Hoće li Stepinac dočekati svoju svetost?

2243
pregleda
Stepinac svetost

Alojzije Stepinac bio je zagrebački kardinal i nadbiskup iz prošlog stoljeća. Smatra se jednim od povijesnih velikana Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj. Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim 1998. u Mariji Bistrici. Pripisuju mu se humanitarni doprinos, poput osnivanja Caritasa, te pomaganje potrebitima i progonjenima u Drugom svjetskom ratu. Navodno se protivio progonu Židova i nacističkom režimu. Pod komunističkom vlašću osuđen je na 16 godina zatvora i prisilnog rada. Nakon pet godina zatvora odobren mu je kućni pritvor u rodnom selu Krašiću, gdje je i umro.

Povijesna je činjenica da je Rimokatolička crkva na čelu s papom podržavala nacističku i genocidnu politiku, a sada odjednom iz vatikanskih tajnih izvora proizlaze nove informacije kako su isti ti ljudi bili najveći spasitelji progonjenih Židova u Drugom svjetskom ratu. Bi li Stepinac uopće bio osuđen od strane komunista da je bio protiv nacizma?

„Bog nam je dao Hitlera!“ – Alojzije Stepinac

Stepinac je danas mnogima postao kult štovanja. Brojne su župe ukrašene njegovim likom i kipovima. Mnogi mu se rimokatolici diljem Hrvatske masovno klanjaju i utječu.

Papa je nedavno izjavio da je Stepinac blažen, ali prema crkvenim pravilima još uvijek nije za „sveca“ dok se ne rasvijetle povijesne činjenice. No ipak, papa daje odobrenje da se Stepincu možete moliti. Nakon papine izjave da još nije vrijeme za Stepinčevu svetost, Hrvati su postali kolektivno ogorčeni, od naroda do vladajućih stranaka. Situacija za hrvatski narod i državni interes vrlo je zabrinjavajuća ako se Stepinca ne proglasi svecem.

Hrvati su baš opsjednuti mrtvim leševima i kostima koje bi doticali i klanjali im se.

Više o mrtvacima i kako je Hrvatska lijepo dočekala i ugostila „svetog“ mrtvaca Leopolda Mandića na svojoj turneji, možete se prisjetiti na linku: Što će ti mrtvac pored živog Isusa?.

Sarkofag Alojzija Stepinca nalazi se u Zagrebačkoj katedrali, odmah iza glavnog oltara, a ispod sarkofaga je grobnica zagrebačkih biskupa i nadbiskupa. Rimokatoličke crkve tako iluzorno prikazuju i potvrđuju Isusove riječi. Crkve koje su zapravo grobnice. Crkve pune mrtvačkih kostiju. Mrtvačnice. Zato i jesu tako hladne.

„Jao vama, knjižnici i farizeji! Licemjeri! Jer nalik ste obijeljenim grobovima koji izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svake nečistoće. Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.“ /Matej 23,27-28

Tužno je gledati kako se podjednako duhovni mrtvaci klanjaju mrtvim leševima. Time samo potvrđuju Isusove riječi da se mrtvi bave mrtvima.

„A drugomu reče: ‘Slijedi me!’ A on reče: ‘Gospodine, dopusti mi da najprije odem i pokopam svojega oca.’ A Isus mu reče: ‘PUSTI MRTVE neka pokopaju svoje mrtve! A ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje!’“ /Luka 9,59-60

Stepinac katedrala

TKO SU SVETI?

Prema Bibliji, sveti su nanovorođeni, živi kršćani. Sveci i blaženi su na zemlji, među živima, oni koji su vjerom prihvatili Isusa Krista; Kristovo tijelo, crkva. Kršćane se naziva svetima i poziva ih se da budu sveti.

S druge strane, Rimokatolička crkva posthumno određuje tko su sveci na nebu, te otvoreno uvodi narod u idolopokloničke prakse i vradžbine učeći ih da ih štuju i upućuju im molitve. U pozadini je okultizam i zazivanje demona; jer ljudi, bilo da su umrli u Kristu ili bez Krista, ne mogu čuti naše molitve.

Uostalom, tko ima uopće pravo proglašavati ljude svetima doli samoga Boga? To je stvar između vas i Boga – kad povjerujete u Isusa Krista koji je podnio cijenu vaših grijeha i odvojite se od ovoga svijeta za Boga. Više niste mrtvi u grijehu, već živi i sveti u Kristu.

