Što Biblija kaže o broju 666?

4686
pregleda
666

Značenje broja 666 izvodi se iz broja i žiga Zvijeri, o čemu čitamo u knjizi Otkrivenja. Broj 666 simbolizira savršenstvo čovjekovog sveukupnog sustava koji je odvojen od Boga, a pod stalnim utjecajem Sotone, Đavla.

Broj šest sam po sebi predstavlja nekompletnost ili nesavršenost, budući da je jedan broj manje od sedam koji simbolizira kompletnost.

Čovjekov sustav na zemlji sastoji se od tri dijela, od kojih je svaki predstavljen šesticom u numeričkom 666. Prva šestica broja 666 predstavlja savršeno lažne religije čovjeka pod Sotoninim vodstvom. Đavao je bog ovoga svijeta i dozvoljeno mu je varati čovječanstvo, sve do povratka Isusa Krista.

„Ako li je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju: u onima kojima bog ovoga svijeta zaslijepi umove nevjerničke da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.“ /2. Korinćanima 4,3-4

Druga šestica odnosi se na prevarene lažne vlade ovoga svijeta.

Treća šestica broja 666 simbolički znači ekonomski sustav čovječanstva usredotočenog na sebe.

Broj 666 predstavlja svijet i sve što čini da ugodi i udovolji ljudskoj prirodi.

Prva Ivanova poslanica (koju je napisao Ivan koji je također napisao i Otkrivenje) sadrži često predvidjeli skup od tri stiha koji koriste suptilni oblik broja 6. Ovaj skriveni oblik broja šest, nađen ukupno puta u riječi „svijet“, upozorava vjernike da se odvoje od čovjekovog sistema koji će uskoro proći (1. Ivanova 2,15-17).

Kako bi pokazao da je knjiga Otkrivenja nadahnuta, Irinej (120.-202.), rani kršćanski apologet, je proučavao „najpriznatije drevne kopije“ Otkrivenja za potvrdu ovog mističnog numeričkog broja.

KAKO JE BROJ 666 POVEZAN S BOGATSTVOM?

Kralj Salomon, nakon što je došao na prijestolje nakon smrti svoga oca Davida, ubrzo je postao bogat. Pored priljeva novca zbog teških nameta Izraelu (vidi 1. Kraljevima 4,21-24), zlato mu je dolazilo sa raznih strana što ga je učinilo najbogatijim čovjekom ikada. Svake godine primao bi ukupno 666 talenata zlata.

„A težina zlata što je pristizala Salomonu svake godine iznosila je šest stotina šezdeset i šest talenata zlata, osim onoga što je dolazilo od trgovaca i od zarade prodavača mirodija i od svih arapskih kraljeva i od upravitelja zemlje.“ /1. Kraljevima 10,14-15

DODATNE ČINJENICE BIBLIJSKOG ZNAČENJA BROJA 666

Tri čovjeka u Bibliji ističu se kao posebni protivnici Boga i Njegovog naroda. To su Golijat, div koji se borio protiv kralja Davida; zatim Nabukodonosor, kralj Babilonskog carstva; te Antikrist koji je prorečen za posljednjih vremena. Svaki na ovaj ili onaj način ima oznaku ovog specijalnog numeričkog broja.

Golijat, koji je ustao na Davida kad je bio još mladić, bio je visok 6 lakata, imao 6 dijelova oklopa, a šiljak njegova koplja težio je 600 šekela željeza.

„Tada iz filistejskoga tabora izađe jedan bojovnik — ime mu Golijat, iz Gata — koji bijaše visok šest lakata i jedan pedalj… A kopljača njegova koplja bila je kao tkalačko vratilo; i šiljak je njegova koplja težio šest stotina šekela željeza.“ /1. Samuelova 17,4-7

Nabukodonosor, veliki babilonski kralj, postavio je zlatni kip i svima zapovjedio da mu se poklone, ili će biti bačeni u ognjenu peć. Kip je bio visok 60 lakata i širok 6 lakata.

„Kralj Nabukodonosor načini kip od zlata, kojemu visina bijaše šezdeset lakata, a širina mu šest lakata. Postavi ga u ravnici Duri, u pokrajini babilonskoj.“ /Daniel 3,1

BROJ 666 U OTKRIVENJU

Prema Otkrivenju 13, broj 666 je broj Zvijeri ili Antikrista, posljednjeg Božjeg protivnika.

„Ovdje je mudrost. Tko ima um, neka proračuna broj Zvijeri; jer to je broj čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset šest.“ /Otkrivenje 13,18

Ovaj broj zapravo ukazuje na ime. Broj 666 je numerička vrijednost imena dolazećeg Antikrista. Broj se također odnosi na nesveto trojstvo: Sotonu, Zvijer i lažnog Proroka. Pridavanje broja imenu zovemo gematrija, što je grčka praksa zbrajanja slova u nečijem imenu. Svako slovo u grčkom jeziku ima numerički ekvivalent. Zbrajanjem slova dobivate broj imena.

Naravno, veoma je lako uzeti ime i pretvoriti ga u broj. Mnogo je teže uzeti broj i pretvoriti ga natrag u ime. Pretvaranje broja u ime jest ključ otključavanja imena Antikrista.

Više na temu Antikrista možete naći na tagu: ANTIKRIST.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.