Arheologija dokazuje da je Stari zavjet točan

2614
pregleda
Ebla ploče arheologija Stari zavjet
Foto: Primjerak Ebla ploče
Kritičari Biblije ponovno su utišani. Arheološka otkrića dokazuju da je Stari zavjet točan.

Već dugi niz godina kritičari Starog zavjeta uporno tvrde da je Mojsije izmislio priče iz knjige Postanka. Kritičari su tvrdili da su drevni ljudi starozavjetnih vremena bili previše primitivni da bi zapisivali dokumente s preciznim detaljima.

Pritom su ti kritičari u osnovi tvrdili da nema dokaza da su ljudi i gradovi spomenuti u najstarijim biblijskim zapisima doista postojali.

Otkriće iz arhive Ebla u sjevernoj Siriji sedamdesetih godina potvrdilo je da su biblijski zapisi o patrijarsima potpuno točni. Tijekom iskopavanja u sjevernoj Siriji pronađena je velika knjižnica u prostoriji kraljevske arhive. Ova je knjižnica imala ploče koje datiraju iz 2400.-2300. g. prije Krista.

Istraživački tim otkrio je gotovo 15.000 drevnih ploča i fragmenata koji kada se spoje, čine oko 2.500 ploča. Nevjerojatno je da su te ploče potvrdile autentičnost naziva osoba i mjesta u biblijskim patrijarhalnim zapisima. Ove su ploče poznate kao Ebla ploče.

Dugi vremenski period kritičari Starog zavjeta tvrdili su da se ime „Kanaan“ pogrešno koristilo u prvim poglavljima Biblije. Tvrdili su da se ime Kanaan nikada nije koristilo u tom određenom vremenu u povijesti. Nadalje, optuživali su da je ime naknadno umetnuto u Stari zavjet, iako najranije knjige Svetog pisma nisu napisane u vremenima koja se opisuju.

Međutim, otkrićem ploča iz sjeverne Sirije javlja se riječ „Kanaan“, suprotno izjavama kritičara. Ploče su dokazale da se taj pojam zapravo koristio u drevnoj Siriji u vrijeme kada je pisan Stari zavjet.

Osim toga, gradovi Sodome i Gomore također su se smatrali čistom fikcijom biblijskih kritičara. Ti su gradovi također identificirani na pločama Ebla, pored grada Harana. Haran je opisan u Postanku kao grad Abramovog oca, po imenu Terah. Prije ovog otkrića, „znanstvenici“ su sumnjali u stvarnu postojanost drevnog grada.

Pored toga, bezbroj drugih arheoloških nalaza potvrđuje da su biblijski izvještaji stvarni i točni. Neka od navedenih otkrića navode se u nastavku:
 • Kampanja faraona Šišaka (1. Kraljevima 14,25-26) zabilježena je na zidovima hrama posvećenog bogu Amonu u Tebi, Egiptu.
 • Pobuna Moaba protiv Izraela (2. Kraljevima 1,1; 3,4-27) zabilježena je na natpisu kralja Meše.
 • Pad Samarije (2. Kraljevima 17,3-6. 24; 18,9-11) od strane Sargona II., asirskog kralja, zabilježen je na njegovim zidinama palače.
 • Poraz Ašdoda od strane Sargona II. (Izaija 20,1) zabilježen je na njegovim zidinama palače.
 • Kampanja asirskog kralja Sanheriba protiv Jude (2. Kraljevima 18,13-16) zabilježena je na Taylor prizmi.
 • Opsada Lakiša od strane Sanheriba (2. Kraljevima 18,14. 17) zabilježena je na lakiškim reljefima.
 • Ubojstvo Sanheriba od strane vlastitih sinova (2. Kraljevima 19,37) zabilježeno je u analima njegovog sina Esar-Hadona.
 • Pad Ninive kao što su predskazali proroci Nahum i Sefanija (2. Kraljevima 2,13-15) zabilježen je na ploči Nabopolasara.
 • Pad Jeruzalema od strane Nabukodonozora, kralja babilonskog (2. Kraljevima 24,10-14) zabilježen je u babilonskim kronikama.
 • Zarobljeništvo Jojakina, judejskog kralja, u Babilonu (2. Kraljevima 24,15-16) zabilježeno je na babilonskim postotnim izvještajima.
 • Pad Babilona i podjela Medijcima i Perzijancima (Daniel 5,30-31) zabilježeni su na Kirovom cilindru.
 • Oslobađanje zarobljenika u Babilonu od strane Kira Velikog (Ezra 1,1-4; 6,3-4) zabilježeno je na Kirovom cilindru.
Još jednom arheologija potvrđuje Bibliju.

Izvor: christiansinpakistan.com

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.