Pogledajmo neke stihove što Biblija zapravo uči o tome tko su sveti:

 „A SVETIMA KOJI SU NA ZEMLJI: ‘Predivni su, u njima mi sva milina!’“ /Psalam 16,3

„Pjevajte Gospodinu, SVETI NJEGOVI, i hvalu dajte na spomen njegove svetosti.“ /Psalam 30,4

„Bojte se Gospoda, vi SVETI NJEGOVI, jer nema oskudice onima koji se njega boje.“ /Psalam 34,9

„Jer Gospodin ljubi pravdu i NE NAPUŠTA SVOJE SVETE; oni su očuvani zauvijek: ali sjeme opakih bit će istrijebljeno.“ /Psalam 37,28

„Slušat ću što govori Gospodin Bog, jer će on izreći mir svomu narodu i SVOJIM SVETIMA: ali neka se oni ka gluposti više ne vraćaju.“ /Psalam 85,8

„Dragocjena je u očima Gospodinovim smrt NJEGOVIH SVETACA.“ /Psalam 116,15

„A kraljevstvo i vlast i veličanstvo kraljevstava pod svim nebesima dat će se PUKU SVETACA Svevišnjega. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i sve vlasti njemu će služiti i slušat će njega.“ /Daniel 7,27

Novi zavjet također nastavlja o istinskim svecima:

„A Ananija odgovori: ‘Gospodine, čuo sam od mnogih o tome čovjeku, kolika je zla učinio SVETIMA TVOJIM u Jeruzalemu.“ /Djela 9,13

„A dogodi se, kako je Petar prolazio posvuda, da siđe i K SVETIMA koji su živjeli u Lidi.“ /Djela 9,32

„To sam i učinio u Jeruzalemu: ja sam i MNOGE OD SVETIH zatvorio u tamnice, pošto od velesvećenikā primih ovlaštenje, i dao glas kad su ih ubijali.“ /Djela 26,10

„Svima koji su u Rimu, ljubimcima Božjim, POZVANIMA DA BUDU SVETI…“ /Rimljanima 1,7

„A Onaj koji proniče srca zna koja je težnja Duha — da se po Božjoj volji ZAUZIMA ZA SVETE.“ /Rimljanima 8,27

„Preporučujem vam Febu, sestru našu… da je primite u Gospodinu KAKO DOLIKUJE SVETIMA…“ /Rimljanima 16,1-2

„Crkvi Božjoj koja je u Korintu: POSVEĆENIMA u Kristu Isusu, POZVANIMA DA BUDU SVETI, sa svima koji na svakom mjestu zazivlju ime Gospodina našega Isusa Krista.“ /1. Korinćanima 1,2

Nanovorođeni kršćani su sveti i posvećeni.

„To bijahu i neki od vas; ali se opraste, ali se POSVETISTE, ali se opravdaste u imenu Gospodina Isusa i u Duhu Boga našega.“ /1. Korinćanima 6,11

„Jer Bog nije Bog nereda, nego mira, kao što je u svim CRKVAMA SVETIH.“ /1. Korinćanima 14,33

„Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, i brat Timotej: crkvi Božjoj koja je u Korintu, sa SVIMA SVETIMA koji su u svoj Ahaji.“ /2. Korinćanima 1,1

„Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, SVETIMA koji su u Efezu i vjernima u Kristu Isusu… Jer u njemu nas izabra prije postanka svijeta DA BUDEMO SVETI i bez mane pred njim u ljubavi.“ /Efežanima 1,1.4

„On i dade jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evangeliste, jedne za pastire i učitelje, da usavrši SVETE za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova.“ /Efežanima 4,11-12

„A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kao što i dolikuje SVETIMA.“ /Efežanima 5,3

Kad god se govori o svecima, to su uvijek živi ljudi na zemlji. Naravno da kao sveci u Kristu trebamo moliti jedni za druge. To nema veze sa svetima koji su umrli u Kristu i koji nisu više s nama na ovoj zemlji.

