Vatikanski dužnosnik: Crkva provodi Davos agendu

786
pregleda
Vatikan Davos agenda

Davos agenda. Katolička crkva namjerava „implementirati politiku i programe za provedbu pitanja koja razmatra forum“, rekao je otac Leonir Chiarello, vrhovni poglavar Scalabrinijskog reda.

DAVOS, Švicarska (LifeSiteNews) – Vatikanski svećenik na summitu u Davosu 2022., konferenciji koju organizira Svjetski ekonomski forum (WEF) koja promiče opresivnu „zelenu“ agendu, otvorene granice i upravljanje „budućom pandemijom“, kaže da je Katolička crkva „predana raznim pitanjima koja se razmatraju na forumu“, navodi Lifesitenews.com.

U razgovoru za Vatican News, otac Leonir Chiarello, vrhovni poglavar Kongregacije misionara svetog Karla (osnivača Scalabrinija), rekao je da crkva predvodi provedbu mnogih globalističkih ideala WEF-a.

Chiarello, kojeg je papa Franjo imenovao članom Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, objasnio je da postoji osam „temeljnih tema“ koje forum u Davosu razmatra na svom godišnjem sastanku, uključujući „klimu i prirodu, pravedniju ekonomiju… zdravstvo i zdravstvenu skrb, globalnu suradnju, društvo i jednakost.“

Vrhovni poglavar pohvalio je forum na njegovoj predanosti „zajedničkom radu“ pod okriljem „suodgovornosti i međunarodne suradnje… kako bi se nastavilo s postizanjem ishoda ovih glavnih tema o kojima raspravljamo na forumu.“

Mnogi „izazovi“ kojima se forum želi pozabaviti, prema kleriku, uključuju krizu s koronavirusom i ratove diljem svijeta. Chiarello je načelno rekao da crkva mora surađivati ​​sa sekularnim organizacijama kako bi „izgradila konsenzus i zajednički plan za rješavanje pitanja brige za prirodu, gospodarstva, rada, tehnologije, poslovanja, zdravstvene skrbi, socijalne jednakosti i drugih pitanja koja razmatra forum“.

Pored toga, Chiarello je rekao da je crkva predana „implementiranju politike i programa za provedbu pitanja koja razmatra forum“ i „uspostavljanju mehanizama za međunarodnu suradnju i suodgovornost sa ciljem postizanja konkretnih rezultata“ iz ciljeva postavljenih na švicarskom sastanku.

„Katolička crkva je već predana raznim pitanjima koja se razmatraju na forumu, kako na globalnoj tako i na lokalnoj razini“, potvrdio je.

Svećenik je naveo „perspektivu koju je predložio papa Franjo o brizi za prirodu i promicanju inkluzivnije ekonomije u enciklikama Laudato Sí i Fratelli Tutti“ kao primjere da crkva provodi WEF agendu u praksi, ali je predložio da „Katolička crkva može učiniti više sudjelovanjem u drugim inicijativama koje su već uspostavljene i uključivanjem inicijativa drugih društvenih i političkih aktera koji se razvijaju na lokalnoj i globalnoj razini.“

Neke skupine unutar Katoličke crkve već su izrazile ozbiljnu zabrinutost u vezi s papinom potporom Globalnim ciljevima održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih naroda (UN-a), dijelu šire Agende 2030. koju je odobrio WEF i koja poziva na „univerzalni pristup“ „seksualnom i reproduktivnom zdravlju“ i „reproduktivnim pravima“.

UN je te pojmove definirao na svojoj konferenciji u Kairu 1994. kako bi naznačio pružanje ženama „moderne kontracepcije“ za „planiranje obitelji“ i „siguran pobačaj“ gdje god je postupak legalan.

Percepcija da se Vatikan usklađuje sa ciljevima UN-a i WEF-a ojačala je nakon što je papa Franjo izrazio svoju zahvalnost za usvajanje SDG-a na Papinskoj konferenciji 2016. kojoj je prisustvovao ozloglašeni zagovornik pobačaja i kontrole rasta stanovništva Jeffrey Sachs.

Sachs, jedan od najistaknutijih svjetskih pobornika SDG-a i čest posjetitelj Vatikana, također je rekao da je papina enciklika Laudato Sí – koju Chiarello hvali kao provođenje Davos agende – „omogućila“ donošenje Globalnih ciljeva održivog razvoja (SDG) UN-a.

ZAKLJUČNO

Kao što vidimo, Vatikan podržava i predvodi provođenje agende Novog svjetskog poretka. Što vam još treba da se prestanete pouzdavati u instituciju koja se stavlja namjesto Krista, a surađuje s moćnicima ovoga svijeta u kontroli populacije? Sotona radi ubrzano na rješavanju stanovništva. Jedino je sotonski konačni plan uništiti čovječanstvo što prije. A crkva to sustavno podržava.

Prestanite se pouzdavati u crkvu, crkvene poglavare, tradiciju; samo Isus Krist spašava ako ga osobno potražite i slijedite Njegove riječi.

 

Više na vezanu temu u članku: Klaus Schwab – transhumanistička agenda.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.