Simbolična Zmija u srcu Vatikana!

papinska dvorana zmija
Papa zmija

NOVO - VIDEO