„Svakovrsnom molitvom i prošnjom u svako doba molite u Duhu. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom ZA SVE SVETE, i za me, da mi se dade riječ, kad otvorim usta svoja, da smjelo obznanim tajnu evanđelja.“ /Efežanima 6,18-19

„Pavao i Timotej, sluge Isusa Krista, SVIMA SVETIMA u Kristu Isusu…“ /Filipljanima 1,1

„Pozdravite SVAKOGA SVETOG u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom. Pozdravljaju vas SVI SVETI, a poglavito oni iz careve kuće.“ /Filipljanima 4,21-22

„Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, i brat Timotej: SVETIMA u Kolosima i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.“ /Kološanima 1,1-2

„Vama pak dao Gospodin da uzrastete i izobilujete ljubavlju jedni prema drugima i prema svima, kao i mi prema vama, da bi se učvrstila srca vaša i bila besprijekorna u svetosti pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospodina našega Isusa Krista SA SVIMA SVETIMA NJEGOVIMA.“ /1. Solunjanima 3,12-13

„Jer i Onaj koji posvećuje i oni koji su POSVEĆENI — od jednog su svi. S tog se razloga i ne stidi zvati ih braćom.“ /Hebrejima 2,11

„U toj smo volji POSVEĆENI prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.“ /Hebrejima 10,10

„Težite za mirom sa svima, i za POSVEĆENJEM, bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina!“ /Hebrejima 12,14

„Jer pisano je: SVETI BUDITE, jer sam ja svet.“ /1. Petrova 1,16

„A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, NAROD SVETI, puk stečeni, da navijestite krjeposti Onoga koji vas iz tmine pozva u svoju čudesnu svjetlost.“ /1. Petrova 2,9

„…kako bih vas potaknuo da se borite za vjeru koja je jednom zauvijek PREDANA SVETIMA.“ /Judina 1,3

Sljedeće stihove rimokatolici obično koriste da bi opravdali svoju teologiju molitve svecima na nebu. No radi se o molitvama koje su prinijeli sveti na zemlji, a ne sveti na nebu.

„I kad uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne čaše pune kȃda, a to su MOLITVE SVETIH.“ /Otkrivenje 5,8

„I jedan drugi anđeo, sa zlatnom kadionicom, dođe i stade na žrtvenik. I bȋ mu dano mnogo kȃda da ga s MOLITVAMA SVIH SVETIH prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. I vinu se dim od kȃda s molitvama svetih iz ruke anđelove pred Boga.“ /Otkrivenje 8,3-4

„I bȋ joj [Zvijeri] dano zaratiti SA SVETIMA i pobijediti ih. I dana joj je vlast nad svakim plemenom i jezikom i narodom.“ /Otkrivenje 13,7

„Ovdje je POSTOJANOST SVETIH, ovdje su oni koji drže zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.“ /Otkrivenje 14,12

Dakle, kad god se u Bibliji govori o svecima, radi se o živim ljudima na zemlji, a ne na nebu. Nemamo apsolutno nikakav biblijski dokaz da umrli u Gospodinu mogu čuti naše molitve. Kad se molite svecima, odazivaju vam se demoni, a ne umrli „sveci“ koje je posvetila crkva. Nijedna institucija ni čovjek nemaju pravo posvećivati ljude, to pravo ima samo Bog kad mu se podredite.

Slavite Boga za Njegovu svetost, a ne svete u Isusu Kristu. Kad slavimo svete, žive ili umrle, zapravo dajemo slavu ljudima. A Bog svoju slavu ne daje nikome!

Nemojte se moliti svecima, već postanite sveti u Isusu Kristu.

TKO SU BLAŽENI?

Isto tako, Biblija je prepuna stihova o tome tko su blaženi. Pogledajmo samo neke stihove.

„Blažen je čovjek koji ne hodi na vijeće bezbožničko i na putu grješnikā ne stoji i u zboru podrugljivaca ne sjedi.“ /Psalam 1,1

„Jer ti, Gospode, blagoslivljaš pravednika, dobrotom ga svojom kao štitom zaklanjaš.“ /Psalam 5,12

„Blažen onaj kojemu je prijestup oprošten, kojemu je grijeh pokriven! Blažen čovjek kojemu Gospod ne ubraja bezakonje i u čijemu duhu nema prijevare!“ /Psalam 32,1-2

„Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjega!“ /Psalam 118,26

„Blažen je svaki koji se boji Gospoda, koji njegovim hodi putovima!“ /Psalam 128,1

„Zato me, sinovi, poslušajte sada, i blaženi oni koji se drže mojih putova! Poslušajte pouku, da biste bili mudri, i nemojte je odbaciti. Blažen je čovjek koji me sluša, danomice bdijuć’ na vratima mojim i čekajuć’ na dovratnicima dveri mojih!“ /Izreke 8,32-34

„Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospoda i kojemu je Gospod uzdanje.“ /Jeremija 17,7

Prema Mateju 5,3-11, blaženi su siromašni duhom, ožalošćeni, krotki, gladni pravednosti, milosrdni, čista srca, mirotvorci i progonjeni radi Krista.

