Definicija istine – što je istina u svijetu laži?

3043
pregleda
istina definicija istine

Koja je definicija istine? Što je istina u svijetu laži? Kome bismo trebali vjerovati, čovjeku ili Bogu?

Istina (def.) = ono što odgovara stvarnosti, što je s njom u skladu, ono što prikazuje neki događaj i sl. onako kako odgovara činjenicama ili iskustvu.

Neki rječnici definiraju istinu kao onu koja je u skladu s realnošću. Ali postavlja se pitanje čija realnost, vaša ili naša? Ili svaki čovjek na planetu ima svoju istinu, što znači da ništa nije istina i istina ne postoji; ili Bog ima istinu i istina postoji. Ili realnosti nema ili postoji samo jedna realnost, koja ili jest ili nije. Božja realnost. Idemo, dakle, istinu definirati kao onu koja je u skladu s Božjom stvarnošću. Kad Bog govori, to je istina.

„Bog nije čovjek da bi slagao.“ /Brojevi 23,19

Kada razmatrate najveće religije svijeta, sve tvrde da posjeduju istinu. U hinduističkim spisima, Vedama kaže se da je istina nedostižna, misteriozna, teška za pronaći. Buda je rekao da je istina sakrivena od nas. Muhamed je sebe proglasio glasnikom istine. Za razliku od svih raznih učitelja, proroka, gurua, filozofa koji ukazuju na sebe ili one koji imaju autoritet nad istinom, Isus Krist je stupio na scenu i pobio sve te filozofske izjave. Istina nije nedostižna, tajanstvena, teška za naći. Istina je isključiva – što znači da pobija sve druge „istine“.

„Ja sam put, ISTINA i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.“ /Ivan 14,6

Farizeji, saduceji, pismoznanci su se čudili ovom čovjeku kako može govoriti s takvim autoritetom. Svi su oni govorili u ime nekoga drugoga, drevnih proroka, učitelja, glavara, ali Isus dolazi i citira samoga sebe. Nije govorio OD autoriteta, nego SA autoritetom.

Religiozni ljudi kao da se hvataju za slamku, uvijek nadomak istine, a tako daleko od istine. Nikako da prekorače taj rub po kojem hodaju. Stoje pred vratima, ali ne ulaze. Ponos, taština i ego im ne dozvoljavaju da dođu do istine. Religija je ljudsko nastojanje da dođete Bogu, obrnuto od biblijskog kršćanstva koje kaže da Bog dolazi čovjeku. Po Isusu Kristu.

Jedino u kršćanstvu imate heroja koji umire za negativca. Jedini koji vas može osuditi je upravo onaj koji vas je prvo došao spasiti. Učiniti vas ispravnim pred Bogom.

„On je Stijena, djelo mu je savršeno; jer su ispravni svi putovi njegovi: Bog istine i bez opakosti, pravedan i pravičan je on.“ /Ponovljeni zakon 32,4

„Istinitost i sud djela su ruku njegovih; pouzdane su sve zapovijedi njegove.“ /Psalam 111,7

„Riječ tvoja istinita je od samoga početka, i svaki od tvojih pravednih sudova ostaje zauvijek.“ /Psalam 119,160

„Kralj nebeski, čija su sva djela istina i pravda njegovi putovi.“ /Daniel 4,37

„Jedinorođeni od Oca, pun milosti i istine.“ /Ivan 1,14

„Milost i istina došla je po Isusu Kristu.“ /Ivan 1,17

„A ako i sudim, moj sud je istinit: jer nisam sâm, nego ja i Otac, koji me poslao.“ /Ivan 8,16

„Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu ste moji učenici; i upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.“ /Ivan 8,31-32

„Tvoja riječ je istina.“ /Ivan 17,17

„U [Krista] ste se pouzdali i vi, nakon što ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja…“ /Efežanima 1,13

„Istina je u Isusu.“ /Efežanima 4,21

„Bog, koji ne može lagati.“ /Titu 1,2

„I znamo da je Sin Božji došao i dao nam razum da upoznamo Istinitoga.“ /1. Ivanova 5,20

Dakle, Isus je jedina istina i jedina realnost. Realnost nad realnostima. Mnogi će vam ljudi sugerirati istinu, ali Bog vam poručuje da tražite Njega, a ne ljude, doktrine, tradicije, filozofije, denominacije:

„Zazovi me, I JA ĆU TI ODGOVORITI i pokazati ti nešto veliko i moćno, što nisi poznavao.“ /Jeremija 33,3

Velika je razlika kad vas drugi poučavaju o Bogu i kada vi sami tražite i učite od Boga. Kao što je Isus pitao Pilata nakon izjave da je Kralj Židova:

„Govoriš li ti to sâm od sebe ili su ti to drugi rekli za mene?“ /Ivan 18,34

„Ja sam se zato rodio i zato sam došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je od istine, sluša moj glas.“ /Ivan 18,37

Pitanje je što ćete učiniti s tom istinom? Negirati ili priznati? Odbaciti ili prihvatiti? Mrziti ili ljubiti? Društvo sve više odmiče od istine, stoga sve više mrzi one koji govore istinu. Cijeli svijet će nas zamrziti zbog Istine – Isusa Krista.

Cenzura je već počela, samo probajte javno izgovoriti ili napisati nešto protiv grijeha, sustava, laži, nepravde, i ubrzo ćete doživjeti neku vrstu progona ili oduzimanja prava slobode izražavanja/mišljenja. Lagat će protiv vas da ne poštujete tuđe vjere, stavove, mišljenja, pravila. Lagat će protiv vas da ste vi ti koji lažete, iako slijedite Istinu.

Ako slijedite Isusa i ostanete u istini, istina će vas osloboditi. Na vama je izbor – ili ostati rob laži ili biti oslobođeni u istini. Ne gubite vrijeme. Ne gubite vječni život koji vam se nudi besplatno. Jedan život imate da uđete u život vječni.

Više na temu sličnih apologetskih tema na tagu: FILOZOFIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.