Hare Krišna ili Isus Krist?

2118
pregleda

Tema evangelizacije: Hare Krišna, mantra Hare Krišne, meditacija, reinkarnacija, hinduizam, istočnjačka praksa štovanja božanstava. U nastavku još poslušajte i svjedočanstvo izbavljenja od raznih idola i spoznaje istinske ljubavi u Kristu.

HARE KRIŠNA ILI ISUS KRIST?

U nastavku smo neke činjenice o ovom pokretu preuzeli sa Wikipedije.

Hare Krišna је popularno ime za ISKCON, Međunarodno društvo za svjesnost Krišne ili Boga. U Hrvatskoj djeluje više od 20 godina. Osnivač ovog pokreta je Bhaktivedanta Swami Prabhupada, koji je 1965. iz Indije došao u Ameriku, gdje je počeo propovijedati svjesnost Boga, Krišne.

Vaišnavizam je zasnovan na devocijskom obožavanju (bhakti) Krišne ili Višnua. Poziva se na neprekinuto učeničko nasljeđe koje vodi preko samospoznatih mudraca (rishija) sve do samog Krišne. Međutim, samo učenje temelji se na učenjima cijelog niza gurua čiji je posljednji izdanak bio Šrila Prabhupada. On je na zapad prenio učenje svoje škole Vaišnavizma koja predstavlja predano služenje Boga i razvijanje ljubavi prema Bogu. Njegovo naučavanje pronijelo se po cijelome svijetu i približilo vedske spise širokim masama. Vaišnavizam, koji je bio gurnut u drugi plan, ponovno je oživio u 20. stoljeću.

I ovo lažno božanstvo sebi pripisuje Božje atribute nazivajući Krišnu „Sveprivlačnim“, a Višnu „Sveprožimajućim“.

Bog nas, dakako, privlači sve k sebi po svojem Sinu, a taj Bog se ne zove Krišna, već Jahve, Bog Abrahama, Izaka i Jakova. Naš Bog je također sveprožimajući, oganj koji sve prožima i koji će proždrijeti sve protivnike, nevjernike i one koji izopačuju istinu Njegove Riječi da bi uklopili svoje fiktivne ideje i vjerovanja.

„I ja [Isus], kad budem podignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.“ /Ivan 12,32

„Jer Gospod, Bog tvoj, oganj je što proždire; on je Bog ljubomoran.“ /Ponovljeni zakon 4,24

„Jer naš je Bog oganj koji proždire [prožima].“ /Hebrejima 12,29

Ljubomoran na sve bogove koje ljudi kreiraju i štuju; na sve krišne, višnue, šive, brahme, sai babe, gurue, swamije itd.

„Bog ustaje na božanskom zboru, usred „bogova” sud održava: ‘Dokle ćete sudit’ nepravedno i opakima razvedravati lica?’… Ne shvaćaju i ne razumiju, hode u tmini; poljuljani su svi temelji zemlje. Ja rekoh: ‘Bogovi vi ste, i svi ste sinovi Svevišnjega. Ali ćete kao ljudi pomrijeti i past ćete kao jedan od glavara!’ Ustani, Bože, sudi zemlju, jer ti ćeš baštiniti sve narode!“ /Psalam 82

Vaišnavizam je širi pojam koji objedinjuje sve religije upućujući na termin zvan „sanatana dharma“, što znači: sustav religije koji upućuje na vječnu prirodu živog bića, kao vječno sretnoga samo u svojstvu služenja Boga i ostalih živih bića. Vaišnava također može jednostavno značiti: netko tko je predan Bogu. Sve koji štuju i predano služe Boga gledaju kao ‘bhakte’ bez obzira na lokaciju, kulturu, vrijeme, religiju ili ono što propovijedaju.

Drugim riječima, ako ste sljedbenik ovog pokreta štovatelj ste Boga, doduše, nepoznatog Boga priznatog u svim religijama, a nije Isus Krist. Poput Muhameda, Krista priznaju na razini običnog proroka.

„U svemu ste, kako vidim, veoma praznovjerni. Prolazeći naime i promatrajući vaše svetinje, nađoh i oltar na kojem je napisano: Nepoznatomu Bogu. Koga dakle ne znajući štujete, toga vam ja navješćujem.“ /Djela 17,22-23

Hare Krišna je lažni pokret koji spada u okvire New Age pokreta priznajući sve koji na bilo koji način „služe“ Bogu i šire „ljubav“. Pojedini sljedbenici idu toliko daleko da se čak služe Kristovim imenom i tvrde da ih je sam Krist poslao u taj pokret. Krišnu nazivaju Svevišnjim Gospodinom, a Isusa Njegovim Sinom.

