Papa zmija

papinska dvorana zmija
Kip „Uskrsnuće“
Simbolična Zmija u srcu Vatikana!

NOVO - VIDEO