Đorđe Balašević – vječna ti slava!?

1634
pregleda

Umro legendarni kantautor Đorđe Balašević. Čovjek koji je kroz glazbu pomirio Balkan. Nažalost, to je jedino što će ostati, legenda za ovaj svijet, jer legende ne idu u nebo, nego otkupljeni Kristovom žrtvom na križu za naše grijehe. Jedina legenda koja ostaje zauvijek je Isus Krist. Legende koje ostaju zauvijek su također oni koji slušaju Njegov glas (Božju Riječ) i idu za Njime.

„Svijet prolazi i požuda njegova, ali onaj tko čini volju Božju, ostaje zauvijek.“ /1. Ivanova 2,17

Sva postignuća, uspjesi, nagrade, priznanja, popularnost, ovacije utihnu jednoga dana kada završimo u grobu. Ništa ne nosimo pred Boga.

U GROBU NEMA LEGENDARNIH I SLAVNIH

Moramo biti realni. Đorđu Balaševiću se cijeli život vrtio oko glazbe. Glazba je bila moto njegovog života. Nikada ni po čemu nije dao naslutiti da bi slavu dao Bogu. Na njegovom službenom YouTube kanalu ne možete naći jednu naznaku vezano za Boga. Za zadnje sekunde njegova života ipak ne znamo. Jer nada postoji dok god je čovjek živ.

„Jer za onoga tko je pridružen svima živima, ima nade: jer živi pas bolji je od mrtvoga lava. Jer živi znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa, niti imaju više nagrade, jer je zaboravljen spomen na njih. Nestalo je i njihove ljubavi, i njihove mržnje, i njihove zavisti; i nemaju više udjela ni u čemu što se čini pod suncem.“ /Propovjednik 9,4-6

„Svi idu na jedno mjesto: svi su od praha i svi se ponovno u prah vraćaju.“ /Propovjednik 3,20

Dakle, svi smo određeni za grob. Ali nismo svi određeni za vječni život. Postavlja se pitanje naše pozicije u odnosu na priliku koja nam je dana u ovom životu da se pokajemo. To je jedini razlog zašto postojite. Razlog nije uspjeh na ovome svijetu u bilo kojem smislu. Razlog nije postignuće na bilo kojem polju vašega života, bilo poslovnom, kreativnom, obiteljskom, prijateljskom, financijskom, ljubavnom itd.

„A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga, i Isusa Krista, koga si poslao.“ /Ivan 17,3

To je vaš jedini smisao ovog prolaznog života. Smisao niste sami sebi. Smisao nije vaša slava.

Ljudi recitiraju Balaševiću hvalospjeve, veličanja, poručuju „počivaj u miru“, „živjet ćeš u našim srcima vječno“, „vječna ti slava“ i slično. Činjenica je da vječna slava jedino čeka one koji su uistinu živjeli za vječnu slavu, slavu našega Oca na nebu i Njegova Sina kojega je poslao da nam posvjedoči za Njega.

Jedini legendarni i slavni/proslavljeni bit će oni koji su proslavili Krista za ovoga zemaljskoga života.

„Spasitelja iščekujemo, Gospodina Isusa Krista, koji će… preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga svome slavnome tijelu.“ /Filipljanima 3,20-21

„Kada se pojavi Krist, život naš, tada ćete se i vi pojaviti s njim u slavi.“ /Kološanima 3,4

DOBRI LJUDI NE IDU U NEBO!

Mnogi ga nazivaju čovjekom velikoga i dobroga srca. Ako je i bilo zlih djela, Bog će ih pokriti s količinom dobrih i humanitarnih djela koja je učinio. Međutim, Biblija nam govori da nema dobrih ljudi, da smo svi u svojoj srži iskvareni, i to toliko da nitko ne može proniknuti dubinu našega grijeha osim Boga.

Ljudi kažu da je Balašević bio dobar, nikoga nije ubio i pozivao je na mir. No Isus mržnju poistovjećuje s ubojstvom prema svetom Božjem standardu. Naš grijeh proizlazi iz srca, u tom smislu smo svi grešni, što je jednako tome da smo zli. Grijeh = zlo. Kao takvi smo u očajničkoj potrebi za Spasiteljem, a spasiti nas može samo onaj koji je bezgrešan. Zato je Isus Krist i došao – radi zlih i grešnih i nepravednih. Inače, ako postoje dobri ljudi, Krist je dolazio na ovaj svijet i umro uzalud. Stoga je izjava da je netko dobar uvreda za samoga Boga i Njegovu žrtvu koju je providio za nas zle.

Dobri ljudi ne idu u nebo, nego oni kojima su oprošteni grijesi.

„Blagoslovljeni su oni kojima su oproštena bezakonja i kojima su pokriveni grijesi. Blagoslovljen je onaj čovjek kojemu Gospodin neće uračunati grijeh.“ /Rimljanima 4,7-8

Ako sam Isus nije dozvoljavao da ga se zove dobrim, nemamo nikakva prava druge ljude nazivati dobrima jer to ni nisu.

„Reče mu Isus: Zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim jednoga, a to je Bog.“ /Marko 10,18

Činjenica je da Đorđe Balašević kroz život nije pokazivao plodove obraćenja i poznavanja Boga. Na svojim je nastupima često psovao. A njegova poznata izjava glasi: „Život? To ti je, znaš ono na grobu, pa kad piše godina rođenja i godina smrti. E, ona crtica između, to je život.“

Ta crtica kratkoga života ostavlja čovjeka bez ikakve nade. Bez Boga.

