5 proročanstva koja dokazuju da je Biblija istinita

4051
pregleda
proročanstva Biblija

Svatko prepoznaje da ako osoba ili knjiga može precizno predvidjeti budućnost i biti točna svaki puta – ne u 50% ili 75%, već 100% slučajeva – onda ta osoba ili knjiga mora biti božanski nadahnuta i imati nadnaravnu pomoć. Ljudi to jednostavno ne mogu. Dakle, postoji li knjiga koja točno proriče budućnost i ispravna je u 100% slučajeva? Da, postoji. To je Biblija, koja sadrži pogotke nevjerojatnih proročanstava koji dokazuju da dolazi od Boga. Pogledajmo ukratko pet tih proročanstva.

BR. #1: PAD GRADA TIRA

Godine 597. prije Krista prorok Ezekiel daje snažno proročanstvo o gradu Tiru. U to vrijeme, grad je bio jedan od najbogatijih i najsigurnijih gradova u cijelom svijetu. Imao je masivne zidove i svoj otočni grad kako bi se stanovnici u slučaju napada mogli skloniti na taj otok. Ipak, Ezekiel proriče nekoliko povijesnih činjenica koje će se dogoditi Tiru:

  • babilonski kralj Nabukodonosor ustat će protiv grada
  • Nabukodonosor će postaviti opsadu i porušiti gradske zidine
  • mnogi narodi će ustati protiv Tira
  • grad će biti ostrugan, sravnjen i pretvoren u stijenu
  • kamenje, drvo i prašina bit će bačeni u more

Kako je moguće kamenje, drvo i prašinu velikog grada poput Tira baciti u more? Sekularna povijest nam daje odgovor. Kralj Nabukodonosor je ustao protiv Tira, točno kako Ezekiel opisuje. Utaborio se uokolo i postavio opsadu, dok su se stanovnici premjestili na otok. Godine 330. prije Krista, Aleksandar Veliki je napao Tir, a stanovnici su opet preselili na otok. No za Aleksandra Velikog to nije bila dovoljna pobjeda, već je uzeo kamenje, drvo i zemlju grada i bacio u more kako bi napravio most do otoka.

Kako je Ezekiel mogao vidjeti više od 250 godina u budućnost i predvidjeti točno što će se dogoditi? Imao je nadahnuće od Boga.

BR. #2: PAD BABILONA

Babilon je bio jedan od najbogatijih gradova na svijetu u doba 740.-680. g. prije Krista. Zidine su mu bile široke oko 23 metra i visoke oko 90 metara, a okruživala ga je rijeka Eufrat koja je stvorila rov oko grada koji je na pojedinim mjestima bio širok oko 20 metara, a na drugim čak 76 metara. A ipak, proroci u Bibliji – Jeremija i Izaija proriču da će Babilon biti osvojen.

„Jer ja ću, evo, podići i dovesti na Babilon zbor velikih naroda iz zemlje sjeverne, i oni će se svrstati protiv njega; odande će biti osvojen. Strijele će im biti ko u vična junaka, neće se vratiti prazne.“ /Jeremija 50,9

„Zato ovako veli GOSPOD: ‘Gle, ja ću braniti parnicu tvoju i izvršiti osvetu za te; i sasušit ću more njegovo i isušiti izvore njegove.“ /Jeremija 51,36

„Suša na njegove vode, pa neka presahnu! Jer to je zemlja kumirā, zaludiše ih strahote njihove.“ /Jeremija 50,38

„Kad se ugriju, priredit ću im pijanku i opiti ih da se provesele, da spavaju vječnim snom i više se ne bude’, riječ je GOSPODNJA.“ /Jeremija 51,39

Zanimljivo, sekularna povijest potvrđuje ovo proročanstvo dokazujući da je rijeka Eufrat otišla pod grad Babilon. Kir Veliki, medo-perzijski kralj, preusmjerio je rijeku da ide pod grad i poslao trupe ispod zidina. U to su vrijeme Babilonci bili pijani i slavili. Bog je isušio njihove vode, a oni su pijani pozaspali do smrti.

BR. #3: MESIJANSKA PROROČANSTVA

Znamo da postoji na stotine proročanstava u Starom zavjetu koji govore o dolasku Mesije, kako će živjeti, gdje će se roditi, kako će umrijeti, kako će ga pokopati i svemu što će činiti, primjerice dojahati u Jeruzalem na magarcu. Neka od tih proročanstava napisana su 1000 godina prije nego što je Krist došao. A sve ih je u detalje ispunio Isus Krist. Toliko da je u Luki 24,27, Isus učio svoje učenike:

„I počevši od Mojsija i od svih proroka, tumačio im je što u svim Pismima stoji o njemu.“ /Luka 24,27

BR. #4: PAD JERUZALEMA

U Luki 21,20, Isus je rekao svojim apostolima:

„A kad vidite da vojske opkoljavaju Jeruzalem, tada znajte da se približilo opustošenje njegovo.“

Isto tako, u Mateju 24,1-2:

„Isus izađe te se udalji od Hrama. I pristupe učenici njegovi da mu pokažu hramske zgrade. A Isus im reče: ‘Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu koji neće biti razvaljen.’“

Isus je dao ova proročanstva negdje 30.-33. g., a ipak se u narednih 40 godina ništa znatnije nije događalo u vezi uništenja grada Jeruzalema. Ali 70. g. rimska vojska pod upraviteljstvom Tita Flavija, koji će kasnije postati rimski car, uništila je Jeruzalem na način koji je poznat kao jedan od najgorih uništenja u čitavoj povijesti, točno kao što je Isus Krist prorekao.

BR. #5: VLADAVINA KRALJA KIRA

Neka proročanstva koja je Izaija napisao oko 720. g. pr. Kr. kažu:

  • Da će Babilon pasti:

„A to, evo: dolaze ljudi na kolima, konjanici u parovima.’ Nato on odgovori i reče: ‘Pade, pade Babilon; i svi kumiri njegovih bogova razbiše se o zemlju.’“ /Izaija 21,9

  • Da će ga uništiti Medo-Perzijanci:

„Evo, ja ću na njih podići Medijce koji neće mariti za srebro i zlato, jer u njemu neće uživati.“ /Izaija 13,17

  • Te da će kralj po imenu Kir osvojiti grad i naciju:

„Ovako GOSPOD govori Kiru, pomazaniku svojemu, kojega držim za desnicu da pred njim podložim narode i raspašem bokove kraljevima, da pred njim otvorim vrata da dveri ne budu zatvorene.“ /Izaija 45,1

Zanimljivo je da se ovo proročanstvo dalo skoro 150 godina prije nego što je Kir postojao. Izaija ga naziva po imenu. Zamislite da vas neka drevna knjiga spominje po imenu i opisuje točno što ćete učiniti.

Istražujući Bibliju vidimo da nas nevjerojatno povijesno točna i precizna, zabilježena proročanstva neminovno vode do zaključka da je Biblija sama Božja Riječ.

Više na temu pouzdanosti i točnosti Biblije nađite na tagu: Apologetika.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.