Hanžeković, masoni i propast bogatstva

3664
pregleda
Hanžeković masoni elita

Umro Marijan Hanžeković, jedan od najbogatijih i najmoćnijih ljudi na našim područjima. Bio je ugledni hrvatski odvjetnik i vlasnik Hanza Medie, vodeće hrvatske medijske tvrtke na području jugoistočne Europe. Navodno je donio veliki doprinos hrvatskoj pravnoj struci, gospodarstvu, politici, sportu i umjetnosti, a vlasti ga hvale i prozivaju čovjekom koji je iskreno živio vrednote humanizma, spreman uvijek pomoći.

S druge strane, Hanžeković je bio poznati utjerivač dugova, iliti tzv. „kralj ovrha“. Njegova slavna izjava glasi: „Kada bi ljudi plaćali račune na vrijeme, onda ne bi bilo ovrha.“ Slavljen među elitom, omražen u narodu. Nije skrivao da je visoko rangirani mason 33. stupnja i član Trilaterale.

Tko su masoni?

Masoni, također zvani „slobodni zidari“, su mistični, strogo hijerarhijski, organizirani pokret koji je nastao u prilikama liberalnog prosvjetiteljstva u Europi krajem 17. i tijekom 18. stoljeća. Masoni su visoko rangirana i obrazovna elita koja se naizgled bori za ljudska prava i slobodu, ali u suštini se bore protiv Boga i njegovog naroda, to jest kršćanstva. Masonerija, kao i iluminati, visoko je rangirani elitni kult koji se bori za uspostavu Sotoninog carstva na zemlji – tzv. Novog svjetskog poretka, s jednim svjetskim liderom i jednom svjetskom religijom.

Tko masonima daje vlast na Zemlji? Samo Sotona ima vlast dati čovjeku moć i bogatstvo. Kao što je kušao Isusa, tako kuša i čovjeka:

„Ponovo povede njega đavao na goru veoma visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: ‘Sve ću ti ove stvari dati padneš li te mi se pokloniš.’ Tada mu reče Isus: ‘Odlazi, Sotono! Jer pisano je: Klanjaj se Gospodu, Bogu svojemu, i njemu jedinomu služi’“ (Matej 4,8-10).

Pravda zadovoljena na križu

Postavlja se pitanje kome je Hanžeković pomagao ako je tlačio i vršio ovrhe nad najsiromašnijim pukom. Onaj koji je vršio pravdu na zemlji sad će morati stati pred Jedinog istinskog pravednika i položiti račun. Onaj koji je vršio ovrhe sad će morati stati pred vrhovnog Kralja ovrha koji ima moć ovršiti dušu. Hoće li Hanžeković biti ovršen?

Ako se nije pouzdao u Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja koji može spasiti njegovu dušu od vječne propasti, onda je odgovor: Da, stiglo je vrijeme naplate, da se ovrši onaj koji je vršio ovrhe.

Ne možeš biti toliko veliki humanist da ne položiš račun pred Bogom – za sve što si činio na ovom životu – svako djelo, svaku riječ i svaku misao kojom si prekršio Božji vječni zakon. Ne možeš nikad biti toliko veliki humanist da zadovoljiš Božji standard. Kad bi humanizam bio dovoljan na ovom svijetu, Krist nikada ne bi trebao dolaziti i pretrpjeti kaznu na križu za pokvareni zemaljski naraštaj. Humanizam ne spašava nikoga, niti može, jer smo svi sagriješili i odvojeni od Boga zbog naše pobune, oholosti i pokvarenosti. Otpali od Boga. Neprijatelji Božji.

I što mu sad vrijedi sva moć i bogatstvo koje je sakupljao i gradio na ovoj zemlji? Sa sobom ne možeš ponijeti ništa s ovoga svijeta. Jedino što možeš ponijeti jest pouzdanje u Onoga kojem je dana sva vlast na nebu i na zemlji (Matej 28,18); Onoga koji ima moć spasiti i suditi, izbaviti i kazniti. Naš najugledniji Odvjetnik, Zagovornik, Posrednik, Zakonodavac, Spasitelj, Sudac i Ovršitelj.

„Ta što koristi čovjeku ako zadobije sav svijet, a dušu svoju izgubi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za dušu svoju? Jer će Sin Čovječji doći u slavi Oca svojega s anđelima svojim, i tada će naplatiti svakomu po njegovu djelu“ (Matej 16,26-27).

Na Sudnji dan neće biti bitno koliko si bio popularan, bogat, imućan i moćan. Ako si cijeli svoj život posvetio sebi i gradnji svog imidža i carstva; ako si proslavljao samoga sebe, a nisi proslavio Onoga koji ti je uopće dao taj život da se pomiriš s Bogom, onda si promašio vlastitu svrhu. Milost ne traje vječno, ali dovoljno dugo da čovjek ima priliku pokajati se i služiti jedinom istinskom Bogu Stvoritelju.

