Blaženi kad vas progone…

3962
pregleda

Odmah na početku autoriteti su dva puta pokušali spriječiti našeg brata, propovjednika. Zanimljivo da je u blizini još glasniji čovjek koji svira, i k tome prosi. Mi dijelimo Krista besplatno, a sve zle sile se tome protive.

Brat je kasnije imao bliski susret s rimokatolicima koji su mu prijetili da će ga razbiti i istući. Jer im je rekao da ih korizma, mise, euharistije i sl. prakse ne mogu spasiti za vječnost, te da se trebaju pokajati i obratiti od idolopoklonstva.

Neka Bog podigne još svojih proroka koji će hrabro i smjelo naviještati evanđelje. Zapravo bismo svi trebali to raditi, kao što su radili apostoli i prvi kršćani.

Kad bi svim kršćanima bio fokus na naviještanju evanđelja, zapravo bismo dokazali da stvarno vjerujemo to što govorimo.

„Blaženi progonjenici zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko!“ /Matej 5,10

„I svi će vas mrziti zbog imena mojega. Ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti.“ /Marko 13,13

„Blaženi bili kad vas ljudi zamrze i kad vas izopće i izvrijeđaju te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!“ /Luka 6,22

„No prije svega toga dizat će na vas ruke svoje, progoniti vas i predavati u sinagoge i tamnice, odvoditi pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. A to će vam se dogoditi za svjedočanstvo.“ /Luka 21,12-13

„Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas.“ /Ivan 15,18

„Sjećajte se riječi koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su riječ moju držali, i vašu će držati.“ /Ivan 15,20

„Ali dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu služi. I to će vam činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene.“ /Ivan 16,2-3

„U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne zatrti; svagda umiranje Gospodina Isusa u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje.“ /2. Korinćanima 4,8-10

„Zato uživam u slabostima, u uvrjedama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.“ /2. Korinćanima 12,10

„Ali kao što je onda onaj po tijelu rođeni progonio onoga po Duhu rođenoga, tako je i sada.“ /Galaćanima 4,29

„Svakovrsnom molitvom i prošnjom u svako doba molite u Duhu. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, i za me, da mi se dade riječ, kad otvorim usta svoja, da smjelo obznanim tajnu evanđelja za koje sam poslanik u okovima, da u njemu smjelo govorim kako mi i treba progovoriti.“ /Efežanima 6,18-20

„A hoću da znate, braćo, da je to što se meni dogodilo još većma pospješilo napredak evanđelja, tako da moji okovi u Kristu postadoše poznati svemu carskomu dvoru i svima drugima, a većina se braće u Gospodinu, osvjedočena mojim okovima, još više usuđuje neustrašivo govoriti Riječ.“ /Filipljanima 1,12-14

PROGONSTVA – DOKAZ SPASENJA

„Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, tako da… stojite u jednome duhu, jednodušno se zajednički borite za vjeru evanđelja i ni u čemu ne strahujete od protivnikā. To je njima dokaz propasti, a vama spasenja, i to od Boga.“ /Filipljanima 1,27-28

„Kakva sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin. A i svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu, bit će progonjeni.“ /2. Timoteju 3,11-12

„Ali ako i trpite zbog pravednosti, blaženi ste! No nemojte se uplašiti njihova zastrašivanja i ne dajte se uznemiriti!“ /1. Petrova 3,14

„Naprotiv, radujte se kao dionici Kristovih patnji, da se i o objavljenju slave njegove mognete radovati i klicati. Ako podnosite sramotu zbog imena Kristova, blaženi ste; jer Duh slave i Duh Božji na vama počiva — oni ga hule, a vi ga proslavljate.“ /1. Petrova 4,13-14

„Ako li trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog toga.“ /1. Petrova 4,16

„Ne čudite se, braćo moja, ako vas svijet mrzi.“ /1. Ivanova 3,13

„I oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svjedočanstva svojega; i ne uzljubiše život svoj sve do smrti. Zbog toga se veselite, nebesa i vi koji u njima prebivate!“ /Otkrivenje 12,11-12

Ljubav Božja želi da se svatko spasi. Ako šutimo, možda ne poznajemo dovoljno tu ljubav. Tko poznaje Božje srce taj će patiti za izgubljenim dušama. Radost nam je u vječnom životu, ali žalost u srcu dok gledamo ljude kako bjesomučno srljaju u propast. Takvi će imati nevolje na ovom svijetu, biti progonjeni, ali radovati se jer pate za Krista. Nisu bolje prošli ni proroci, ni apostoli, neće ni istinski Kristovi učenici. Apostoli nisu bili progonjeni jer su se zabavljali na ovom svijetu, već su čeznuli da se poruka spasenja širi i da dohvate duše za Krista.

