Slijepo pokoravanje ili razborito prosuđivanje?

2417
pregleda
pokoravanje prosuđivanje

Slijepo pokoravanje vlastima ili razborito prosuđivanje svega što se događa – treba li i kada treba napraviti razliku?

Potaknuti sve većom podjelom kršćana i kreiranju dviju struja i razdora među kršćanima koju je izazvala cjelokupna situacija s pandemijom u proteklih pola godine, želimo istaknuti par riječi.

Pojedini kršćani kao da sve više pristaju uz medije i epidemiologe i nasjedaju na izvještaje koje nam svakodnevnice prezentiraju. Tvrde kako nas Biblija upozorava da moramo poštivati vlasti i njihove zakone. To je istina, ali moramo biti veoma oprezni u raspoznavanju kad su zakoni dobri, a kad loši; kad zakoni čine dobro, a kad ugrožavaju.

Naravno, slažemo se s mjerama zaštite kada za njih postoji opravdana sumnja i realna opasnost. Božja Riječ nam o mjerama karantene i izolacije u slučaju zaraznih bolesti govori tisućama godina prije nego što je znanost kao takva uopće postojala. Mjere stoje, ali kad su opravdane, a to nisu brojke koje svaki dan slušamo na malim ekranima, a mrtvih nigdje i ni od čega, osim od kroničnih bolesti ili starosne dobi.

Što se tiče bezuvjetne poslušnosti, po zakonu su se svakakvi zločini izvršavali kroz povijest, mogli bismo krenuti od prvih kršćana koje su po zakonu palili na lomačama i bacali lavovima.

Većina se podložila vlastima u vrijeme Hitlera kad je provodio zakon. Netko je dobro rekao, i Auschwitz je bio po vladinim zakonima. Iste ovozemaljske vlasti vode ratove, izvršavaju genocide, prodaju u seksualno roblje, imaju udjela u poslovima s narkoticima i prostitucijom, vrše abortuse, odobravaju istospolne brakove, daju djecu na usvajanje gej parovima (a u nekim državama i pedofilima), uče djecu da su od majmuna, ubijaju djecu radi preprodaje organa, podržavaju rasizam, nacionalizam, mržnju, i rade svašta opako i zlo što mnogi od vas ne možete niti zamisliti u svojoj mašti.

Razne vlasti u svijetu ozakonjuju svašta nemoralno i protivno Božjem zakonu. Tom logikom trebamo svi kršćani zašutjeti i pokoriti se vladinim odlukama. Ili ne? Kad su vlasti htjele spriječiti Petra i apostole da pronose Božju Riječ, izjavili su:

„Trebamo se više pokoravati Bogu negoli ljudima.“ /Djela 5,29

Kad država ozakoni ubijanje djece u majčinoj utrobi, pri čemu se sve više ozakonjuje abortus do zadnjeg stadija trudnoće; trebamo li se pokoravati? A što kad ozakoni eutanaziju bolesnih, nemoćnih i starijih, one koje proglase nepodobnima? Ili ozakoni posvajanje djece od strane istospolne obitelji? Ili ozakoni sankcioniranje i zatvaranje obrta svima koji ne žele sudjelovati u izopačenim ceremonijama? Ili ozakoni surogat majčinstvo, to jest iznajmljivanje maternice za štancanje i preprodaju djece; ili još gore GMO djecu za njihove eksperimente? Drugim riječima, tvornicu djece koja su nemilosrdno u startu osuđena na život bez vlastitih roditelja, trebamo li se pokoravati? Ili ozakoni da se curice mogu prisilno udavati; za primjer, svake godine se preko 14 milijuna djevojčica prisiljava na brak ispod 15-te godine; trebamo li se pokoravati?

Ili ozakoni da je kršćanska obitelj nepodobna za odgoj djece pa im treba oduzeti djecu? Ili ozakoni zabranu prakticiranja kršćanstva, dijeljenje evanđelja i okupljanje kršćana, kao što je slučaj u Kini, Sjevernoj Koreji i islamističkim zemljama; trebamo li se pokoravati?

To je ono što se događa u svijetu – SVE PO ZAKONU. I vi ćete se pokoriti takvim vlastima i zakonima ili ćete se kao kršćanin usprotiviti i reći da je to pogrešno?