Ako svoje resurse, sposobnosti i talente nisi iskoristio da proslaviš Boga, sve će izgorjeti na Sudnji dan. Bit će samo bitno jesi li imao osobni odnos s Isusom; je li te Isus poznaje; je li ti bio prijatelj; jesi li ga ljubio svim srcem, umom i dušom; jesi li mu služio bez skrivenih motiva.

Hoće li Isus jamčiti za tebe pred svetim Bogom kad sve što si radio dođe na naplatu?

„Svakog dakle koji prizna mene pred ljudima, priznat ću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A tko god zaniječe mene pred ljudima, zanijekat ću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima“ (Matej 10,32-33).

Što kaže Biblija o ispraznom bogatstvu?

„Postoji teško zlo što ga vidjeh pod suncem: bogatstvo čuvano za gospodare njegove na vlastitu propast… Kao što je gol izašao iz utrobe majke svoje, tako će se vratiti da ode kakav je došao; i ništa od svojega truda neće ponijeti što bi mogao nositi u ruci svojoj“ (Propovjednik 5,13.15).

„Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje moljac i hrđa nagrizaju i gdje tati potkapaju i kradu. Već zgrćite sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni hrđa ne nagrizaju i gdje tati ne potkapaju niti kradu. Jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce“ (Matej 6,19-21).

„Ne muči se da bi se obogatio; zbog vlastita razbora, prestani s tim! Oči svoje usmjeriš u nj, a njega više nema; jer bogatstvo sebi načini krila te kao orao odleti u nebo“ (Izreke 23,4-5).

„Dobro upoznaj stanje stoke svoje i srcem se brini o stadima, jer blago ne traje dovijeka; ta zar se kruna prenosi u sve naraštaje?“ (Izreke 27,23-24).

„Ta ništa nismo donijeli na svijet, jasno je da ništa ni iznijeti ne možemo“ (1. Timoteju 6,7).

Što je naša slava i pouzdanje?

„Čega da se bojim u danima zlim kad me bezakonje vrebača mojih okruži; onih koji se uzdaju u blago svoje i velikim se hvastaju bogatstvom?“ (Psalam 49,5-6).

„Jer govoriš: Bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba! A ne znaš da si baš ti jadan i bijedan i siromašan i slijep i gol. Savjetujem ti da kupiš od mene zlata u vatri žežena — da se obogatiš, i haljine bijele — da se zaogrneš i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; i pomašću pomaži oči svoje da vidiš“ (Otkrivenje 3,17-18).

„Onima koji su u sadašnjemu svijetu bogati zapovijedaj neka ne budu oholi i neka se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga živoga koji nam sve bogato daje na uživanje; neka dobro čine, neka budu bogati dobrim djelima, neka budu darežljivi, spremni dijeliti, sabirući tako sebi dobar temelj za budućnost, da bi se domogli vječnoga života“ (1. Timoteju 6,17-19).

„Neka se mudar ne hvali svojom mudrošću i neka se silan ne hvali silom svojom ni bogat neka se ne hvali svojim bogatstvom; nego tko se hvaliti hoće, neka se hvali time što razumije i poznaje mene, da sam ja GOSPOD koji čini milosrđe, pravicu i pravdu na zemlji, jer to mi je milo, riječ je GOSPODNJA“ (Jeremija 9,23-24).

„Evo čovjeka koji ne uze Boga za svoj bedem, već se uzdao u svoje veliko bogatstvo i osilio se u zloći svojoj“ (Psalam 52,7)!

„Sinovi su ljudski samo dašak, laž su djeca čovječja: kad bi svi stali na vagu, od daška bi oni lakši bili. Ne uzdajte se u grabež i ne razmećite se isprazno pljačkom; poveća li se blago, nek vam srce za nj ne prione. Bog prozbori jednom, ja to dvaput čuo: ‘U Boga je moć’“ (Psalam 62,9-11).

Kako završavaju oni koji gomilaju blago na zemlji?

„Pazite, čuvajte se i pohlepe, jer ako tko i obiluje, život mu nije u onome što posjeduje. Nekomu bogatomu čovjeku obilno urodi zemlja pa je promišljao u sebi govoreći: ‘Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoj urod.’ I reče: ‘Ovo ću učiniti: Srušit ću svoje žitnice i sagraditi veće pa ću ondje skupiti sav svoj urod i dobra svoja. I reći ću duši svojoj: Dušo, imaš mnoga dobra spravljena za mnoge godine — počivaj, jedi, pij, veseli se!’ No Bog mu reče: ‘Bezumniče! Još ove će se noći duša tvoja tražiti od tebe! A što si pripravio, čije će biti?’ Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu“ (Luka 12,15-21).