Crtica života koji ima početak i kraj. Stoga imaš jedan život, iskoristi ga maksimalno, kao što nam Isus kaže o ljudima koji ulažu i misle na zemaljsko:

„Počivaj, jedi, pij i uživaj.“ /Luka 12,19

„Kakva mi korist ako mrtvi ne uskrsavaju? Tada jedimo i pijmo, jer sutra umiremo.“ /1. Korinćanima 15,32

Zemaljski život zaista jest jedna crtica u odnosu na vječni život. Ta crtica je milostiva premosnica od Boga dana čovjeku da spozna vječni život.

U videu ispod kaže: „Ja ću možda otići, ali ostaju moje pjesme, one su moj mostobran.“ Njegove izjave i stihovi možda zvuče lijepo u smislu svjetovne životne filozofije, ali realno, nemaju apsolutno nikakve veze s istinom i ne nude nikakvo rješenje. Žalosno je vidjeti kršćane koji ga oplakuju, hvale i veličaju sa svijetom.

TA POŠAST ZVANA SMRT…

…koja dolazi tako naglo, nenadano, učestalo, i nitko joj ne može izbjeći – potakne li ikoga da preispituje što je, zašto, dokle? Isus je okusio smrt na križu – umjesto nas. Isus je zato došao na ovaj svijet da umre za čovjeka. Jednoga dana smrti više neće biti. Kad se Krist vrati po svoje, sve one koji su ga primili u svoj život i povjerovali evanđelje.

„Tako će se, kada se ovo raspadljivo zaodjene u neraspadljivost i ovo smrtno zaodjene u besmrtnost, ispuniti napisana izreka: ‘Pobjeda proguta smrt. Gdje je, smrti, žalac tvoj? Gdje je, grobe, tvoja pobjeda?’ Žalac smrti je grijeh, a snaga grijeha je Zakon. Ali hvala Bogu, koji nam daje pobjedu po našemu Gospodinu Isusu Kristu.“ /1. Korinćanima 15,54-57

Kad znamo da smrti jednoga dana više neće biti, postavlja se pitanje, što nakon vaše smrti? Hoćete li se naći u prvom ili drugom uskrsnuću?

„Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas: i izići će oni koji su činili dobro, na uskrsnuće života, i oni koji su činili zlo, na uskrsnuće osude.“ /Ivan 5,28-29

„Blagoslovljen je i svet onaj tko ima udjela u prvome uskrsnuću: nad takvima druga smrt nema vlasti.“ /Otkrivenje 20,6

„I obrisat će im Bog svaku suzu s očiju; i neće više biti smrti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti: jer ono prijašnje je prošlo.”“ /Otkrivenje 21,4

Život je prolazan, i smrt je prolazna. Zemlja je prolazna, i nebo je prolazno. Ljudska je slava prolazna. Hitovi nisu vječni i bezvremenski. Sve ima svoj kraj. Vrijeme je ograničeno i sve u njemu. Vremensko iščezava da bi ostalo bezvremensko. Raspadljivo se mora raspasti da bi ostalo neraspadljivo.

„I vidjeh veliko bijelo prijestolje i onoga koji sjedi na njemu, od čijega lica pobježe zemlja i nebo, i mjesta im se više ne nađe. I vidjeh mrtve, male [„obične“ ljude] i velike [popularne, poznate, slavne], STAJAHU PRED BOGOM; i otvoriše se knjige.

I jedna druga knjiga bî otvorena, koja je knjiga života: i BIJAŠE MRTVIMA SUĐENO po onome što je napisano u knjigama, po njihovim djelima.

I more dade mrtve koji bijahu u njemu, i smrt i pakao dadoše mrtve koji bijahu u njima: I BIJAŠE SVAKI SUĐEN PO SVOJIM DJELIMA. I smrt i pakao bijahu bačeni u ognjeno jezero. To je druga smrt. I tko god ne bî nađen zapisan u knjizi života, bijaše bačen u ognjeno jezero.“ /Otkrivenje 20,11-15

Bit ćete suđeni po djelima koja ste činili za ovoga života – djelima za sebe ili djelima u Kristu. Da, bit ćete suđeni po vlastitim djelima, a ona su prljava, grešna, požudna, sebična, i svode se na ništa u očima Boga. Dobra su djela samo ona učinjena u Kristu.

„Jer njegovo smo djelo, stvoreno u Kristu Isusu za dobra djela koja je unaprijed odredio Bog da u njima hodimo.“ /Efežanima 2,10

Nije žalosno i tragično što čovjek umire, to je ono što zaslužuje još od pobune protiv Boga i pada u grijeh; tragično je što umire bez Boga, tragično je što ne želi Boga. Vječno ne ostaje baš ništa učinjeno izvan Krista. Nema vječne slave onima koji su gradili zemaljsku slavu. Nema počivanja u miru za one koji umru bez Krista.

„A Kralju vječnome, besmrtnome, nevidljivome, jedinome mudrome Bogu, neka je čast i slava u vijeke vjekova. Amen.“ /1. Timoteju 1,17

Više na temu poznatih glazbenika na tagu: GLAZBA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.