Progonstva nemaju uspavani i mlaki kršćani, već oni koji revno naviještaju Krista. Ustanimo hrabro za ono što vjerujemo!

BLAŽENI KAD VAS PROGONE…

Odmah na početku autoriteti su dva puta pokušali spriječiti našeg brata, propovjednika. Zanimljivo da je u blizini još glasniji čovjek koji svira, i k tome prosi. Mi dijelimo Krista besplatno, a sve zle sile se tome protive.Brat je kasnije imao bliski susret s rimokatolicima koji su mu prijetili da će ga razbiti i istući. Jer im je rekao da ih korizma, mise, euharistije i sl. prakse ne mogu spasiti za vječnost, te da se trebaju pokajati i obratiti od idolopoklonstva.Neka Bog podigne još svojih proroka koji će hrabro i smjelo naviještati evanđelje. Zapravo bismo svi trebali to raditi, kao što su radili apostoli i prvi kršćani. Kad bi svim kršćanima bio fokus na naviještanju evanđelja, zapravo bismo dokazali da stvarno vjerujemo to što govorimo.„Blaženi progonjenici zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko!“ /Matej 5,10„I svi će vas mrziti zbog imena mojega. Ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti.“ /Marko 13,13„Blaženi bili kad vas ljudi zamrze i kad vas izopće i izvrijeđaju te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!“ /Luka 6,22„No prije svega toga dizat će na vas ruke svoje, progoniti vas i predavati u sinagoge i tamnice, odvoditi pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. A to će vam se dogoditi za svjedočanstvo.“ /Luka 21,12-13„Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas.“ /Ivan 15,18„Sjećajte se riječi koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su riječ moju držali, i vašu će držati.“ /Ivan 15,20„Ali dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu služi. I to će vam činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene.“ /Ivan 16,2-3„U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne zatrti; svagda umiranje Gospodina Isusa u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje.“ /2. Korinćanima 4,8-10„Zato uživam u slabostima, u uvrjedama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.“ /2. Korinćanima 12,10„Ali kao što je onda onaj po tijelu rođeni progonio onoga po Duhu rođenoga, tako je i sada.“ /Galaćanima 4,29„A hoću da znate, braćo, da je to što se meni dogodilo još većma pospješilo napredak evanđelja, tako da moji okovi u Kristu postadoše poznati svemu carskomu dvoru i svima drugima, a većina se braće u Gospodinu, osvjedočena mojim okovima, još više usuđuje neustrašivo govoriti Riječ.“ /Filipljanima 1,12-14PROGONSTVA SU DOKAZ SPASENJA.„Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, tako da… stojite u jednome duhu, jednodušno se zajednički borite za vjeru evanđelja i ni u čemu ne strahujete od protivnikā. To je njima dokaz propasti, a vama spasenja, i to od Boga.“ /Filipljanima 1,27-28„Kakva sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin. A i svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu, bit će progonjeni.“ /2. Timoteju 3,11-12„Ali ako i trpite zbog pravednosti, blaženi ste! No nemojte se uplašiti njihova zastrašivanja i ne dajte se uznemiriti!“ /1. Petrova 3,14„Naprotiv, radujte se kao dionici Kristovih patnji, da se i o objavljenju slave njegove mognete radovati i klicati. Ako podnosite sramotu zbog imena Kristova, blaženi ste; jer Duh slave i Duh Božji na vama počiva — oni ga hule, a vi ga proslavljate.“ /1. Petrova 4,13-14„Ako li trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog toga.“ /1. Petrova 4,16„Ne čudite se, braćo moja, ako vas svijet mrzi.“ /1. Ivanova 3,13„I oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svjedočanstva svojega; i ne uzljubiše život svoj sve do smrti. Zbog toga se veselite, nebesa i vi koji u njima prebivate!“ /Otkrivenje 12,11-12Ljubav Božja želi da se svatko spasi. Ako šutimo, možda ne poznajemo dovoljno tu ljubav. Tko poznaje Božje srce taj će patiti za izgubljenim dušama. Radost nam je u vječnom životu, ali žalost u srcu dok gledamo ljude kako bjesomučno srljaju u propast. Takvi će imati nevolje na ovom svijetu, biti progonjeni, ali radovati se jer pate za Krista. Nisu bolje prošli ni proroci, ni apostoli, neće ni istinski Kristovi učenici. Apostoli nisu bili progonjeni jer su se zabavljali na ovom svijetu, već su čeznuli da se poruka spasenja širi i da dohvate duše za Krista.Progonstva nemaju uspavani i mlaki kršćani, već oni koji revno naviještaju Krista. Ustanimo hrabro za ono što vjerujemo!https://biblijaiznanost.net/blazeni-kad-vas-progone/

Gepostet von Biblija i znanost am Donnerstag, 7. März 2019

AKO NEMATE KRISTA, NEMATE NIŠTA!