„Ne izvrći pravde potrebniku svojemu u njegovoj parbi. Drži se podalje od lažnoga iskaza i ne ubijaj nedužna i pravedna; jer opakoga neću opravdati.“ /Izlazak 23,6-7

„Pribavite pravo ubogu i sirotu, opravdajte potlačena i potrebita! Izbavite uboga i potrebita, istrgnite ga iz ruke opakih!“ /Psalam 82,3-4

„Pravednome je radost provoditi pravdu, a propast će snaći one koji čine opačinu.“ /Izreke 21,15

„Otvaraj usta svoja za nijemoga, za pravo sviju što propadaju. Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravdu ubogu i potrebitu.“ /Izreke 31,8-9

„Naučite činiti dobro; tražite pravdu, pomognite potlačena, pribavite pravo sirotu, obranite udovicu.“ /Izaija 1,17

„Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom… koji za mito pravdaju opakoga, a pravednika lišavaju pravednosti!“ /Izaija 5,20.23

„Jao onima koji izdaju odredbe nepravedne i koji ispisuju zloću što su je propisali, da uboge odbiju od suda i otmu pravo sirotinji mog puka.“ /Izaija 10,1-2

„Tako je pravica potisnuta nazad, a pravda je ostala podalje; jer na ulici je posrnula istina, i pravičnost nije mogla ući. Da, nestade istine, a tko se uklonio oda zla, postao je plijenom. I Gospod to vidje, i bijaše mrsko u njegovim očima to što nema pravde.“ /Izaija 59,14-15

„Činite pravicu i pravdu, i izbavite opljačkana iz ruke tlačiteljeve. Nemojte zlostavljati i nemojte nauditi strancu, sirotu i udovici niti prolijevati krvi nedužne na ovome mjestu.“ /Jeremija 22,3

„Jer znam ja mnoge vaše prijestupe i vaše silne grijehe: tlačite pravednika i uzimate mito, a potrebitima na dverima izvrćete pravdu.“ /Amos 5,12

Tako da teorija da se bezrezervno i bez preispitivanja trebamo pokoravati vlastima ne stoji. Pa barem smo u Hrvatskoj državi vidjeli koliko vlasti mogu biti korumpirane. Koliko je ova država rasprodana i opljačkana da se neće oporaviti u narednih tko zna koliko generacija, ako uopće bude još postojala koliko se uzdigla iznad Boga, sve i kad bismo se prestali zaduživati, a nećemo.

Dakle, ne možemo izvaditi poslanicu Rimljanima, 13. poglavlje iz konteksta čitave Božje Riječi i stvoriti slijepu dogmu. Tako nastaju sva krivovjerja koja prave razdore i sablazni među kršćanima.

Kroz čitavu Bibliju vidimo da su se mnogi Božji ljudi usprotivili vlastima. Pogledajmo primjerice sljedeći stih…

„Vjerom su Mojsija, kada se rodio, skrivali tri mjeseca njegovi roditelji; jer su vidjeli da je dijete krasno i NISU SE BOJALI KRALJEVE NAREDBE.“ /Hebrejima 11,23

Mojsijevi roditelji su išli direktno protiv vladinih odredbi da se muška hebrejska djeca ubijaju odmah nakon poroda, te su skrivali Mojsija. Oni koji su odbili poslušnost vlastima više su se bojali Boga.

„Ali primalje su se BOJALE BOGA te nisu učinile tako kako im je zapovjedio kralj Egipta, nego su ostavljale na životu mušku djecu.“ /Izlazak 1,17

Nadalje, Mojsije se usprotivio vlastima kad su tlačile Božji narod. Lot se usprotivio gradskim vlastima koje su legalno provodile seksualni nemoral. Daniel se usprotivio vlastima kada se odbio kaljati kraljevim bogovima (danas cjepivima?). Šadrak, Mešak i Abed-Nego su se usprotivili kad se tražilo bezrezervno klanjanje i pokoravanje vlastima. Ivan Krstitelj se usprotivio vlastima pozivajući ih na pokajanje, razotkrivajući njihove privatne grijehe (zamislite to!) i ostao bez glave.

Vlasti trebamo poštivati kad čine dobro. Vlast nam je dana da provodi pravdu i kaznu nad zločincima. U tom smislu ju poštujemo. Ne u smislu kada radi zlo. Ali kako ćete raspoznati dobro i zlo? Biblija nam kaže da se ne suobličujemo s ovim svijetom i da što više preobražavamo svoj um Božjim Duhom kako bismo raspoznavali Božju volju. Biblija nam kaže da nam Bog nije dao duha strašljivosti, nego sile, ljubavi i RAZBORA, to jest zdravog razuma i pameti.

