Zašto je Bog stvorio ljude ako je znao da će sagriješiti?

3656
pregleda
Bog stvorio sveznajući

Ako je Bog sveznajući, zna sve od početka do kraja, znači li to da nas je stvorio da idemo u pakao? Ispada da je Bog stvorio one za koje je znao da idu u pakao. Je li Juda stvoren za pakao?

Kad je Bog stvorio svemir, znao je unaprijed što će biti. Znao je da će ga Juda izdati. I znao je da će neki ljudi ići u pakao. Zašto bi onda Bog stvorio takav svemir u kojem ljudi odlaze u pakao? Je li Bog mogao stvoriti svemir u kojem će svatko vjerovati? To je logički moguće, ali ne postiže svrhu kod slobodnih bića.

Ljubav – slobodna odluka

Bog je stvorio stablo spoznaje dobra i zla i dao čovjeku izbor. Po definiciji, ako ste slobodni, možete griješiti. Bog ne može natjerati ljude da ga ljube, jer ljubav po definiciji mora biti svojevoljna odluka. Ljubav nikad ne može biti prisiljena. Ljubav ne može biti prisiljena. Jedino kao slobodna bića možemo uzvratiti ljubav. Ljubav ne može egzistirati bez slobodne privole obje strane. Ne ulazite u brak sami sa sobom. Treba vam dobrovoljni pristanak druge strane. Bog nas je mogao stvoriti poslušnim robotima, ali tada bismo samo radili ono za što smo programirani. A Bog želi naša iskrena srca, našu ljubav, poslušnost iz ljubavi; a ne puku moralnu obvezu. Isto kao što nećete varati bračnog partnera ukoliko ga ljubite, takvu ljubav traži i Bog.

Božje sveznanje ne anulira Božje rješenje

Bog je znao da će ga ljudi odbaciti, ali je unaprijed providio rješenje. Adam je odlučio odbaciti Boga, ali Božji plan ide daleko iznad te Adamove odluke. Zato je Bog providio Kristovu žrtvu prije postanka svijeta da iskupi čovječanstvo.

„Bog nas je spasio i pozvao pozivom svetim — ne po našim djelima, nego po svom naumu i milosti koja nam je dana U KRISTU ISUSU PRIJE VJEČNIH VREMENA.“ /2. Timoteju 1,9

„Krist kao Jaganjac bez mane i bez ljage, koji, doduše, BIJAŠE PREDVIĐEN PRIJE POSTANKA SVIJETA, ali se očitova u posljednja vremena radi vas koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrisi od mrtvih i dade mu slavu, da vjera vaša i nada bude u Bogu.“ /1. Petrova 1,19-21

Bog je znao da će Juda ići u pakao, ali Juda je slobodno izabrao ne vjerovati u Krista. Juda je pravedno osuđen za nevjeru. Naravno da se spasenje odnosilo i na Judu, Juda je bio jedan od izabranih apostola; ali Juda NIJE ŽELIO biti spašen.

Može li Bog provesti svoju volju kroz zlo?

Da. Bog može provesti svoju volju i kroz današnje ateiste. Mnogi su počeli preispitivati svoju vjeru izazvani od strane ateističkih argumenata.

„Jer on reče — i postade, on zapovjedi — i nasta. Gospod osujećuje naum narodima, ometa nakane pucima. Naum Gospodnji ostaje dovijeka, namisli srca njegova od koljena do koljena. Blažen je narod kojemu je Gospod Bog, puk koji izabra sebi za baštinu!“ /Psalam 33,9-12

„Sjetite se prijašnjih stvari, onih odvajkada: jer ja sam Bog i drugoga nema; Bog, i nitko mi sličan nije; koji od početka objavljujem kraj, i od davnina ono što se još nije zbilo, govoreći: ‘Moj će se naum ostvariti i izvršit ću sve što mi je volja’.“ /Izaija 46,9-10

Pravo pitanje koje treba postaviti: Zašto bi se Bog nama pravdao za stvaranje svijeta u kojem će ga ljudi odbaciti? Zar Bog nije smio stvoriti svemir ako je znao da će ga većina odbaciti? Je li Bog nama uopće dužan pravdati se?

„O dubino bogatstva i mudrosti i spoznaje Božje! Kako su nedokučivi sudovi njegovi i neistraživi njegovi putovi! Jer tko upozna misao Gospodnju? Ili tko posta savjetnik njegov? Jer sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava uvijeke! Amen.“ /Rimljanima 11,33-36

Bog nije obvezan ne stvoriti svijet zato što će ga neki ili većina ljudi odbaciti. Bog je stvorio svemir u kojem ljubi svakoga, ali ako neki ljudi ne ljube njega, Bog nije odgovoran za njih; ipak je odlučio stvoriti svemir u kojem će ga neki ljubiti. Bog nama nije ništa dužan, dužni smo mi njemu.

„Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.“ /Ivan 3,16

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.