Tko je papa? Što Biblija kaže o papi?

3302
pregleda
Biblija papa
Foto: YouTube

Riječ „papa“ dolazi od latinske riječi papa. Riječ papa također znači otac. Naslov „papa“ dan je rimskom biskupu, ocu Rimokatoličke crkve.

Služba pape naziva se papinstvo, Sveta Stolica ili Apostolska Stolica, a podrazumijeva nasljedstvo apostola Petra koji se smatra prvim papom.

Ipak, Isus kaže:

„Ni ocem svojim ne zovite nikoga na zemlji, jer jedan je Otac vaš — onaj na nebesima“ (Matej 23,9).

U rimokatolicizmu, slijedeći Petra postoji neraskidivi lanac apostolskog nasljeđa, budući da Petar prenosi svoj autoritet na svoje buduće nasljednike. Po Petrovom nasljeđu pretpostavlja se da je bilo ukupno 266 papa do pape Franje (2013.)

Prema rimokatoličkoj doktrini, papa se smatra savršenim i nepogrešivim. Njegove objave, sudovi i naredbe su autoritativne, isto kao i sama Biblija.

Iako je Petar imao značajan utjecaj na izgradnju Crkve i dijeljenje Evanđelja (Isus Petru: Matej 16,19; Isus svim učenicima: Matej 18,18), nije mu dan autoritet nad drugim apostolima. Čak ga je apostol Pavao u jednom trenutku prekorio (Galaćanima 2,11). I sam Petar naziva Pavlove spise autoritativne kao i ostala Pisma.

Petar je također bio oženjen (Matej 8,14-15; 1. Korinćanima 9,5), što je papi zabranjeno. Naprotiv, Biblija prema 1. Timoteju 4,1-5 takav nauk naziva demonskim.

Petar se isto tako nije proglasio nepogrešivim. Apostol Ivan kaže: „Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde. Reknemo li da nismo sagriješili, njega pravimo lašcem i riječi njegove nema u nama“ (1. Ivanova 1,8-10).

Dakle, čak i danas se trebamo podložiti apostolskom učenju, ali autoritetu apostola koji su napisali Novi zavjet (Efežanima 2,19-21) – temelju apostola i proroka na kojem Krist gradi svoju Crkvu.

Pavao izjavljuje da je on posljednji apostol (1. Korinćanima 15,8). Nakon njega više nema apostola.

„Ako tko drukčije naučava i ne prianja uza zdrave riječi — riječi Gospodina našega Isusa Krista — i nauk u skladu s pobožnošću, ohol je, ništa ne zna“ (1. Timoteju 6,3-4).

Stoga, papa nije otac Crkve; jedina glava Crkve jest Gospodin Isus Krist.

„Krist je glava crkvi — on je i spasitelj tijela“ (Efežanima 5,23).

Rimokatolicizam tvrdi da ako osoba ne primi autoritet nepogrešivog pape, ona je prokleta. Na nju se baca anatema (kletva), osuđena je na pakao.

No, Biblija kaže da se prokletstvo odnosi na svakoga tko uči drugačije Evanđelje.

„Kao što već rekosmo, i sad opet kažem: ako vam tko navješćuje evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet“ (Galaćanima 1,9).

Komentari

komentari