Rušenje tornja katedrale? Porušite sve svoje idole!

1545
pregleda
rušenje tornja katedrale Bandić

Zagrebačka katedrala ozbiljno narušena zbog nedavnog potresa koji je pogodio grad Zagreb. Rušenje tornja katedrale pomno ispraćeno od strane medija i publike. Što se još treba dogoditi da narod shvati težinu grijeha protiv Boga?

Evo što je jučer izjavio zagrebački gradonačelnik u vezi koronavirusa koji je ušao u domove za starije i nemoćne: „Molim Boga i Majku Božju Bistričku da ovo što se dogodilo na jednoj od tri lokacije vlasništva privatnog doma ne postane trend“, poručio je i zamolio sve da ozbiljno shvate situaciju.

Gradonačelniku očito nije bilo dovoljno Božje upozorenje nedavnim razornim potresom koji je donio proračunu i građanima milijarderske štete. Što se još treba dogoditi da se čovjek ponizi? Što još Bog treba učiniti da bi se narod ponizio i bio mu poslušan?; da bi se čovjek odrekao ponosa, idola, kipova, štovanja božica i dr.?

Ovakva izjava je realno stanje i uvjerenje grada Zagreba i općenito Hrvatske. Uz ovakve molitve, Bog nam sigurno neće pomoći. Potrebno nam je apsolutno pouzdanje u Boga, a ne idolopokloničke primjese. Bog naziva zazivanje duhova gadošću i gnusobom.

„Neka se u tebe ne nađe nijedan koji… doznavanjem od duhova ili pogađanjem ili DOZIVANJEM MRTVIH. Jer gnusoba je Gospodu tko god to čini; zbog tih ih gnusoba Gospod, Bog tvoj, i tjera ispred tebe. Budi besprijekoran pred Gospodom, Bogom svojim.“ /Ponovljeni zakon 18,10-13

Biti besprijekoran znači podložiti se isključivo Bogu i Božjim zapovijedima. Ne možemo se klanjati „majci Božjoj“, Bistričkoj ili bilo kojoj, i očekivati blagoslov i iscjeljenje od Boga.

„Nemoj imati drugih bogova uz mene… NE KLANJAJ IM SE NITI IM SLUŽI. Jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran; kažnjavam bezakonje otaca — onih koji me mrze — na djeci sve do trećega i četvrtoga koljena, a iskazujem milosrđe tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovijedi.“ /Izlazak 20,3-6

Razumijete li da će vaša djeca i nasljedstvo ispaštati zbog vaših ispraznih tradicija i idolopoklonstva? Je li vrijedno toga da vaša djeca pate zato što se slijepo pokoravate svećenicima i ništa ne provjeravate s Bogom i Njegovom Riječi?

„Ne okrećite se idolima i NE PRAVITE SEBI LIVENE BOGOVE. Ja sam Gospod, Bog vaš.“ /Levitski zakonik 19,4

„Ali vi ste mene ostavili i počeli služiti drugim bogovima; zato vas NEĆU VIŠE IZBAVLJATI. Idite i vapite bogovima koje ste sebi izabrali; neka vas oni izbave u vrijeme nevolje vaše!’ No sinovi Izraelovi rekoše Gospodu: ‘Zgriješili smo! Ti učini s nama što god se učini dobrim u tvojim očima; samo nas, molimo te, danas izbavi!’ Stoga odstraniše tuđe bogove iz svoje sredine te počeše služiti Gospodu; i njegova se duša SAŽALI nad Izraelovom tegobom.“ /Suci 10,13-16

Bog izbavlja one koji se obraćaju i služe isključivo Njemu.

„UMNOŽIT ĆE SE JADI onih što za drugim bogom jure; krvnih ljevanica nalijevat’ im neću niti im imena uzdizati s usana.“ /Psalam 16,4

Kako vas samo nije strah činjenice da će se jadi, nevolje, strahovi multiplicirati svima onima koji trče za drugim bogovima, mole se Mariji i svecima, zazivaju pokojnike i sl.?

