Vanzemaljci – inteligentna bića s drugih planeta ili demoni?

10339
pregleda
vanzemaljci demoni NLO

Tko su vanzemaljci? Postoje li uopće vanzemaljci? Od kuda dolaze? Šalju li nam poruke? Jesu li ta ukazanja zapravo demonske naravi?

To su samo neka od mnogih pitanja s kojima se susreću mnogi ljudi danas kad su u pitanju takozvani vanzemaljci. U ovom članku pokušat ćemo odgovoriti na što više pitanja u vezi vanzemaljaca.

Vrste susreta

Prije svega treba reći da postoje 5 vrsta susreta s vanzemaljcima.

Definicija bliskih susreta odnosi se na:

  • BLISKI SUSRET I. VRSTE – predmet, objekt viđen na udaljenosti do 150 metara
  • BLISKI SUSRET II. VRSTE – predmet koji je ostavio tragove materijalne prisutnosti (pristajanje), ili je prouzročio elektromagnetske smetnje na vozilima ili objektima koji imaju motorni pogon
  • BLISKI SUSRET III. VRSTE – primjećivanje NLO-a s putnicima ili posadom
  • BLISKI SUSRET IV. VRSTE – obuhvaća slučajeve kada je osoba ili očevidac odvezen ili ugrabljen, tzv. NLO – otmice
  • BLISKI SUSRET V. VRSTE – odnosi se na direktnu komunikaciju s vanzemaljcima i ostvarivanje interaktivnog kontakta. U ovu kategoriju ubraja se i kanaliziranje – navodna telepatska komuniciranja s izvanzemaljskim entitetima.

Nagli porast NLO fenomena započeo je nakon 2. svjetskog rata. Njihova pojava je sve učestalija počevši od 50-ih godina pa sve do danas. Neki istraživači su čak otkrili da se u pojedinim godinama pojavljuju češće. No, što su ustvari nepoznati leteći objekti (NLO)? Jesu li to stvarno bića iz drugih galaksija koja su tehnološki puno naprednija od nas ljudi ili se radi o nekoj drugoj puno mističnijoj vrsti bića?

Vanzemaljci se najčešće ljudima prikazuju u obliku popularnih letećih tanjura, ali to je samo jedan od mnogih oblika koje ljudi vide. Osim letećih tanjura, ljudi ih znaju viđati u obliku štapića (cigare) ili u obliku lopte. Na prvi pogled ispada kao da smo mi ljudi posjećivani od strane više vanzemaljskih civilizacija. No, postavlja se pitanje zašto bi se vanzemaljci tako kradomice pomalo prikazivali ljudima?

Znakovi u žitu

Često puta mogli ste vidjeti kako ljudi pronalaze razne čudne znakove u žitu i pripisuju takve aktivnosti vanzemaljcima. Iz Knjige o Jobu vidimo da demoni imaju sposobnost izazivati razne vremenske nepogode, izazivati požare i općenito izvlačiti energiju iz okoline (atmosfere) i manipulirati energijom. A kakvi su ti znakovi i simboli koje ljudi pronalaze u žitu? To su najčešće neki okultni simboli poput pentagrama, piramide sa svevidećim okom i općenito neki poganski simboli koji su povezani s misticizmom. Postavlja se pitanje zašto bi takozvani vanzemaljci ljudima ostavljali znakove u žitu koji se koriste u raznim sotonističkim ritualima i obredima?

NLO otmice

Otmice najčešće započinju tako da ljudi legnu u krevet na spavanje i onda kroz prozor vide veliku svijetlost u obliku neke lopte ili letećeg tanjura. Zatim im se u sobi prikaže neko svjetlonosno biće koje za sebe tvrdi da je biće s drugog planeta i iz druge galaksije. Najčešće se ta bića identificiraju kao bića s planeta Plejada, iz plemena Plejadanaca. Ljudi koji su doživjeli takva iskustva tvrde da su u tom trenutku ukazanja vanzemaljaca bili totalno paralizirani, bez mogućnosti pomicanja čak i najmanjeg prsta. Jedna je žena to opisala kao pakao na zemlji.

