Isus će smiriti oluju vašeg života, ali…

377
pregleda
smiriti oluju nevolja oluja

Isus će smiriti oluju vašeg života, ali…

Vaša vjera će biti testirana. Prokušanost vaše vjere stvara postojanost u vjeri. Kad prolazite kušnju, ona uvijek ima svrhu ojačati vas. No pripazite da se ne dogodi suprotno, da vas kušnje ne odvedu u sumnjičavost i nevjeru, kao što se dogodilo Izraelu u pustinji.

Jedno je sigurno. Isus je s vama u oluji života. A što vi trebate raditi u oluji i nevolji? Zazivati Isusa. Ne bojati se. Imati vjere.

„I digne se silan olujni vjetar pa valovi nadirahu u lađu, tako da je već bila gotovo puna. A on bijaše na krmi; spavao je na uzglavlju. I probudiše ga pa mu rekoše: ‘Učitelju, zar ne mariš što ginemo?’ I ustade on, zaprijeti vjetru i reče moru: ‘Utihni, smiri se!’ I prestade vjetar i nastade potpuna tišina. I reče im: ‘Zašto ste tako strašljivi? Kako to da nemate vjere?’“ /Marko 4,37-40

Naša borba je duhovna, a ne tjelesna. Kad nam se kaže da budemo trijezni, znači da budemo svjesni, fokusirani, koncentrirani, sabrani u duhu, vjerni.

„Stoga opašite bokove svoga uma, trijezni budite i potpuno se pouzdajte u milost koja vam se ima donijeti prigodom otkrivenja Isusa Krista.“ /1. Petrova 1,13

„Ponizite se, stoga, pod moćnom rukom Božjom, da vas on uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas. Trijezni budite i bdijte; jer vaš protivnik, đavao, kao ričući lav obilazi naokolo tražeći koga da proždre. Oduprite mu se čvrsti u vjeri, znajući da iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji nas je pozvao u svoju vječnu slavu po Kristu Isusu, nakon što malo pretrpite usavršit će vas, učvrstiti, ojačati, utvrditi.“ /1. Petrova 5,6-10

Ponizite se. Prebacite brigu na Krista. Budite budni. Oduprite se čvrsti u vjeri. A nakon što MALO pretrpite (iako se kušnja čini kao vječnost, zapravo je kratkoročna i prolazna), izlazite jači u vjeri.

Fokusirajte pogled na Krista, a ne na prolazno. Još malo, još samo malo traje vaš vijek ovdje dok Krist u vama ne ispuni svrhu, a onda ulazite u vječnu slavu!

Više na slične teme na tagu: PRISPODOBA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.