Znanstveni argumenti za postojanje Boga

1394
pregleda
argumenti postojanje Boga znanost

Teleološki argument, kvantna fizika i introspektivni argument su argumenti za postojanje Boga kojima ćemo se baviti u nastavku.

1) FINO PODEŠAVANJE ILI TELEOLOŠKI ARGUMENT

Ovaj se argument fokusira na uvjete i sklad u svemiru koji bi omogućili postojanje života. Fizikalne zakonitosti. Kad bi se samo jedna fizikalna konstanta promijenila, život u svemir ne bi bio moguć. Ne možemo negirati precizan raspored materije u svemiru, primjerice udaljenost Sunca i Mjeseca od Zemlje, ili pravilnu gustoću svemira, ili širenje svemira dovoljnom brzinom da se formiraju zvijezde, ili gravitaciju, elektromagnetne sile, atmosferu, dovoljnu količinu kisika itd. – sve nam to nedvojbeno ukazuje na Stvoritelja koji održava čitav svemir.

Vjerojatnost da se život u svemiru dogodi slučajno i da se svi parametri za život usklade posve nasumično gotovo je nemoguća. Činjenica jest da imamo nepromjenjive fizikalne zakone koji objašnjavaju svemir, a ne možete imati zakone bez Zakonodavca.

Jednostavnost predstavlja veću vjerojatnost. Što je teorija jednostavnija, ona je vjerojatnija. Veća je vjerojatnost za inteligentni dizajn od strane Boga, nego beskonačan broj svemira od kojih bi se nekada negdje slučajno ni iz čega stvorio život. No čak i da je tome tako, da postoje multiuniverzumi, morali biste priznati da ne možete imati kreaciju bez Kreatora.

Daleko je jednostavnije i logičnije vjerovati u Boga Stvoritelja svega što opažamo, nego puku slučajnost i kreaciju bez ikakve svrhe i nade.

Ovaj svijet nije bez nade, ali je bez Boga jer smo ga odbacili i lišeni smo iskustva Božje slave. Ipak, Bog je tako ljubio svijet da ga nije odmah nakon pobune uništio, nego je providio put da se vratimo Bogu – svoga Sina za grijehe čitavog čovječanstva da tko god povjeruje ne propadne, nego ima život vječni.

„Ustanite i blagoslivljajte GOSPODINA, Boga svojega, u vijeke vjekova; i neka je blagoslovljeno tvoje slavno ime, koje je uzvišeno iznad svakog blagoslova i hvale. Ti, samo ti si GOSPODIN; ti si načinio nebo, nebo nad nebesima, sa svom vojskom njihovom, zemlju i sve što je na njoj, mora i sve što je u njima, i ti ih sve održavaš; tebi se klanja vojska nebeska.“ /Nehemija 9,5-6

„Podignite uvis oči svoje i gledajte tko je to stvorio, tko na broj vojsku njihovu izvodi: veličinom svoje moći on ih sve zove po imenima, jer je jak u snazi; ni jedan ne izostaje.“ /Izaija 40,26

„Bog, GOSPODIN, on koji je stvorio nebesa i razapeo ih, on koji je rasprostro zemlju i ono što iz nje dolazi, on koji daje dah ljudima na njoj i duha onima koji po njoj hode.“ /Izaija 42,5

„GOSPODIN, tvoj otkupitelj, on koji te oblikovao od utrobe: Ja sam GOSPODIN koji sve čini, koji sam sâm razapeo nebesa, koji sâm zemlju rasprostirem, koji osujećujem znamenja lašcima i ludim činim vračare, koji natrag okrećem mudrace i bezumljem činim znanje njihovo, koji potvrđujem riječ svoga sluge i provodim naum svojih navjestitelja.“ /Izaija 44,24-26

„On je svojom snagom zemlju načinio, svojom mudrošću je svijet utemeljio i svojom razboritošću nebesa razapeo.“ /Jeremija 10,12

„Po svome Sinu je i načinio svjetove; koji je sjaj slave njegove i savršeni otisak njegove osobe te sve nosi riječju svoje snage; koji je, sâm ostvarivši očišćenje naših grijeha, sjeo zdesna Veličanstvu u visinama.“ /Hebrejima 1,2-3

„Vjerom shvaćamo da su svjetovi oblikovani riječju Božjom, tako da ovo što je vidljivo nije načinjeno od nečega pojavnoga.“ /Hebrejima 11,3

