Svećenik pokušava spriječiti širenje evanđelja

2301
pregleda

Kako reagirati kad se susretnete s rimokatolicima? Podijelite im evanđelje jer ga neće čuti od svojih svećenika u crkvi. Pogledajte kako ovaj svećenik na sve načine pokušava spriječiti spasenje duša. Na kraju je naravno pozvao policiju.

Kad se klanjate kipovima i molite Mariji i svecima, to se zove idolopoklonstvo. Molitva krunice je idolopoklonstvo. Pohađanje mise je idolopoklonstvo. Sakramenti su idolopoklonstvo. Samo je jedan posrednik i zagovornik za nas pred Bogom Ocem, a to je Isus Krist.

Sve što imate jest isprazna religija bez Duha Svetoga. Služite ljudskoj tradiciji, a ne Bogu u duhu i istini. Služite religiji i formalnostima, a ne istini. Služite ritualima i ljudskim shemama, a ne Kristu. Duh Sveti nas osvjedočuje o grijesima, stoga ne možete ostati u rimokatoličkom idolopoklonstvu. Ako vas je Duh osvjedočio o grijesima i prihvatili ste istinu da je Isus Krist položio život za vaše grijehe, ne možete ostati u grijesima i krivovjerjima. Zbog Duha Istine koji prebiva u vama bit ćete sablažnjeni.

Rimokatolički svećenici nisu u istini Božje Riječi. Da uistinu vjeruju evanđelje i posjeduju Duha Svetoga, odrekli bi se svih rimokatoličkih tradicija i laži, a prvo bi se odrekli svoje pogrešne svećeničke uloge koja je izvučena iz Starog zavjeta kad su svećenici okajavali grijehe Izraela. Ta je uloga zloupotrijebljena da bi se postavili svećenici za autoritet i manipulaciju nad neukim narodom. Ta je starozavjetna praksa završila s Isusom na križu. Više nema potrebe za svećenstvom koje posreduje za grijehe naroda.

Danas više ne postoji uloga svećenika, jer smo svi svećenici koji smo u Kristu Isusu.

„A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, narod sveti, puk stečeni, da navijestite krjeposti Onoga koji vas iz tmine pozva u svoju čudesnu svjetlost; vi, nekoć ne-puk, a sada puk Božji; vi, nekoć bez milosrđa, a sada zadobiste milosrđe.“ /1. Petrova 2,9-10

Isus Krist je umro za vaše grijehe, morate se pokajati i vjerovati evanđelje. Nanovoroditi se i hodati u novosti života. Idolopoklonici ne idu u Božje kraljevstvo, već su osuđeni za oganj vječni. Dođite na Svjetlo da se razotkriju vaši grijesi, jer tek kad dođete na Svjetlo, možete vidjeti da ste u tami. Tek kad spoznate istinu, shvaćate da živite u laži. Tek kad dođete Isusu Kristu, možete vidjeti da ste u grijehu.

„Jer usalilo se srce puka ovoga te ušima jedva čuše, a oči svoje zatvoriše: da očima ne vide i ušima ne čuju i srcem ne razumiju te se ne obrate i ja ih ne iscijelim. A blažene oči vaše što vide i uši vaše što čuju.“ /Matej 13,15-16

Poslušajte Božju Riječ koja može spasiti vaše duše! Ne zatvarajte svoje uši i oči na poruku spasenja, ne zatvarajte i ne otvrdnjujte vaša srca.

Raspela, kipovi, krunice potječu iz poganskog Rima. Nemaju apsolutno nikakav temelj u Božjoj Riječi. Jao vođama u dugim haljama koji glumataju pred narodom da su netko i nešto, kojima ego raste kad ih se naziva učiteljima, svećenicima, biskupima i sl., koji su puni žudnje za ljudskom slavom, koji obmanjuju neuki puk i vode ih sa sobom u vječnu propast.

