Što je grozota pustoši?

702
pregleda

Što je grozota pustoši? Kada nastupa grozota pustoši?

Biblija kaže da će izrugivači posljednjih vremena ismijavati knjigu Postanka, Noin potop i nadolazeći Božji sud.

  • Najprije znajte to da će se u posljednjim danima pojaviti izrugivači; hodit će po vlastitim požudama i govoriti: “Gdje je obećanje njegova dolaska? jer otkada su oci usnuli, sve ostaje kao što je bilo od početka Stvorenja.” Jer oni hotimice ne žele znati da po riječi Božjoj nebesa bijahu od davnine i da se zemlja izdigla iz vode i u vodi; po njoj je i ondašnji svijet, vodom potopljen, propao, a sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena i čuvaju se za oganj na dan suda i propasti bezbožnih ljudi. /2. Petrova 3,3-7

U kojem periodu će se dogoditi grozota pustoši?

„Grozota“ je riječ koja na hebrejskom označava gađenje ili mržnju. Riječ se spominje nekoliko puta u Bibliji.

Postanak 46,33-34: Pastiri su gadost Egipćanima.

Levitski zakonik 11,9-11: Zakon Izraelcima po pitanju onoga što smiju i ne smiju jesti, primjerice, sve što u vodama nema peraje i ljuske je odvratnost .

Levitski zakonik 18,22-23: Homoseksualnost i bestijalnost je gadost.

Ponovljeni zakon 22,5: Transrodnost je gadost.

Zapazite, po pitanju određene hrane, Biblija kaže: „Gadost je vama“, što znači nije dobro za zdravlje, dok po pitanju seksualne izopačenosti, kaže: „Gadost je Bogu“. Kad povučemo poveznicu sa grozotom pustoši na kraju vremena možemo uočiti naglasak na sve ovo. Pravi pastiri Božjeg stada gade se svijetu, određena hrana po starozavjetnom zakonu gadi se modernim kršćanima (evanđelje zdravlja), a seksualni nemoral gadi se Bogu.

  • [Lažni učitelji] nameću suzdržavanje od jela koja je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i poznaju istinu. /1. Timoteju 4,3

U periodu 7-godišnjih nevolja, točno na sredini, nakon 3 i pol godine, prekinut će se žrtvovanje, što znači da već postoji izgrađeni Treći hram u Jeruzalemu.

Primirje u prvoj polovici Nevolja, pustošenje u drugoj polovici Nevolja.

  • [Antikrist] će s mnogima potvrditi savez na jednu sedmicu: u polovici sedmice prekinut će žrtvu i prinos, a zbog širenja gadosti on će pustošiti, i to sve do svršetka, da se na pustoš izlije ono što je određeno.” /Daniel 9,27
  • I mišice će stajati na njegovoj strani, i oskvrnut će svetište snage, i ukinut će svagdašnju žrtvu i postaviti grozotu koja pustoši. /Daniel 11,31
  • Od dana kada bude ukinuta svakodnevna žrtva i postavljena grozota koja pustoši, bit će tisuću dvjesto i devedeset dana. /Daniel 12,11
  • I dana mu je vojska protiv svagdašnje žrtve, zbog prijestupa, i zbacio je na zemlju istinu; i djelovao je i napredovao. Tada čuh jednoga sveca govoriti, a drugi svetac tome svecu koji govoraše reče: “Kako dugo će trajati to viđenje u pogledu svagdašnje žrtve i prijestupa pustošenja, da se i Svetište i vojska dadu gaziti?” I reče mi: “Do dvije tisuće i tri stotine dana; tada će Svetište biti očišćeno.” /Daniel 8,12-14

Dakle, nakon što bude izgrađen, Hram će biti opustošen 2300 dana.

  • Blizu je veliki dan GOSPODINOV, blizu je i silno žuri, i to glas dana GOSPODINOVA: junak će ondje gorko jaukati. Taj dan je dan gnjeva, dan tjeskobe i nevolje, dan pustoši i očaja, dan tame i pomrčine, dan oblakâ i guste tmine, dan trublje i bojne vike protiv utvrđenih gradova i protiv visokih tornjeva. “I dovest ću nevolju na ljude da kao slijepci tumaraju, jer su sagriješili protiv GOSPODINA: krv će njihova biti prosuta kao prašina i tijelo njihovo kao gnoj.” /Sefanija 1,14-17

Kada je Isus govorio učenicima koji će biti znak Njegova dolaska u Mateju 24, Marku 13 i Luki 21, negdje na sredini Isus govori o grozoti pustoši. Jasan dokaz da Krist dolazi NAKON nevolja kada će sunce i mjesec potamniti:

  • Odmah NAKON NEVOLJE ONIH DANA sunce će se pomračiti, i mjesec neće više davati svoj sjaj, i zvijezde će s neba pasti i sile će se nebeske poljuljati. Tada će se pojaviti znak Sina čovječjega na nebu; i proplakat će tada sva plemena zemlje i UGLEDAT ĆE SINA ČOVJEČJEGA gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. /Matej 24,29-30

Jeruzalem će biti žarište posljednjih dana. Još uvijek smo u vremenu pripremanja scene kada se polako svi narodi okreću protiv Izraela.

  • Kada, dakle, ugledate grozotu pustoši, prorečenu po proroku Danielu, gdje stoji na svetome mjestu (tko čita, neka razumije), neka tada oni koji budu u Judeji bježe u gore: neka onaj tko je na krovu ne silazi uzeti išta iz svoje kuće,… /Matej 24,15-17
  • “A kada vidite Jeruzalem opkoljen vojskama, tada znajte da je blizu njegovo opustošenje. /Luka 21,20-21

Dakle, na kraju Nevolja će Kristova crkva biti uznesena i tada nastupa izlijevanje Božjeg gnjeva na zemlju.

 

Više iz ovog serijala proučavanja posljednjih vremena OVDJE.

Više na vezane teme na tagu: NEVOLJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.