Vrijeme da se Crkva probudi

1638
pregleda
Danas ćete rijetko čuti propovijed o pokajanju. To nije crkva.

„Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će po vlastitim požudama sebi gomilati učitelje da im škakljaju uši“ (2. Timoteju 4,3).

Pogledajte što se danas događa sa svijetom, Kristova crkvo. Crkva koja je zaboravila svoje temelje je crkva koja se odrekla svoje svrhe postojanja. I zato je otvrdnula. Danas ljudi žele samo slušati koliko su blagoslovljeni, moćni, slavni, bez problema u životu. Propovijeda se razvodnjeno i polovično evanđelje. Samo vjeruj i bit ćeš spašen. Nema govora o pokajanju, nema govora o žalosti nad grijehom. Ništa o odvraćanju od svojih grijeha i nošenju svog križa i slijeđenju Isusa.

Neki misle da imaju crkvu jer uspiju nedjeljom dovući ljude. To nije crkva. Vidljiva crkva je na sramotu svetome Bogu. Dolazimo u crkvu, radosni smo dok pjevamo i provodimo se, a izvan crkve se ne razlikujemo od svijeta. Većina ljudi danas ne želi slušati o tami i propasti. Ne žele slušati ništa što nije uhu ugodno, što stvara tjeskobu i napor. Ako im poruka ne škaklja uši, onda je bezvezna. To nije Kristova crkva.

Mislim da bismo se trebali čuvati poruka „Bog te ljubi“. Hoćeš li govoriti ljudima samo o Božjoj dobroti ili da dolazi dan kada će Božja milost nestati?

Ljudi traže crkvu koja neće osuditi njihov grijeh i obznaniti njihovo licemjerje. Ovo takozvano današnje Evanđelje ljubavi je tjelesno, jer ne dotiče srca i ne razotkriva grijeh da bi ga očistilo.

Mnogi danas slušaju poruke koje ne opterećuju, uživaju u plitkim teološkim doživljajima. Svi samo govore: „Bog je ljubav, Bog je dobar, Bog je divan! Dođi u crkvu da se malo olakšaš. Dođi nam na kavu i kolače.“ To nije crkva.

Polovično evanđelje uopće nije Evanđelje.

Crkva Kristova, kad ćete početi žaliti, gladovati i žeđati za pravednošću?

Kada crkva postaje crkvom? Kada propovijeda Božja načela i po njima živi. Odbacite mrtvu religiju. Odbacite isprazno štovanje Boga. Odbacite sve zablude grešne naravi.

Novozavjetna crkva nije imala velebne građevine, ni plaćene evangelizatore. Nisu imali novaca, ni organizaciju, a okrenuli su svijet naopačke.

Ako je Duh Sveti zaista danas u tebi, tada nećeš biti zadovoljan s današnjom crkvom. Nećeš biti među onima koji sjede u navodnoj Božjoj kući sa šalicom kave u ruci i opušteno slušaju kvazipropovjedi o Kristu kojeg ni ne poznaju. Tebi će to smetati.

Nećeš biti zadovoljan, jer ako želiš rasti u vjeri, svi „patuljci“ oko tebe će te kritizirati, prezirati i optuživati kako se trudiš biti svetijim od njih.

A budući da u kući Božjoj nemamo dovoljno radosti, uveli smo zabavu. To je đavolov nadomjestak za radost. Promijenite sadržaj svojih propovijedi. Sud Božji samo što nije stigao. Čitav svijet se trese, a vi ih zabavljate.

Promijenite svoju teologiju. Pokopajte ju večeras i poravnajte svoj put s Bogom.

Odvratite se od svojih grijeha, jer svi će pasti pod pravdu Božju!

Komentari

komentari