„Ništa ne znaju tȋ koji nose svoj drveni kip i mole se bogu koji ih spasit’ ne može. Razložite i iznesite svoj slučaj; da, neka se svjetuju zajedno: Tko je to od davnina nagovijestio? Tko je to odonda objavio? Nisam li ja, Gospod? I drugoga boga osim mene nema; Boga pravednoga i spasitelja osim mene nema. OBRATITE SE K MENI, svi krajevi zemaljski, I SPASIT ĆETE SE; jer ja sam Bog i drugoga nema.“ /Izaija 45,20-22

Bog nema milosti prema idolopoklonicima. Bog traži štovanje samo za sebe, ne daje svoju slavu apsolutno nikome.

„Ja sam Gospod, to je moje ime; i slavu svoju drugomu ne dajem niti hvalu svoju kumirima.“ /Izaija 42,8

„Koji štuju ništavne idole, milosrđe svoje ostavljaju.“ /Jona 2,8

Evo što gradonačelnik treba učiniti da bi njemu i svima nama bilo dobro:

„No kad se našao u nevolji, počeo je tražiti lice Gospoda, Boga svojega, i SILNO SE PONIZIO PRED BOGOM svojih otaca. I molio mu se, i Bog mu se smilovao i uslišao njegovu prošnju… Uklonio je i tuđe bogove i kumir iz Doma Gospodnjega, te sve žrtvenike što ih je sagradio… i baci ih izvan grada.“ /2. Ljetopisa 12,15

RUŠENJE TORNJA KATEDRALE? PORUŠITE SVE IDOLE!

Danas su radi obnove skidali drugi toranj sa Zagrebačke katedrale, pošto je prvoga srušio potres. Bezumni narod se okupio i pomno ispratio rušenje tornja, a mediji sve popratili kako bi nam plasirali senzacionalističku vijest koju nikako ne možemo propustiti. Je li moguće da se tome daje tolika pažnja?

„Neka se zavedeni ne pouzdaje u ispraznost, jer će mu ispraznost biti nagrada.“ /Job 15,31

Medijska manipulacija je danas najveća pošast. Opasnija od svake pandemije. Mediji određuju što će vam biti važno u životu; vaše preferencije, prioriteti i bojazni. Umjesto da se bavimo pitanjem zašto nam se zlo događa.

toranj katedrala

Drugo ime za Zagrebačku katedralu je Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava. Katedrala uznesenja Marije? Kad je to Marija uznesena i gdje Bog govori o tome u Božjoj Riječi?

Grad Zagreb je grad kojemu je kamen temeljac idolopoklonstvo i nevjera, a ne Isus Krist. Prava je milost Božja da još uvijek stoji. Sve izgrađene idolopokloničke crkve, skulpture, građevine, fontane, kipovi, oltari bit će razrušeni jednoga dana. Jer ako mi ne prestanemo štovati i davati slavu drugim bogovima i ne uklonimo svoje idole, to će učiniti Bog.

Bolje bi bilo da je gradonačelnik Bandić skinuo masivni zlatni kip okrunjene Marije ispred katedrale; da je porušio sve aštarte, to jest kipove i crkve u čast blaženoj djevici Mariji i svecima, i dao slavu jedinome Bogu.

Bog neće uslišati naše molitve dok god ga ne potražimo i odvratimo se od idolopoklonstva i vlastitih zlih putova.

„Ako pustim kugu [pošast, pandemiju] na puk svoj, i ponizi se moj puk, koji je mojim nazvan imenom, pa se pomoli te potraži lice moje i odvrati se od svojih zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i iscijeliti mu zemlju.“ /2. Ljetopisa 7,13-14

„Jao, grješna li naroda, puka u bezakonju ogrezla, potomstva zločinačkog, sinova pokvarenih! Ostaviše Gospoda, prezreše Sveca Izraelova, okrenuše nazad. Zašto da opet budete udareni? Dokle ćete ustrajati u otpadništvu? Sva je glava bolna i sve srce iznemoglo. Od stopala noge pa do glave ništa zdrava na njima nema, samo ozljede i modrice i otvorene rane — ni očišćene ni povijene ni ublažene uljem.“ /Izaija 1,4-6

„Gle, nije ruka Gospodnja prekratka da spasi niti mu je uho preteško da čuje, nego su bezakonja vaša načinila razdvojnicu između vas i Boga vašega, i grijesi su vaši zakrili mu lice od vas da ne čuje. Jer ruke su vaše u krvi ogrezle, a prsti vaši u bezakonju; vaše su usne govorile laž, jezik vaš mrmlja opačine. Nitko ne poziva na pravdu i nitko se ne parbi za istinu; uzdaju se u ništavilo i govore laž, zaniješe zloću i rađaju bezakonje.“ /Izaija 59,1-4

Puni smo bezakonja, zloće, mržnje, ubojstava, laži, pohlepe, krivovjerja, praznovjerja, i očekujemo da to prođe nekažnjeno?