Takozvani vanzemaljci potom ljude unose u svoje leteće objekte. To obično bude tako da ljudi prođu kroz zidove i odjedanput se nađu usred NLO-a na nekom stolu. Vanzemaljci tada vrše razne eksperimente na ljudima, vade im jajnike ili čak imaju spolne odnose s muškarcima i ženama. Često puta ubace sjeme u ženu te se nakon nekog vremena vrate i opet otmu ženu da izvade plod koji je u njoj.

Poruke vanzemaljaca

Otmice najčešće ne završe bez da ljudi ne dobiju neku poruku od takozvanih vanzemaljaca. Ovdje ćemo napisati i analizirati samo neke od brojnih poruka koje ljudi dobivaju.

Jedna od tih poruka glasi da Isus nije Bog i da Isus nije spasitelj svijeta. Također tvrde da je cijeli svijet samo iluzija našeg uma. I da su svi religijski učenjaci zapravo prosvijetljeni ljudi koji su uspjeli doći do tog nivoa svijesti da su sami po sebi postali dio božanstva. Još tvrde da i mi možemo biti poput njih, poput bogova ako upražnjavamo pražnjenje svijesti, to jest meditaciju. Brojni političari diljem svijeta tvrde da političke odluke koje donose, upravo dolaze od takozvanih vanzemaljaca.

Još jedna od poruka koju šalju ljudima jest da su svi ti anđeli u Bibliji zapravo bili vanzemaljci koji su se ljudima ukazivali. I da je sam biblijski Bog Jahve jedan od vrhovnih vanzemaljaca. Isto tvrde za Sotonu (Lucifera), koji je navodno vanzemaljac u ratu s vanzemaljcem Jahvom. Jedan od tih vanzemaljaca za sebe tvrdi da je entitet koji se u Bibliji oslovljava sa Sotona (Lucifer). Za sebe tvrdi da je najmoćniji vanzemaljac, moćniji i od entiteta pod imenom Jahve.

Što se to zapravo događa ljudima?

Čak su i razni sekularni istraživači NLO fenomena došli do zaključka da svi takvi NLO fenomeni i otmice zapravo nisu stvarni, nego se radi o parapsihološkim fenomenima. Drugim riječima, sva ta iskustva nisu stvarno fizička iskustva, nego se to sve događa u umovima ljudi. Ti ljudi zaista dožive sve što ispričaju, ali ne u stvarnom materijalnom svijetu, nego u svom umu. A jedan od mnogih dokaza za to jest da ljudi u tim svojim iskustvima prolaze kroz zidove. Čovjek je fizičko materijalno biće i kao takvo nema mogućnost prolaziti kroz zid. Čak su i ateistički istraživači došli do zaključka da vanzemaljci nisu prava fizička bića, nego se radi o nečem puno tajanstvenijem i mističnijem.

Tko su onda zapravo vanzemaljci?

Jedan od najpoznatijih sekularnih istraživača NLO fenomena na svijetu David Jacobs upao je u veliku depresiju. Naime, smatra da će se jednog dana dogoditi invazija tih tajanstvenih bića i da čovječanstvu nema spasa. No, trebamo li se bojati tih bića i tko su zapravo ta bića? Iako rijetki, postoje slučajevi da su ljudi u tim trenucima paralize i ukazanja takozvanih vanzemaljaca, počeli zazivati Isusa ili su citirali neki stih iz Biblije. Tada bi ta bića jednostavno nestala i sve se vratilo u normalu.

Postavlja se pitanje zašto bi se ta bića toliko bojala Isusa ako tvrde da su moćnija od Isusa i da Isus nije bio nitko poseban? Isto tako se postavlja pitanje zašto bi ta bića ljudima slala poruke koje također propagiraju New Ageri? Zašto nam ta bića ne bi davala tehnološko znanje, a ne duhovno znanje?

