Dispenzacija milosti – ili dispenzacija hereze?

1545
pregleda
dispenzacija dispenzacionalizam

Dispenzacija (dispenzacionalizam) je opasni i pogubni nauk koji se pojavio unazad stotinjak godina i do sada zarazio mnoge crkve i kršćane. Teologija dispenzacije uči kako je Biblija podijeljena na različite vremenske periode, a trenutno se nalazimo u doba milosti te se većina Biblije ne odnosi na nas. Bog je kroz različite vremenske periode radio s ljudima na različite načine. U principu postoji sedam dispenzacija. Stih na kojeg se obično pozivaju je sljedeći:

„Uznastoj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno RAZLAŽE riječ istine.“ /2. Timoteju 2,15

Ako itko ne razlaže ispravno Božju Riječ, onda su to dispenzacionalisti koji upadaju u strašan grijeh oduzimanja od Božje Riječi.

„I ako tko oduzima od riječī knjige ovoga proroštva, Bog će mu oduzeti udio iz Knjige života i iz svetoga grada i onoga što je napisano u ovoj knjizi.“ /Otkrivenje 22,19

Uče da se Biblija sagledava isključivo u kontekstu vremena u kojem je pisana. Drugim riječima, ne tumače Bibliju u cjelini, već proučavaju vremensku liniju. Sve biblijske istine ne vrijede za sve vrijeme; primjerice, istina koja je važila za prve kršćane ne važi za nas danas; ili ljudi se u Starom zavjetu nisu spašavali na isti način kao kršćani danas.

No, ako se sada nalazimo u doba Božje milosti, to podrazumijeva da milosti prije nije bilo. A to su strašna izvrtanja Božje Riječi jer su se ljudi oduvijek spašavali na isti način – milošću po vjeri. Bog je oduvijek bio milostiv prema svakome tko bi se odvratio od vlastitih putova i slijedio Njegove zapovijedi. Krist je oduvijek bio centar naše vjere. Cijeli Stari zavjet upućuje na Krista. Starozavjetni ljudi su se također spašavali po vjeri u Krista koji je tek trebao doći. Oni su gledali unaprijed na dovršeno Kristovo djelo, mi gledamo unazad.

Krist je centar spasenja i jedini na kojem se prelama vremenski period – na prije Krista i poslije Krista. Ali to nema veze s različitim metodama spasenja.

„O [Kristu] svjedoče svi proroci da po imenu njegovu svaki koji vjeruje u nj prima oproštenje grijeha.“ /Djela 10,43

„Bog mi je stoga pritjecao u pomoć te stojim sve do ovoga dana svjedočeći i malu i veliku, ne govoreći ništa osim onoga što i Proroci i Mojsije govorahu da se ima događati: da će Krist trpjeti i da će kao prvouskrsli od mrtvih svjetlost navješćivati puku i poganima.“ /Djela 26,22-23

Spasenje je od početka bilo po vjeri. Abel je bio spašen po vjeri. Henok je bio spašen po vjeri. Noa je bio spašen po vjeri. Abraham je bio spašen po vjeri. Izak, Jakov, Josip… svi su bili spašeni po vjeri. Mojsije je bio spašen po vjeri. David je bio spašen po vjeri. Itd. /Vidi Hebrejima 11.

Spašavamo se Božjom milošću po našoj vjeri. A vjera se dokazuje poslušnošću Božjoj Riječi, dakle djelima. To je ono o čemu govori Jakovljeva poslanica, koja je pritom sasvim komplementarna s Pavlovim poslanicama.

„Nekog drugog [evanđelja] i nema, ima samo nekih koji vas zbunjuju i hoće izvrnuti evanđelje Kristovo.“ /Galaćanima 1,7

Nema različitih evanđelja za različita vremena. Evanđelje je samo jedno. Isto evanđelje su propovijedali starozavjetni proroci, Mojsije, Ivan Krstitelj, Isus, apostoli i istinski, nanovorođeni kršćani danas.

„I vidjeh jednoga drugog anđela gdje leti posred neba s EVANĐELJEM VJEČNIM da navijesti evanđelje onima koji žive na zemlji i svakomu narodu i plemenu i jeziku i puku, govoreći snažnim glasom: ‘Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova! I poklonite se Onomu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vodne!’“ /Otkrivenje 14,6-7

Dispenzacionalisti uče da, ako ne razumijete kako je Biblija raspodijeljena na periode, nikad nećete razumjeti Bibliju i pronaći istinu. Krivo. Djeluju po principu svakog kulta. Ukoliko je dispenzacionalizam ključan za razumijevanje Božje Riječi, zašto je nastao tek 1.800 godina nakon Krista?