Ako podržavate LGBT, alkoholizirate se, drogirate, tabletirate, bludničite, lažete, kradete itd., a onda dolazite i klanjate se kipovima, molite krunice ili se ispovijedate svećeniku u zamjenu za nekoliko Očenaša i Zdravomarija, niste u istini Božje Riječi. Bog ne čuje molitve idolopoklonika, vječitih grešnika koji uporno traže zaobilazne putove do Boga. Ako ste dovoljno iskreni, onda znate da ne želite doći Kristu, samo želite lažnu nadu i pokrivalo za vaše grijehe, a ne oslobođenje od grijeha.

Vaši vam svećenici nikad neće reći da se ne smijete klanjati Mariji i ne ljubiti stopala od kipova, zato što su sami slijepi i u neznanju. Slijepci koji vode slijepi narod u propast. Prestanite ovisiti o svećenicima koji nemaju znanje ni iskustvo s Bogom, koji nisu nanovo rođeni i nemaju Božje istine u sebi.

Marija vam ne može pomoći. Sveci vam ne mogu pomoći. Svećenici vam ne mogu pomoći. Denominacije vam ne mogu pomoći. Samo vas Isus Krist može osloboditi od grijeha. U Kristu je sva punina božanstva.

„Pazite da vas tko ne odvuče mudroljubljem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na počela svijeta, a ne na Krista. Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva.“ /Kološanima 2,8-9

Isus će biti vaš Sudac, a ne Marija. Isus je taj koji će reći je li vas ikada poznavao. Neće papa zagovarati za vas. Sve će izgorjeti u onaj dan, dan strašnog Božjeg suda, sva vaša lažna nada i lažna religija i praznovjerje, stajat ćete tamo pred Bogom sami i ogoljeni i osramoćeni… ukoliko niste pokriveni Kristovom pravednošću. Nije bitno poznajete li Mariju ili svećenika, već poznaje li Isus vas. Što će vam reći u onaj dan? „Zašto ste me tražili zaobilaznim putovima? Sada odstupite od mene, vi idolopoklonici.“

Čistilište ne postoji, nakon smrti dolazi sud. Ne možete izmoliti misu zadušnicu za vaše mrtve da uđu u Božje kraljevstvo. Nitko ni za koga ne može izmoliti molitvu spasenja i biti spašen. Morate se osobno pokajati za ovoga života i doći izravno Isusu Kristu. Ne preko svećenika u ispovjedaonici. Vaša krv je na njihovim rukama jer vas zavode i zloupotrebljavaju vaše neznanje za vlastitu slavu i korist.

Tradicijsko štovanje nikad ne može zamijeniti osobni odnos s Isusom Kristom; ne njegovom majkom, ne svecima, ne crkvom, ne svećenicima, ne ritualima, već odnos s Bogom Ocem po Njegovom Sinu koji je platio cijenu vaših grijeha jednom zauvijek. Nemojte ga uporno iznova žrtvovati u misnim slavljenjima. Žrtva je već plaćena u cijelosti. Morate se pokajati od tradicije, rituala, krunica, misa i idolopoklonstva, i podložiti se isključivo Božjoj Riječi kao vrhovnom autoritetu, a ne ljudima i tradicijama.

Mi vas ljubimo i ne želimo da propadnete u svojim grijesima, zato vam govorimo istinu, ali vi se skrivate iza halja vaših svećenika, iza vaših ispovjedaonica, iza vaših grijeha. Skrivate se u tami, a mrzite one koji vam govore istinu.

„Mrze onoga koji kori na dverima i gnušaju se onog koji zbori čestito.“ /Amos 5,10

„Ovo su stvari koje trebate činiti: govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, sudite istinom i pravdom za mir na svojim dverima.“ /Zaharija 8,16

Nakon smrti više nema prilike za pokajanje, pripremite se za Đavla i njegove demone. Jer ako ste u njihovim rukama sada, bit ćete za čitavu vječnost. Samo vas Isus može osloboditi demonske potlačenosti i tame kad mu se u cijelosti predate.

 

Više na temu nađite na tagu: SVEĆENSTVO.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.