Ako oni koji su Kristovi nemaju zdravi razum i sposobnost razlučivanja između dobra i zla, nema nitko na ovome svijetu.

Da spriječimo one koji bi mogli izvrnuti naše riječi, ne pozivamo ni na kakve demonstracije, prosvjede i demoliranje, niti je to u Božjem Duhu, ali pozivamo na jasno i glasno izražavanje onoga što je nepravedno, a što pravedno; umjesto slijepog pokoravanja svemu što se kosi Božjoj Riječi. Kad vam zabrane dijeljenje evanđelja, kome ćete se pokoravati?

Sve ovo što se događa je priprema terena za puno gori scenarij koji tek slijedi.

Razumijete li da će sutra većina govoriti da nema ništa loše u žigu Zvijeri? U to će biti uvjereni ne samo nevjernici, nego i mnogi otpali kršćani. Velika obmana dolazi i već djeluje na svijetu. Neki su kršćani već počeli pravdati da pravi žig nije materijalne naravi, nego samo duhovne, i da to nema veze s Kristom i da ga možete primiti unatoč tome što imate Krista. To čak propovijedaju i jedni od najutjecajnijih propovjednika. Oni su se već pokorili duhu politike Antikrista, i vode vas istim putem.

Dragi kršćani, koji tvrdite da se slijepo trebamo pokoravati svemu što dolazi od vlasti, recite nam trebamo li poštivati ovu vlast:

„Digoše se kraljevi zemaljski i vladari se udružiše zajedno protiv Gospoda i protiv Pomazanika njegova: ‘Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe užad njihovu!’ Smije se onaj koji na nebesima stoluje, Gospodin se njima podsmjehuje.“ /Psalam 2,2-4

Znači, Bog im se smije, a mi da ih poštujemo i slušamo? Vaši stavovi su jako opasni i stavljaju vas u poziciju i kategoriju izdajica koji će izdavati one koji se protive mjerama koje nemaju veze sa zdravim razumom danim nam od Boga i zakonima koji izravno krše Božji zakon, kao što nam je Isus prorekao da će nas izdavati.

„Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi mrziti zbog imena mojega. I mnogi će se tada SABLAZNITI, i jedni će druge IZDAVATI, i MRZITI jedni druge.“ /Matej 24,9-10

U Otkrivenju imate proročanstvo o borbi kršćana s vlastima i da ćemo biti pobijeđeni. Dakle, izgledno je da ćemo morati dati život za Krista. Da biste položili život za Krista, morat ćete se usprotiviti vlastima. Ili ćete slušati vlast koja huli na Boga i mrzi kršćane. Pa izvolite i birajte.

„I otvori usta svoja da huli na Boga, da pohuli na ime njegovo i šator njegov i one što u nebu prebivaju. I bȋ joj dano ZARATITI SA SVETIMA I POBIJEDITI IH. I dana joj je vlast nad svakim plemenom i jezikom i narodom. I poklonit će joj se svi koji žive na zemlji, kojih imena nisu zapisana u Knjizi života Jaganjca zaklana od postanka svijeta. Ako tko ima uho, neka čuje.“ /Otkrivenje 13,6-9

Dragi naši, koristite zdravi razum kojeg ste po Božjem Duhu primili od Boga, budite mudri u raspoznavanju vremena u kojima živimo, dijelite evanđelje i slavite Boga. Jer što nas prije počnu progoniti i što prije svijetom zavlada Antikrist, prije dolazi Krist po nas koji ga željno iščekujemo. Vrijeme je vrlo blizu. Budite istog mišljenja i jedno u Duhu kao što nas Božja Riječ iznova poziva.

„Stojite u jednome duhu, jednodušno se zajednički borite za vjeru evanđelja i ni u čemu ne strahujete od protivnikā. To je njima dokaz propasti, a vama spasenja, i to od Boga.“ /Filipljanima1,27-28

Koji još niste upoznali Božju ljubav izlivenu po Njegovom Sinu za vas, učinite to dok još imate vremena. Jer ako Krist ne dođe prije, vi ćete prije ići Kristu. A tada će za odluke biti kasno.

 

Više na temu pandemije možete naći na tagu: Koronavirus.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.