„Dostojan si, Gospodine, primiti slavu i čast i moć; jer ti si sve stvorio, i po tvojoj volji sve jest i bijaše stvoreno.“ /Otkrivenje 4,11

2) KAKO KVANTNA FIZIKA DOKAZUJE BOGA

Je li moguće da je naš svijet virtualna stvarnost? Je li sve što opažamo iluzija? Živimo li u hologramu i možemo li uopće iz njega izaći? Prije samo nekoliko desetljeća znanstvenici bi se na ovakvo pitanje smijali, ali danas postaje ozbiljna znanstvena grana koja se bavi pitanjem je li sve što postoji virtualna (prividna) ili objektivna stvarnost. Kvantna mehanika koja se bavi gibanjem atomskih čestica objašnjava realnost na temelju niza kodova unutar moćnog kompjutora. Holografski princip kaže da viđenje našeg stvarnog svijeta može biti iluzija. Kvantna mehanika tvrdi da ne postoji objektivna realnost izvan onoga što opažamo. Dakle, ako usmjerite pogled prema nečemu, to je vaša realnost. Znači da nešto egzistira samo dok vaš um projicira sliku toga.

Je li to u skladu s Božjom Riječju koja kaže ako po vjeri nešto promatramo, to je samo po sebi dokaz toga? Vjera je stvarnost budućnosti. Dokaz onoga što tek treba doći.

„A vjera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi.“ /Hebrejima 11,1

Znači li to da objektivna stvarnost ne postoji za onog koji ne promatra po vjeri? Definitivno! Ovo čovječanstvo zaista živi prividnu stvarnost jer je zaslijepljeno.

„…bog ovoga svijeta zaslijepio nevjerničke umove da im ne zasvijetli svjetlo slavnog evanđelja Krista, koji je slika Božja.“ /2. Korinćanima 4,4

Biblija nam kaže da se ono što je nevidljivo jasno opaža od stvaranja i razumije po onom što je stvoreno. U tom kontekstu, objektivna stvarnost jest u okviru onoga što se opaža.

„Jer se ono njegovo nevidljivo, to jest njegova vječna moć i Božanstvo, jasno opaža od samog stvaranja svijeta i shvaća po onome što je stvoreno, tako da su bez isprike.“ /Rimljanima 1,20

Ako se svemir ponaša kao virtualna stvarnost, odnosno ako postoji stvarnost koju ne vidimo, onda se postavlja ozbiljno pitanje: Tko je programer i gdje se nalazi kompjutor? Ako je svemir simulacija, tko je simulator?

Znamo da ništa ne znamo, kako bi izjavio Sokrat. Čovjek koji se gubi u nastojanju da objasni svijet filozofskim pristupom zaista ne zna ništa. Čovjek koji vjeruje Božjoj Riječi kako je nastao svijet zna da zna sve. Kreacija ne može objasniti kreaciju, to može samo kreator. Prihvaćamo po vjeri – da ako postoji kreacija, ona nužno mora dokazivati kreatora.

„Vjerom shvaćamo da su svjetovi oblikovani riječju Božjom, tako da ovo što je vidljivo nije načinjeno od nečega pojavnoga [Velikog praska].“ /Hebrejima 11,3

Drugim riječima, materija nije nastala sama od sebe. Kreacija nije nastala iz kreacije. Vidljivo nije nastalo od nečega što je već postojalo. Ono što vidimo nije nastalo iz našeg uma.

Kvantna mehanika samo je još jedan od znanstvenih načina koji vas neminovno vode do Boga. Svaka znanost vas vraća na Božje postavke. Ako ste iskreni znanstvenik, to je nešto što morate priznati. Nijednu znanost ne možete objasniti kao egzistirajuću samu od sebe. Kao da tvrdite da imate zakon, ali nemate zakonodavca. Tako i svaka znanost u konačnici uvijek dovodi do vrhovnog Znanstvenika, to jest kreatora znanosti, onoga koji je izumio princip po kojem nešto postoji i funkcionira.

Vrijeme, prostor i materija postoje u međusobnoj korelaciji. Jedno bez drugoga ne postoji. Da biste imali materiju morate imati prostor. A da biste imali prostor morate imati vrijeme.

„U početku [vrijeme] Bog stvori [prostor] nebo i zemlju [materiju].“ /Postanak 1,1

Budući da smo odvojeni od Boga, nalazimo se u ograničenim vrijednostima, a ne neograničenim. Apsolutno je sve podložno izračunu. Ne možemo izaći iz vremena i prostora u ovom obliku. Kad bismo izašli iz vremensko-prostorne dimenzije, ušli bismo u Božju dimenziju.