Religija, formalnost, djela, rituali, crkva, svećenici, pastori, reformatori, Marija, sveci, papa itd. NE MOGU oprati vaše grijehe. Nitko nije pravedan pred Bogom. Jer iz našeg srca proizlaze svi grijesi. Ljudsko srce je pokvareno. Ponos je problem srca. Nevjera je bezumlje u srcu. Preljub je požuda u srcu. Ubojstvo je mržnja u srcu. Zlo djelo je prvo bila zla misao.

„Jer iznutra, iz srca ljudskoga, izlaze zle misli, preljubi, bludništva, ubojstva, krađe, lakomstva, pakosti, prijevara, razvratnost, zlo oko, hula, oholost, bezumlje.“ /Marko 7,21-22

„Zatim požuda, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh, izvršen, rađa smrt.“ /Jakovljeva 1,15

Zato nam treba Isus Krist. Jedino ime pod nebom po kojem se možemo spasiti za život vječni. Nitko ne ulazi u nebo bez savršene Kristove pravednosti.

Ako Krist nije vaša licenca, legitimacija i identitet s kojim ćete se jednog dana pojaviti pred svetim Bogom, ostat ćete vani i nećete moći ući u kraljevstvo nebesko.

Vlasti opet blokiraju evanđelje. Ali to nam daje još veći poticaj da govorimo istinu smjelo i hrabro. Ako mi zašutimo, kamenje će vikati.

„I kad se već približavao silasku s Maslinske gore, sve ono mnoštvo učenika, radujući se, poče hvaliti Boga SNAŽNIM GLASOM za sva silna djela koja vidješe govoreći: ‘Blagoslovljen Onaj koji dolazi — Kralj — u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visinama!’ A neki mu od farizeja iz mnoštva rekoše: ‘Učitelju, prekori svoje učenike!’ I odgovorivši, reče im: ‘Kažem vam: ako ovi ušute, kamenje će VIKATI!’“ /Luka 19,37-40

Dođite Kristu dok se još može doći. Uskoro se vrata nebeska zatvaraju. Nemojte ostati vani, preklinjemo vas.

AKO NEMATE KRISTA, NEMATE NIŠTA!

Religija, formalnost, djela, rituali, crkva, svećenici, pastori, reformatori, Marija, sveci, papa itd. NE MOGU oprati vaše grijehe. Nitko nije pravedan pred Bogom. Jer iz našeg srca proizlaze svi grijesi. Ljudsko srce je pokvareno. Ponos je problem srca. Nevjera je bezumlje u srcu. Preljub je požuda u srcu. Ubojstvo je mržnja u srcu. Zlo djelo je prvo bila zla misao.„Jer iznutra, iz srca ljudskoga, izlaze zle misli, preljubi, bludništva, ubojstva, krađe, lakomstva, pakosti, prijevara, razvratnost, zlo oko, hula, oholost, bezumlje.“ /Marko 7,21-22„Zatim požuda, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh, izvršen, rađa smrt.“ /Jakovljeva 1,15Zato nam treba Isus Krist. Jedino ime pod nebom po kojem se možemo spasiti za život vječni. Nitko ne ulazi u nebo bez savršene Kristove pravednosti.Ako Krist nije vaša licenca, legitimacija i identitet s kojim ćete se jednog dana pojaviti pred svetim Bogom, ostat ćete vani i nećete moći ući u kraljevstvo nebesko.Vlasti opet blokiraju evanđelje. Ali to nam daje još veći poticaj da govorimo istinu smjelo i hrabro. Ako mi zašutimo, kamenje će vikati.„I kad se već približavao silasku s Maslinske gore, sve ono mnoštvo učenika, radujući se, poče hvaliti Boga SNAŽNIM GLASOM za sva silna djela koja vidješe govoreći: 'Blagoslovljen Onaj koji dolazi — Kralj — u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visinama!' A neki mu od farizeja iz mnoštva rekoše: 'Učitelju, prekori svoje učenike!' I odgovorivši, reče im: 'Kažem vam: ako ovi ušute, kamenje će VIKATI!'“ /Luka 19,37-40Dođite Kristu dok se još može doći. Uskoro se vrata nebeska zatvaraju. Nemojte ostati vani, preklinjemo vas.https://biblijaiznanost.net/blazeni-kad-vas-progone/

Gepostet von Biblija i znanost am Mittwoch, 20. März 2019

 

Više evangelizacije nađite na tagu: EVANGELIZACIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.