Ljudi koji vjeruju u ovaj krivi nauk upadaju u svakojaka krivovjerja. I to će na njih imati dugoročne posljedice jer ne razlažu ispravno riječ istine. Biti u nekom krivovjerju je jako opasno jer jedno vuče drugo. Ako vas se prevari u jednom, bit ćete prevareni u mnogočemu. Zato nas Isus upozorava da pazimo kako slušamo da nam se ne bi oduzelo i ono što mislimo da znamo.

„Pazite dakle kako slušate. Jer tko god ima, dat će mu se, a tko nema, i što misli da ima, oduzet će se od njega.“ /Luka 8,18

Svaki lažni nauk se bazira na nešto istine, ali ne na istini u cijelosti.

Specifično za ovaj nauk jest da koriste isključivo prijevod King James Version, sve ostale prijevode odbacuju i nerijetko će vas optužiti da ako ne čitate KJV prijevod, ne poznajete Bibliju, a neki čak idu toliko daleko da tvrde da ni niste spašeni. A imaju čak i vlastiti prijevod koji sadrži kardinalne pogreške i izmjene određenih stihova.

Daleko od toga da i mi sami smatramo da je KJV najbolji prijevod, no u tumačenju Biblije vas ne vodi slovo, već primarno Božji Duh. Iskusni i zainteresirani mogu poznavati razlike u prijevodima, ali spasenje i osnove Kristovog nauka možete razumjeti u svakom prijevodu. Bog otkriva svoje istine svakome tko je željan Njegove istine i pravednosti, a ne onima koji razlučuju prijevode, poznaju hebrejski i/ili grčki jezik na kojem je Biblija izvorno pisana.

Pripazite na neka imena koja se vezuju uz dispenzacionalizam: John Nelson Darby kao začetnik dispenzacionalizma, Clarence Larkin, C. I. Scofied; također engleski kult Plimutska braća.

Još jedna od herezi dispenzacionalizma je cionizam. Dispenzacionalisti tvrde da se Bog prema Izraelu danas odnosi kao zasebnom entitetu. Biblija nigdje ne uči da su Izraelci superiorniji u odnosu na ostale narode; naprotiv, u Kristu smo jedno, nema više nacionalnih barijera.

„Oni su Izraelci, njihovo je posinjenje, i slava, i savezi, i zakonodavstvo, i bogoslužje, i obećanja; njihovi su oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je nad svima, Bog blagoslovljen uvijeke. Amen. Ali ne kao da se izjalovila riječ Božja. Jer NISU IZRAEL SVI ONI KOJI SU OD IZRAELA.“ /Rimljanima 9,4-6

Izraelci su imali prednost u pogledu spasenja; dane su im Božje riječi, dani su im zakoni, zapovijedi, savezi, obećanja; ali danas su Izrael, Božji narod, svi koji su primili Isusa Krista kao svog Spasitelja i Gospodara. Nema razlike. Više o tome smo pisali u članku: Božji narod: Izrael po tijelu ili Izrael po Duhu?.

Dispenzacija također uči uzeće Kristove Crkve prije velikih nevolja, što je još jedna u nizu pogubnih krivovjerja i nema pokrića u Bibliji. Više o tome možete naći OVDJE.

Bog nije dispenzirao različite metode spasenja. Nije cilj rascjepkati Bibliju na vremenske periode, već tumačiti određene stihove u kontekstu čitave Biblije.

„Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude potpun, opremljen za svako dobro djelo.“ /2. Tim 3,16-17

„Jer sve što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu.“ /Rimljanima 15,4

Evanđelje je jednostavno, kompliciraju ga i izvrću samo lažni učitelji, oni koji ga nikad nisu zapravo prihvatili. Lašci će vam zakomplicirati istinu do krajnjih granica. Tražite otkrivenja izravno od Boga po Njegovoj Riječi, a ne od ljudi i njihovih knjiga i učenja. Istina je uvijek jednostavna kada se razumije po Duhu. Duh Istine je taj koji nas podučava i vodi u svu istinu, a ne ljudske doktrine.

Više o ovoj lažnoj teologiji saznajte u dokumentarcu:

Komentari

komentari