Ekumena – lažno duhovno jedinstvo i molitva

2556
pregleda

Svake se godine u Hrvatskoj i svijetu održava tzv. Molitvena osmina za jedinstvo kršćana. Ove godine je održana od 18. do 25. siječnja na temu „Iskazivahu nam nesvakidašnje gostoljublje“ (Dj 28,2). Katoličke i protestantske zajednice udružuju se u zajedničkoj molitvi i mole svojim bogovima za lažno duhovno jedinstvo. Ovakve molitve nikad ne mogu biti po Božjoj volji kad nam Božja Riječ jasno govori da se odvojimo od idolopoklonika i da nemamo udjela u štovanju njihovih poganskih bogova.

Cilj je kroz molitvu, glazbu i sport okupiti vjernike u zajedništvo. Tako su se molitveni skupovi održali po svim gradovima i crkvama koje su članovi Ekumenskog koordinacijskog odbora Crkava u Hrvatskoj (EKOCUH). Na molitvu su pozvani svi katolici, pravoslavni i protestanti. Molitve u Zagrebu održane su primjerice u Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Cvjetnom trgu, te Baptističkoj crkvi u Radićevoj.

Članice ekumenskog odbora u Hrvatskoj (EKOCUH) su: Katolička crkva, Srpska Pravoslavna crkva, Evangelička crkva, Reformirana kršćanska crkva, Savez Baptističkih crkava u Hrvatskoj i Evanđeoska pentekostna crkva.

JE LI VAŠA CRKVA U EKUMENI?

Vode li vašu crkvu infiltrirani rimokatolički jezuiti koji imaju plan protestantske zajednice vratiti u okrilje Majke – Rimokatoličke crkve iz koje su se izrodile? Razumijete li da svojim služenjem, ulaganjem vremena i novaca u ovim crkvama – podržavate, sudjelujete i potičete ove lažne ekumenske skupove koji su evidentno protivni Božjoj Riječi? Razumijete li da se suobličavate s njihovim lažima? Zašto dozvoljavate da vas duhovno truju lažnim naucima i pogrešno vode širokim putem propasti?

Istinski kršćani u tome ne sudjeluju. Nema jedinstva istinskih kršćana na lažnim temeljima. Isus nas poziva da štujemo Boga u DUHU I ISTINI. Ekumenske molitve i sastanci uvelike zanemaruju istinu Božje Riječi. Ne možete ispravno štovati Boga ako to nije u istini!

„Ali dolazi čas, i sad je tu, kad će se istinski klanjatelji Ocu klanjati u duhu i istini. Jer Otac i traži takve klanjatelje svoje. Bog je duh, i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini.“ /Ivan 4,23-24

Svi nanovorođeni vjernici već jesu JEDNO po Duhu Svetom. Bježite od idolopoklonstva, ne bludničite s udovima Kristovog tijela, ne izazivajte Boga. U suprotnom morate spustiti Biblijske kriterije i granicu tolerancije na grijeh, svjetovnost i lažne nauke.

„Naprotiv, da to što pogani žrtvuju, zlodusima žrtvuju, a ne Bogu. A neću da budete ZAJEDNIČARI SA ZLODUSIMA. Ne možete piti čašu Gospodinovu i čašu zlodušku. Ne možete biti dionici stola Gospodinova i stola zloduškoga. Ili da izazivamo na ljubomor Gospodina? Zar smo jači od njega?“ /1. Korinćanima 10,20-22

Biblija nas jasno upozorava protiv ekumenizma – miješanja istinskih kršćana s lažnima; istinske Kristove Crkve s otpalim crkvama.

Ekumenisti upadaju u opasan grijeh bluda, nastoje spojiti nespojivo i povlače mnoge vjernike u tu demonsku zabludu. Mnogi će predvodnici i vođe odgovarati za ovaj strašni grijeh bludničenja.

„Napisah vam u poslanici da se NE DRUŽITE S BLUDNICIMA, i to ne općenito s bludnicima ovoga svijeta, ili s lakomcima, ili s razbojnicima, ili s idolopoklonicima, jer biste onda morali izaći iz svijeta. No sad napisah vama da se ne družite s onim koji bi, iako se zove brat, bio ili bludnik, ili lakomac, ili IDOLOPOKLONIK, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvime ni jesti! Ta što je meni do toga da sudim i one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? A one vani sudi Bog. Stoga UKLONITE OPAKOGA IZMEĐU SEBE SAMIH.“ /1. Korinćanima 5,9-13

Bog nas poziva da se ogradimo i izađemo iz lažnih crkvi koje uče demonske nauke, a ne da ostajemo, povlađujemo i otupljujemo na istinu; osim ako ne želimo da nam se pripišu i uračunaju svi lažni nauci i zlodjela koja čine.

Ako ste dio crkve koja tolerira i strogo ne sankcionira grijeh, vi ste sudionici tog grijeha. Ako ste dio crkve koja naučava krivovjerje, vi ste sudionici tog krivovjerja. Ako ste dio crkve koja prakticira ekumenu s poganima, vi ste sudionici te ekumene. Vrlo jednostavno. Malo farizejskog kvasca ukvasa sve tijesto.

