Svatko tko vjeruje u Isusa je spašen! Ali…

728
pregleda
vjeruje Isus evangelizacija Progledaj srcem

Evangelizacija: Svatko tko vjeruje u Isusa je spašen! Ali… jesmo li ga dostojni?

Na koncertu ‘Progledaj srcem’, tamo gdje je evanđelje najviše potrebno… među zavedenim katolicima koji slave nekog nepoznatog boga, našao se brat u Kristu.

Dragi ljudi, oni koji se smatrate kršćanima, možete ići u crkvu, slaviti Boga, imati sve sakramente, krstiti se, moliti se, čitati Bibliju, ali bez osobnog odnosa sa živim Bogom i poslušnosti Njegovoj Riječi, ne možete naslijediti Božje kraljevstvo.

Ako vam Božja Riječ nije autoritativna iznad svake ljudske riječi i svega čemu su vas učili, tada ne slijedite Isusa Krista, nego vašu crkvu, papu, pastora, učitelja, tradiciju. S Isusom je sve ili ništa, pod cijenu apsolutno svega, čak i da vas se vlastita obitelj i prijatelji odreknu. Jednom kad spoznate istinu, nema kompromisa s lažima. Istina je isključiva, ne podnosi i ne tolerira nikakvu laž. Isus kaže da oni koji su Njegovi slušaju Njegov glas.

„Zaista, zaista, kažem vam: Onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me poslao ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.“ /Ivan 5,24

Ne riječ crkve, ne riječ pape, ne riječ svećenika, ne riječ Marije, ne riječ pastora, ne riječ teologije, ne riječ ljudske predaje, nego riječ Isusa Krista.

„Opet, kraljevstvo nebesko je kao trgovac koji traga za lijepim biserima, koji, kada pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.“ /Matej 13,45-46

Kad nađete Isusa, nema toga što niste spremni dati u zamjenu. U suprotnom, ako u vama postoji zadrška i držite se nečega više nego Isusa Krista (a vi dobro znate što ili tko je to), tada ga niste dostojni. Tvrda riječ, ali je za vaše spasenje.

„Onaj tko oca ili majku voli više negoli mene, nije mene dostojan; i onaj tko sina ili kćer voli više negoli mene, nije mene dostojan. Onaj tko ne uzme svoj križ i ne slijedi me, nije mene dostojan. Onaj tko nađe svoj život, izgubit će ga, a onaj tko izgubi svoj život zbog mene, naći će ga.“ /Matej 10,37-39

Isus traži da izgubimo sebe, izgubimo svoj život poradi Njega; sve što smo mislili da znamo, sve što smo mislili da jesmo, sve na čemu smo gradili svoja uvjerenja, mišljenja, stavove.

„No Isus mu reče: ‘Nitko tko stavi svoju ruku na plug i gleda natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje.’“ /Luka 9,62

„Jer koji to od vas, kada hoće graditi kulu, najprije ne sjedne i proračuna trošak ima li dovoljno da je dovrši? Da ga ne bi, nakon što postavi temelj i ne može je dovršiti, svi koji to vide počeli ismijavati, rekavši: ‘Ovaj čovjek je počeo graditi, a nije mogao dovršiti.’“ /Luka 14,28-30

Onaj tko voli svoju obitelj i tradiciju više od Krista, nije ga dostojan. Onaj tko nije spreman odbaciti sve što je znao i bio poučen, nije ga dostojan. Onaj tko nije spreman biti odbačen i progonjen zbog istine, nije ga dostojan. Onaj tko nije spreman podnijeti cijenu svega, nije Njega dostojan.

Isus je predao svoj život za nas, najmanje što možemo jest predati svoj život za Njega. Da, spasenje je besplatno – milošću po vjeri, ali ulog je sve ili ništa. A Isus je itekako dostojan!

 

Više na slične teme na tagu: EVANGELIZACIJA.

Kako je izgledalo na ovogodišnjem katoličko-karizmatskom slavljenju ‘Progledaj srcem’ ovdje: Osvrt na koncert ‘Progledaj srcem’ 2022..

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.