Nadalje, blaženi su oni kojima je autoritet Božja Riječ.

„A on reče: Naprotiv, blaženi oni koji slušaju riječ Božju i drže je.“ /Luka 11,28

Krist je preuzeo naše prokletstvo da bismo u Njemu postali blagoslovljeni.

„Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom. Jer pisano je: Proklet svaki koji visi na drvetu, da na pogane dođe blagoslov Abrahamov u Kristu Isusu; da bismo obećanje, Duha, primili po vjeri.“ /Galaćanima 3,13-14

Blaženi su svi koji su u Isusu Kristu!

„Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Onaj koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom u nebesima, u Kristu.“ /Efežanima 1,3

Blaženi su Kristovi sljedbenici koji su prokušani i testirani u vjeri.

„Blažen čovjek koji podnosi kušnju; jer kad bude prokušan, primit će vijenac života što ga Gospodin obeća onima koji ga ljube.“ /Jakovljeva 1,12

Blaženi su praktični vršitelji Božje Riječi.

„A taj koji se ogleda o savršeni zakon slobode i ostane u njemu, ne kao zaboravan slušatelj, nego djelotvoran izvršitelj, taj će blažen biti u svojemu djelovanju.“ /Jakovljeva 1,25

„Blažen onaj koji čita i oni koji slušaju riječi ovoga proroštva i drže što je u njemu napisano; jer vrijeme je blizu.“ /Otkrivenje 1,3

„Blaženi odsad mrtvi koji umiru u Gospodinu! ‘Da’, govori Duh, ‘neka otpočinu od svojih napora. A djela ih njihova prate.’“ /Otkrivenje 14,13

Dakle, blagoslovljeni su oni koji su se pouzdali u Isusa Krista i kojima su oprošteni grijesi. Blagoslovljeni su oni koji slušaju Božju Riječ, koji se boje Boga i vrše Božju volju.

ZAKLJUČAK

Stepinac je mogao biti najveći humanitarac i dobrotvor na svijetu, ali to ga opet ne čini svetim za Boga. Mogao je biti najveći spasitelj Židova i djece u ratu (što je vrlo upitno), ali ni to ga ne čini svetim za Boga. Mogao je biti najpravedniji u političkim stavovima i državnim interesima, ali ni to ga ne čini svetim za Boga. Činjenica da je pripadao religioznom sistemu i organizaciji koja je odvojena od Boga jest proturječna tome da je ikako mogao biti svet za Boga.

Ni o čijoj svetosti, pa tako ni Stepinčevoj, ne odlučuje jedna institucija, papa ili biskupi. Sigurno ne odlučuju ljudi koji su se postavili za autoritet nad slijepim i naivnim narodom, neiskusnim u Riječi. Sveti su oni koji su se posvetili i odvojili za Boga, koji su podredili svoju volju Božjoj volji, a ne politički oponenti i religiozni vođe. Naprotiv, jao vama kad vas svi budu hvalili.

„Jao vama kad svi ljudi budu dobro govorili o vama! Ta isto su lažnim prorocima činili očevi njihovi!“ /Luka 6,26

Sveti za Boga postajete onda kada prestanete vršiti svoju volju i podložite se Božjoj volji. Božja volja nam je zapisana u Božjoj Riječi. Božja volja je da povjerujete u evanđelje i slijedite Isusa Krista.

„Jer ja sam ti danas zapovjedio da ljubiš Gospoda, Boga svojega, da njegovim hodiš putima i držiš njegove zapovijedi i njegove propise i uredbe njegove, da bi živio i umnožio se; i BLAGOSLOVIT ĆE TE Gospod, Bog tvoj, u zemlji u koju ti ulaziš da bi je zaposjeo. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš te se staneš klanjati drugim bogovima i služiti im, objavljujem vam danas da ćete zacijelo propasti. /Ponovljeni zakon 30,16-18

Ostavite se prošlosti i koncentrirajte se na kratko vrijeme u kojem živite. Ostavite se mrtvih „svetaca“ i „blaženika“ i pobrinite se za sebe da vi postanite sveti i blaženi u poslušnosti Bogu.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.