Analiza poruka

Jedna od brojnih poruka vanzemaljaca jest da ćemo mi ljudi ako budemo prakticirali mistične prakse poput meditacije, postati poput bogova tj. da ćemo biti bogovi. To je prva i najstarija laž koju je Sotona izgovorio Adamu i Evi još u Edenskom vrtu.

„Nato će zmija ženi: Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo“ (Postanak 3,4-5).

Zatim, sljedeća poruka je da Isus nije Bog i da nije spasitelj. No, ako je Isus nitko i ništa, zašto ga se onda vanzemaljci boje kad ga ljudi zazovu?

Iz Biblije čitamo: „A onda u sav glas povika: Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!“ (Marko 5,7-9).

„I zaklinjahu ga da im ne naredi vratiti se u Bezdan. A ondje u gori paslo je poveliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle da im dopusti ući u njih. I on im dopusti. Tada zlodusi iziđoše iz čovjeka i uđoše u svinje. Krdo jurnu niz obronak u jezero i podavi se“ (Luka 8,31-33).

Iz ovih stihova jasno vidimo da se demoni boje Isusa i da moraju napraviti ono što im Krist zapovijedi. Možemo uočiti sličnu situaciju kod takozvanih vanzemaljaca i demona. Vidimo da se vanzemaljci boje Krista kao što su ga se bojali demoni koji su opsjedali ljude u biblijskom tekstu. A pošto su neki ljudi počeli zazivati Krista, vanzemaljci (demoni) su morali odstupiti od tih ljudi jer im je Krist zapovjedio.

Još jedna od poruka kaže da je entitet u Bibliji zvan Sotona veći od entiteta zvanog Jahve. Trebamo li uopće analizirati tu poruku? Mislim da svatko ovdje jasno može vidjeti da je taj vanzemaljac koji širi takve poruke, zapravo sam Sotona prerušen u svjetlonosno biće pod drugim imenom.

Što nam još Biblija kaže o tome da Isus nije Bog i da nije spasitelj svijeta?

„Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet“ (Galaćanima 1,8-9).

„Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je. A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu“ (1. Ivanova 4,1-3).

Iz Biblije jasno možemo vidjeti da su ta bića koja se predstavljaju kao vanzemaljci zapravo demoni koji varaju ljude.

Kao u dane Noine

Vjerojatno se neki od vas pitaju zašto bi demoni uzimali žene i spolno općili s njima i oplođivali ih. Pogledajmo opet u Bibliju. Kad Isus govori o posljednjim vremenima, kaže: „Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega“ (Matej 24,37-39).

Kakvi su to bili dani u kojima je živio Noa? Možemo vidjeti da su u Noine dane pali anđeli, demoni također spolno općili sa ženama ljudskim te ih oplođivali.

„Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile, opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. Onda Jahve reče: ‘Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu i dvadeset godina.’ U ona su vremena – a i kasnije – na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi“ (Postanak 6,1-4).

Prijevara posljednjih dana

Zašto Bog dopušta da demoni tako varaju ljude? Odgovor nalazimo u 2. Solunjanima 2,9-12: „Njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.“

Iz ovih stihova jasno vidimo da Bog dopušta toliku prijevaru nad čovječanstvom jer su ljudi čuli za istinu, ali su odlučili odbiti istinu. Više vole nepravdu i tamu nego Božju svjetlost, i zato Bog dopušta da demoni varaju ljude kako bi ih Bog sve skupa na Sudnjem danu osudio.

Treba li nas čuditi takva demonska aktivnost? Nipošto! U Marku 13,22 čitamo: „Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane.“

Zaključak

Braćo i sestre u Kristu, ne trebamo se bojati ovih stvari i prijevara koje se događaju po svijetu. To se sve mora dogoditi da se ispuni Pismo. Molimo Gospodina da pošalje svoj Duh u ljude da nagovješćuju Evanđelje diljem svijeta. Neprijatelj zna da je vremena ostalo malo i zato tako agresivno vara ljude i odvodi ih u propast! Milost Gospodina našega Isusa Krista bila sa svima vama.

Autor: David Babić

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.