„Tvoja će te zloća kazniti, i tvoje će te otpadništvo prekoriti. Spoznaj dakle i uvidi da je zlo i gorko što si ostavio Gospoda, Boga svojega, i što nema straha mojega u tebi’, riječ je Gospodina, Gospoda Nad Vojskama.“ /Jeremija 2,19

„Vaša su bezakonja narušila ovo, i grijesi su vaši uspregnuli dobro od vas. Jer u puku mojemu nalaze se zlotvori; vrebaju kao ptičari kad se pritaje, postavljaju zamke, hvataju ljude. Kao što je krletka puna ptica, tako su kuće njihove pune prijevare. Zato i postadoše veliki i bogati. Ugojiše se, ozariše se; i nadiđoše djela zlikovčeva. Nisu branili pravo sirotoga, a ipak uspijevaju; i nisu pribavili pravdu potrebitima. Zar da to ne kaznim?’ riječ je Gospodnja. ‘Zar da se narodu takvu duša moja ne osveti? Strahote i grozote zbivaju se u ovoj zemlji: proroci prorokuju lažno i svećenici upravljaju na svoju ruku, a moj puk voli da bude tako. Ali što ćete učiniti na svršetku?’“ /Jeremija 5,25-31

„I reci im: Ovako veli Gospod: Hoće li pasti a da ne ustanu? Odstupi li tko, neće li se vratiti? Zašto se taj puk jeruzalemski predao trajnom otpadništvu? Drže se obmane, odbijaju da se vrate. Pazio sam i slušao — ne govore prȁvo. Nitko se ne pokaja zbog svoje zloće. Govore: ‘Što sam učinio?’ Svatko je okrenuo svojim trkom kao kad se konj sjuri u boj.“ /Jeremija 8,4-6

„Sijte sebi pravednost, žet ćete u milosrđu; iskrčite sebi krčevinu, jer vrijeme je da tražite Gospoda dok ne dođe i podaždi vam pravednošću. Orali ste zloću, želi bezakonje, jeli plod laži, jer si se pouzdao u svoj put, u mnoštvo svojih junaka. Zato će se podignuti buka među pukom tvojim i sve će tvoje utvrde biti razorene…“ /Hošea 10,12-14

Štovatelji demona i kipova, obratite se ka živome Bogu i štujte ga u istini Njegove Riječi. Činite ono što se od vas traži i bit ćete iscijeljeni od pošasti i blagoslovljeni. To je jedini način.
Želite proročanstvo? Dok ne proslavimo Isusa Krista, i samo Njega, ovom gradu i narodu neće biti dobro, nego sve gore. Potres je bio tek blaže upozorenje za ono što slijedi.

„No ako se vi okrenete i napustite moje odredbe i moje zapovijedi koje sam pred vas stavio te odete i stanete služiti drugim bogovima i njima se klanjati, onda ću ih iščupati iz svoje zemlje koju sam im dao, a ovaj Dom [KATEDRALU] što sam ga posvetio imenu svojemu odbacit ću od lica svojega i učinit ću od njega uzrečicu i PODSMIJEH MEĐU SVIM PUCIMA. A za ovaj Dom, koji je uzvišen, tko god prođe pokraj njega zgrozit će se i reći: ‘Zašto je Gospod tako učinio ovoj zemlji i ovomu Domu?’ I reći će mu: ‘Zato što su ostavili Gospoda, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz zemlje egipatske i prihvatili se drugih bogova te im se klanjali i služili im. Zato je svalio na njih sve ovo zlo.’“ /2. Ljetopisa 7,19-22

Više na temu nedavnog potresa u Zagrebu na poveznici: https://biblijaiznanost.net/tag/potres-u-zagrebu/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.