer upravo otrovni kemijski spojevi izlaze iz usta nakon ispuhivanja dima.

Pušenje jest grijeh jer uništava život. A naše tijelo je hram Duha Svetoga. Nismo svoji, plaćeni smo skupo – Kristovom žrtvom. Zato nemamo pravo uništavati svoje tijelo. Naše tijelo nije naše, naš život nije naš. Zapitajmo se dobro, jer ako nas Duh Sveti ne osvjedočuje, onda je pitanje imamo li uopće Njegovog Duha.

„Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga u vama, kojega imate od Boga te niste svoji? Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga svojim tijelom i svojim duhom, koji su Božji.“ /1. Korinćanima 6,19-20

Ako ste spašeni, ako ste primili Krista kao svog Spasitelja i Gospodina, predali mu svoj život, onda vas potičemo da nastavite hodati s Njime i rasti u vašoj svetosti.

 

Više na vezane teme na tagu: OVISNOSTI.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.