„Ali nije najprije bilo duhovno, nego naravno, a zatim ono duhovno.“ /1. Korinćanima 15,46

Kao kad bi kompjutorski softver izašao iz hardvera, ali tada bi sam softver morao postati kao onaj koji ga je izumio. Može li softver uopće postojati bez hardvera? Kako će hardver (fizički sustav) raditi ono što mu softver (operativni sustav) nalaže ako mogu egzistirati jedno bez drugoga? Ne bi imali svrhu. Ako poistovjetimo s kreacijom: hardver je materija, softver je ugrađena informacija (zakonitosti) po kojoj hardver djeluje. Ali opet, da biste imali hardver (materiju) i softver (program) morate imati računalnog programera (izumitelja). Morate imati um koji je samopostojeći da bi materija i zakoni postojali.

Živimo u palom sustavu, punom bugova (grešaka). Pobunili smo se protiv programera i sad razaramo sistem. Zatvoreni smo u hologramu zbog naših grijeha, udaljeni od Boga i Božje slave. Ograničeni u vremenu, prostoru i materiji.

Ali Bog se pobrinuo da tamo ne ostanemo, nego izađemo po vjeri u Isusa Krista koji je platio cijenu našeg izlaska. Resetiramo se po Duhu Svetome. Transformiramo se u lik Krista. Izađemo iz kompjutora. Iz ograničenosti u neograničenost. Izađemo iz matrixa – lažne stvarnosti u kojoj smo zarobljeni.

Kako izlazimo iz iluzije u kojoj živimo? Tako što vjerujemo onome koji je došao reći nam istinu, jer je on sam utjelovljena Istina; onaj koji je došao dokazati i posvjedočiti za Izumitelja, Stvoritelja svega.

„…koji nas je izbavio od vlasti tame [iluzije svega što znamo] i prenio nas u kraljevstvo Sina svoje ljubavi, u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, to jest oproštenje grijehâ, koji je slika nevidljivoga Boga.“ /Kološanima 1,13-15

3) INTROSPEKTIVNI ARGUMENT

U prva dva dijela ovog serijala argumenata za Boga govorili smo kako precizno uređeni svemir i kvantna fizika dokazuju Boga. Sada ćemo govoriti na temu postojanja stvarnosti nezavisno od uma. Introspektivni argument pretpostavlja da naša sposobnost unutarnjeg promatranja ili introspekcije otkriva stvari onakvima kakve one zaista jesu u svojoj najdubljoj prirodi.

Premisa 1: Um postoji. Svjesnost nije iluzija.

Premisa 2: Svojstva uma nisu u okviru materije. Mentalno i fizičko iskustvo nije isto. Um se ne može svesti na materiju.

Premisa 3: Dualizam supstance je lažan. Materija i um nisu u interakciji.

Zaključak: Ako um postoji, ne može biti sveden na materiju. Svemir je mentalni konstrukt. Svemir je posljedica inteligentnog dizajna.

Postoji filozofsko gledište solipsizam = po kojem samo vaš um postoji, a sve ostalo je iluzija vašeg uma. No ovo gledište nema smisla jer stvarnost ne postoji odvojeno od uma.

Svemir nije kreacija našega uma. Sve što je stvoreno zavisi od mnogo većeg uma. Zato je teizam jedina alternativa solipsizmu. No većina filozofa i znanstvenika odbacuje tu ideju – i to zbog predrasuda, a ne čvrstih dokaza.

Moja istina vrijedi za mene, ali ne i za tebe? Istina nije zasebni koncept pojedinaca. Istina ili jest ili nije. Ili vrijedi za sve ili ni za koga. Nije pitanje što je istina, nego tko je Istina? Isus Krist. To sve stavlja u perspektivu. Tada sve ima savršeno smisla.

„Jer je po njemu stvoreno sve što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno, i on je prije svega i sve se drži zajedno u njemu.“ /Filipljanima 1,16-17

„Pazite da vas netko ne zarobi filozofijom i ispraznom prijevarom, po ljudskoj predaji, po počélima svijeta, a ne po Kristu. Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina Božanstva. I vi ste potpuni u njemu, koji je Glava svakog vrhovništva i vlasti.“ /Kološanima 2,8-10

Više na slične teme možete naći na tagu: FIZIKA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.