„Ako vam tko tada rekne: ‘Gle, Krist je ovdje ili ondje’ — ne povjerujte! Jer ustat će LAŽNI KRISTI i lažni proroci i izvodit će velike znake i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabranike.“ /Matej 24,23-24

Hare Krišna nastoji mantra-meditacijom doseći božanstvo. Poznato je da katolička krunica ima korijene u istočnjačkim praksama, tako se i Hare Krišna pokret služi svojom drvenom krunicom (brojanicom) i glasnim pjevanjem i zazivanjem svetih imena Krišne prema maha-mantri (Velikoj mantri): „Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare“.

Još neka lažna učenja Hare Krišne kažu da se transcendentalnom zvučnom vibracijom izgovaranja ove mantre budi naša uspavana duhovna svjesnost, odstranjuje sve nepoželjno iz naših srca, izbacuju svi strahovi iz srca, postiže duhovna samospoznaja i duhovno zadovoljstvo.

Ovo je toliko protiv svega što nas Isus uči. Istočnjačkim mantrama ne postižemo duhovnu svjesnost i duhovno zadovoljstvo; nego se otvaramo djelovanju zlih sila u našim životima.

Isus je došao spasiti grešnike od svih lažnih i demonskih utjecaja. Hare Krišna ne nudi spasenje, osim mantre i lažno vjerovanje da ćete se u budućem životu iskupiti za grijehe u prošlom životu. Reinkarnacija je lažno zavaravanje, slično čistilištu, da ćete nakon ovoga života imati dodatnu priliku spasiti se za nebo. Reinkarnacija ne postoji, čistilište ne postoji; ovaj život je jedini kojeg imate, nakon toga dolazi sud. Ono što odlučite za ovoga života određuje vašu vječnost.

„I kao što je ljudima određeno JEDNOM UMRIJETI, a nakon toga na sud, tako se i Krist jednom prinese da ponese grijehe mnogih. Drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje.“ /Hebrejima 9,27-28

Dođe čovjek i priča o Isusu koji je činio samo dobro i položio svoj život za nepravednike, i odbace ga, mrze, hule, proklinju, prijete mu. Najradije bi ga ubili misleći da služe Bogu. S druge strane, dođe skupina u haljama s istočnjačkim mantrama zazivajući lažne bogove i zle duhove, i ljudi im se dive. Živimo u svijetu kad se svaka laž prihvaća kao od šale. Sve dajte ljudima, samo ne istinu koja ih može izbaviti za vječni život i voljet će vas. Dajte im istinu i činite dobro i mrzit će vas. Isus je isto prošao, neće bolje proći ni Isusovi sljedbenici.

OSLOBOĐENJE OD PARALIZE SNA

Svaki nauk koji propagira ideje čovjeka je lažan. Idolopoklonstvo je najveća gadost u Božjim očima, a dolazi u brojnim oblicima. Jer đavao se pretvara u lažnu svjetlost i kopira istinu.

Svi osnivači svih religija su obični grešnici i smrtnici čije su kosti prah u njihovim grobovima; samo je jedan izvan groba – Isus Krist koji je uskrsnuo kako bi svatko tko istinski povjeruje u Njega mogao biti spašen. Ili ste sljedbenici smrtnih ljudi ili Isusa Krista.

P. S. Naš dragi sugovornik Jurica, koji je od 11-te godine pod utjecajem ovog „Višnu“ božanstva, bio je dosta otvoren za istinu evanđelja i da jedino Isus Krist nudi vječni život. Molite za njegovo spasenje.

Poslušajte i svjedočanstvo našeg brata o oslobođenju od paralize sna nakon što je došao Kristu.

SVJEDOČANSTVO OBRAĆENJA OD RAZNIH IDOLA

Poslušajte silno svjedočanstvo kako se brat u Kristu oslobodio paralize sna, suicidalnih misli, pijanstva, sportskih idola, seksualne požude, lažne religije. Kako ga je Isus spasio i oslobodio nakon lutanja i života bez smisla.

SVJEDOČANSTVO ISCJELJENJA OD ODBAČENOSTI

Brat nastavlja svjedočiti kako je spoznao istinsku ljubav u Isusu Kristu i kako je slomljeno prokletstvo odbačenosti u obitelji nakon što je primio Isusa Krista. Kako ga je Isus iscijelio i uveo u istinu o štovanju rimokatoličkih idola i oslobodio „kundalini“ duha.

SVJEDOČANSTVO PROMJENE ŽIVOTA

Bog se pobrinuo za našeg brata u svakom smislu. Slava Bogu!

HARE KIŠNA VAS NE MOŽE SPASITI!

Obratite se od lažnih idola i mrtvih religija. Istina nije u hinduističkim pokretima, guruima, religijama, kipovima. Isus uskoro dolazi! Neka vas nađe dostojne vječnoga života kojeg vam besplatno nudi.

Više evangelizacije možete naći na YouTube kanalu: MARANATHA.

Više evangelizacije na našem portalu nađite na tagu: EVANGELIZACIJA.

Komentari

komentari