Služba kršćanina: 3 stvari koje Sotona ne želi da znate!

694
pregleda

Služba kršćanina: Koje su tri stvari koje Sotona ne želi da ikada saznate?

#1 BOG KORISTI LJUDE S VOLJNIM UMOM.

Uspjeh ne dolazi preko noći, nego teškim trudom i naporima. Svaki uspješan čovjek će vam reći da za uspjeh nije dovoljna nadarenost, nego odlučnost, ustrajnost, upornost. Potpuno isto je u vašoj službi za Boga, bilo da se radi o evangelizaciji ili bilo čemu drugom. Netko je mudro rekao: Bog ne želi našu sposobnost, nego našu dostupnost.

Koliko puta ste molili Boga da vas upotrijebi? Ili ste previše okupirani svjetovnim stvarima i stoga konstantno hodate u poražavajućim mislima nedostatnosti za Boga? Dok ne padnete u tom Getsemaniju i ne počnete svim svojim bićem tražiti Božju volju, umjesto vlastite, nećete znati što Bog traži od vas. Kad doživite to blisko iskustvo s Bogom vapeći za Njegovom voljom, shvatit ćete da svakodnevno trebate uzimati Kristov križ, odricati se sebe, slijediti Isusa i postati ribar ljudi.

Koliko puta ste ponovili za Izaijom: „Evo me, Isuse, pošalji mene!“? Jeste li se ikad hrvali s Bogom kao što se Jakov hrvao s Bogom, sve dok ga Bog nije blagoslovio?

Ne tražimo da nas Bog blagoslovi, nego da nas koristi da dosegnemo izgubljene. To je naša jedina misija kao kršćana.

„I što god činite, zdušno to činite kao Gospodinu, a ne ljudima, znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu baštine; jer Gospodinu Kristu služite.“ /Kološanima 3,23-24

#2 BOG NE TRAŽI SPOSOBNOST, NEGO PONIZNO SRCE.

„Svatko tko je ohola srca, odvratan je GOSPODINU; premda ‘ruka ruku mije’, on neće ostati nekažnjen.“ /Izreke 16,5

Poniznost nije znanje, filozofija ili umovanje, nego jednostavno priznanje da smo ništa i da ne možemo učiniti ništa bez Božje pomoći. Bog poniznima daje milost, oholima se protivi.

Nije stvar u tome koliko talenata imate i da se uspoređujete s drugima ili kopirate druge, nego da vaš jedinstveni talent koristite najbolje što možete.

„I dade jednome pet talenata, drugome dva, trećemu jedan, svakome po njegovoj sposobnosti, i odmah krene na put.“ /Matej 25,15

„A darove imamo različite po milosti koja nam je dana.“ /Rimljanima 12,6

„A svakomu od nas dana je milost po mjeri Kristova dara.“ /Efežanima 4,7

„Onako kako je svatko primio dar, tako poslužujte jedan drugome kao dobri upravitelji raznovrsne milosti Božje.“ /1. Petrova 4,10

# BOG KORISTI LJUDE POTAKNUTE KRISTOVOM LJUBAVLJU.

Bog ne koristi „kršćane“ motivirane vlastitom taštinom i egom, takvi koriste sami sebe. Ako nemate Kristove ljubavi u sebi, nećete imati ni ljubavi prema drugima da se spase.

„Neki, istina, iz zavisti i nadmetanja, no neki i iz dobre volje Krista propovijedaju. Jedni Krista propovijedaju iz nadmetanja, neiskreno,… a drugi iz ljubavi.“ /Filipljanima 1,15-17

Mnogi kršćani ne djeluju iz raznih strahova, ali savršena ljubav je zamjena za strah. Ako u vama prevladava strah, onda niste usavršeni u Kristovoj ljubavi. Što znači biti savršen u ljubavi? To znači ljubiti Boga svim svojim srcem, umom, snagom, i ljubiti bližnjega kao same sebe. Ako nemate ljubavi, onda počnite usrdno moliti. Ljubav se ne priprema, ne školuje, ne gubi vrijeme, nego spašava one u potrebi. Ako vidite da se dijete utapa u ledenoj vodi, nećete čekati, nego odmah reagirati.

Svaki nanovorođeni kršćanin, to je zbog ljubavi Božje koja želi da se ljudi spase – u onima koji vrše volju Božju i pozivaju vas na pokajanje i bliski odnos s Bogom po vjeri u Isusa Krista.

I vi ste spašeni radi nečije ljubavi, spašavajte druge iz vječnog ognja!

„Ali vi se, ljubljeni, izgrađujte na svojoj presvetoj vjeri moleći se u Duhu Svetome; sami sebe čuvajte u Božjoj ljubavi iščekujući milosrđe našega Gospodina Isusa Krista za život vječni. I sažalite se na jedne razlikujući ih, dok druge sa strahom spašavajte iz ognja ih grabeći, mrzeći čak i halju tijelom okaljanu.“ /Judina 1,20-23

Više od ovog propovjednika na tagu: RAY COMFORT.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.