„Ta što ima pravednost s bezakonjem? Kakvo li zajedništvo svjetlo s tamom? Kakvo pak suglasje Krist s Belijalom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? A kakav sporazum hram Božji s kumirima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću njihov Bog, a oni će mi biti pukom. Zato IZAĐITE ispred njih i ODVOJITE SE, govori Gospodin, i nečistoga se NE DOTIČITE — i ja ću vas primiti. I bit ću vam otac, i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, govori Gospod Svemogući.“ /2. Korinćanima 6,14-18

Sada morate izabrati u kakvoj crkvi ćete služiti i čime se hraniti. Jer u trenutku vidljivog spajanja u jednu svjetsku religiju, kršćanstvo i evanđelje će se toliko razvodniti i kršćani toliko uspavati i obljutaviti da ćete jednostavno skliznuti natrag u Rimokatoličku crkvu. Bez ikakve prisile i guranja, dobrovoljno. Više vam neće smetati molitve Mariji, svecima, mise, euharistije, čistilište, papinstvo, sakramenti, molitva krunice i ostale lažne prakse. Spajat će vas samo lažna ljubav, ljubav bez istine Božje Riječi.

Crkvo Isusa Krista, čuvajte vjeru koja vam je predana jednom zauvijek, ne miješajte se s poganima koji ne poznaju Boga. Ne miješajte se s onima koji slave Boga demonskim naucima i lažnim evanđeljima. Prozivajte ove lažne vođe, umjesto da ih potičete i još im plaćate da vas lažu.

Snimka je od prije nekoliko godina kako biste prepoznali vaše vođe u protestantskim krugovima. Prepoznajte svoje pastore i propovjednike koji vas potajice uvode u molitve za demonskim stolom. Prepoznajte uhode i prestanite podržavati njihove laži koje vas osljepljuju na istinu. Nečija ljubaznost i druželjubivost nisu nikakav znak da su u istini; to je podlaganje isključivo Božjoj Riječi; to su plodovi Duha Svetoga. Lažno jedinstvo nije plod. Molitva s poganima, neobraćenima i idolopoklonicima nije plod. Isus nas poziva na isključivost i radikalnost, ne možemo ljubiti laž i istinu u isto vrijeme. Da stoje čvrsto u istini bili bi progonjeni od strane lažnih vjernika, ovako su samo dio njih, na strani onih koji progone. Nemojte dijeliti njihov udio. Pobunite se protiv lažnog crkvenog sistema. Nitko vas ne može uvjeriti da je Krist u sebi razdijeljen osim lažnih crkvenjaka.

Kristova crkva nije razdijeljena. Duh Sveti nije razdijeljen, samo je Sotona razdijeljen i njegove sinagoge. Uočite diobu među 40.000 razdijeljenih frakcija (denominacija, nauka) i sami procijenite. Zdrava logika govori da to ne može biti Kristova crkva.

Crkva je skup nanovorođenih vjernika, onih koji su primili Isusa Krista kao svog Spasitelja i Gospodara, onih koji ga svim srcem ljube i slijede. Crkva je duhovna građevina u Kristu. Ta građevina nisu crkvene zidine, već živi vjernici, živo Kristovo tijelo.

„Tako dakle više niste tuđinci i pridošlice, nego sugrađani svetih i ukućani Božji, NADOGRAĐENI na temelju apostolā i prorokā, a ugaonik je sam Isus Krist. U njemu je sva GRAĐEVINA sastavljena i raste u HRAM SVET u Gospodinu, u njemu ste i vi SAZIDANI za prebivalište Božje u duhu.“ /Efežanima 2,19-22

Nije Krist u građevini, već je građevina u Kristu. Napravite razliku.

„On i dade jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evangeliste, jedne za pastire i učitelje, da usavrši svete za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova, dok svi ne dospijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove: da više ne budemo djetinjasti, bacani valovima i gonjeni uokolo svakim vjetrom nauka, u kockanju ljudskom, u lukavstvu koje vodi k zabludi. Nego govoreći ISTINU U LJUBAVI, u svemu uzrastimo u Njega koji je glava, Krist, od kojega sve tijelo, sastavljeno i povezano svakim zglobom potpore, prema djelotvornosti po mjeri svakog pojedinog dijela ostvaruje rast tijela za izgradnju sama sebe u ljubavi.“ /Efežanima 4,11-16

Izgradnja i rast vjernika napreduje isključivo u istini, a ne u zabludama i lažima koje vas bacaju amo tamo da vjerujete u sve što čujete. Rastete onda kad se odupirete lažima i hodate u poslušnosti Božjoj Riječi. Ljubav i laž su dva suprotstavljena pojma. Molitvene osmine su lažna okupljanja neobraćenih i otpalih vjernika. Nemate istinu bez ljubavi i nemate ljubav bez istine.

ISTINA BEZ LJUBAVI = LJUBAV BEZ ISTINE = LAŽ!

 

Više na temu ekumene na tagu: https://biblijaiznanost.net/tag/ekumena/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.