„Tko traga za dobrim, naklonost išće; a tko traži zlo, snaći će ga. Koji se uzda u svoje bogatstvo, taj propada“ (Izreke 11,27-28).

„Ta što ćete učiniti u dan pohođenja i pogibli kad izdaleka dođe? Komu ćete uteći za pomoć? Gdje li ćete slavu svoju ostaviti?“ (Izaija 10,3).

„Budući da si se pouzdao u svoja djela i u blago svoje, i ti ćeš biti osvojen“ (Jeremija 48,7).

„Čovjek u raskoši, a nerazborit, poput stoke je što ugiba“ (Psalam 49,20).

„Jer prah ti si, i u prah ćeš se vratiti“ (Postanak 3,19).

„Neka se bogataš ponosi svojim poniženjem; jer proći će kao cvijet travni. Jer ogranu sunce sa svojom žegom pa usahnu trava i cvijet njezin otpade te propade ljepota lica njegova. Tako će i bogataš uvenuti na putima svojim“ (Jakovljeva 1,10-11).

Vrhovna ovrha i naplata nad onima koji vrše nepravdu

„Kao što je krletka puna ptica, tako su kuće njihove pune prijevare. Zato i postadoše veliki i bogati. Ugojiše se, ozariše se; i nadiđoše djela zlikovčeva. Nisu branili pravo sirotoga, a ipak uspijevaju; i nisu pribavili pravdu potrebitima. Zar da to ne kaznim?, riječ je GOSPODNJA“ (Jeremija 5,27-29).

„Tko tlači uboga da bi umnožio svoje i tko daje bogatašu, zacijelo će doći u oskudicu“ (Izreke 22,16).

„Jarebica što leži na jajima, a ne leže — takav je onaj koji stječe bogatstvo, ali ne po pravdi. Usred dana njegovih ono će ga ostaviti, i na svršetku svojemu ostat će lȕda“ (Jeremija 17,11).

„Mogu li smatrati čistim onoga s krivom tezuljom i s vrećom lažnih utega? Jer bogataši su njegovi puni nasilja, a stanovnici njegovi govore laž i jezik je njihov prijevaran u njihovim ustima. Zato ću ja i učiniti da oboliš, bijući te i pustošeći zbog grijeha tvojih“ (Mihej 6,11-13).

Obratite se od ovosvjetske prolaznosti i ispraznosti

„De sada, bogataši, zaplačite i jaučite nad nevoljama koje na vas dolaze! Bogatstvo vaše istrunu, a haljine vaše moljci izgrizoše; zlato vaše i srebro zahrđa, i hrđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao oganj izjesti tijela vaša. Zgrnuste blago u posljednje dane“ (Jakovljeva 5,1-3)!

„Isus mu kaza: Ako hoćeš biti savršen, idi, prodaj svoj imetak i podaj siromasima — i imat ćeš blago na nebu; pa dođi i slijedi me“ (Matej 19,21).

„A Isus reče svojim učenicima: Zaista, kažem vam: teško će bogataš ući u kraljevstvo nebesko. I ponovno vam kažem: lakše je devi kroz iglenu ušicu proći nego bogatašu ući u kraljevstvo Božje“ (Matej 19,23-24).

„Tako dakle nijedan od vas koji se ne odriče svega svojega imetka ne može biti moj učenik“ (Luka 14,33).

„Čujte, braćo moja ljubljena! Ne izabra li Bog siromahe ovoga svijeta da budu bogataši u vjeri i baštinici kraljevstva što ga obeća onima koji ga ljube? A vi prezreste siromaha! Nisu li upravo bogataši tȋ koji vas tlače i ne vuku li vas oni na sudove? Ne grde li oni lijepo ime koje je na vas zazvano?“ (Jakovljeva 2,5-7).

„Mudar je u vlastitim očima bogat čovjek, ali će ga razuman siromah proniknuti“ (Izreke 28,11).

Zaključak

Bogat, siromašan, popularan ili omražen – SVATKO mora stati pred lice Božje i položiti račun. Najvažnije pitanje na koje ćeš morati odgovoriti glasi: „Što si učinio s Isusom Kristom?“

Svi ćemo stati pred vrhovnog Suca i Ovršitelja.

„Jer pisano je: Tako ja živ bio, govori Gospod, meni će se prignuti svako koljeno i svaki jezik priznat će Boga“ (Rimljanima 14,11).

Autor: Biblija i znanost

Više na sličnu temu na tagu: MASONERIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.