Razotkrivanje sporta, TV-a i idolopoklonstva

2681
pregleda

Tema propovijedi je razotkrivanje sporta, TV-a i idolopoklonstva.

Kršćani, konzumirate li isto ono što je zatrovalo naše društvo, kao što su sport i zabava? Pratite li vjerno utakmice i navijate za svoje omiljene reprezentativce? Jer bitno je samo pobijediti.

Nacije su toliko zaluđene rezultatima sportskih utakmica da je to apsolutno demonski. Sport i navijanje može postati tolika ovisnost da ćete se ubrzo naći u društvu bezbožnika koji se opijaju i jedu u tu čast, kojima je jedina nada sportski plasman i medalja. Danas postoje mnogi kršćani koji obave svoju religioznu nedjeljnu dužnost, provedu jutarnje vrijeme u crkvi, a ostatak dana provedu okupirajući svoj um sportskim utakmicama, prateći nogomet, rukomet, vaterpolo i sl. To su kršćani koji satima mogu sjediti ispred svojih televizora i navijati za omiljeni klub, ali ne mogu provesti sat vremena s Isusom u Božjoj Riječi. Znaju poimence svakog rukometaša, nogometaša ili košarkaša, znaju sve o njima, ali ne mogu citirati dva stiha iz Biblije.

Tim više, odijevaju se u sportske dresove i diče nacionalnim obilježjima da proslave svoje igrače i nacije. To se ne događa samo u svijetu, nego upravo u modernom kršćanstvu. Sport je danas moderno idolopoklonstvo, idol u srcu mnogih kršćana.

„No rekne li onaj zli sluga u srcu svojemu: ‘Otegnuo se dolazak mojega gospodara’ pa počne tući susluge, a JESTI I PITI S PIJANICAMA, doći će gospodar toga sluge u dan u koji ne očekuje i u čas za koji ne zna; i rasjeći će ga nadvoje i dodijeliti mu udio među licemjerima. Tamo će biti plač i škrgut zubi.“ /Matej 24,48-51

Jeste li od onih koji jedu i piju s pijanicama?

Slično je sa sapunicama, filmovima ili reality showovima, koji su puni golotinje, prljavštine, bluda, preljuba, nasilja, agresije, psovanja i svake vrste izopačenosti i nemorala. Što ako Isus dođe i nađe vas kako sjedite i zabavljate se na takav način? Duhovno se hranite s takvog stola koji vas ostavlja praznima. „Bog je dobar, On poznaje moje srce“, to je vaš redovni izgovor. No Isus kaže da ste zli sluga koji duhovno jede i pije s pijanicama i kojeg će Isus zateći upravo na tom mjestu i pripisati vam udio s licemjerima.

Gdje je nestala svetost među kršćanima, ljubav prema izgubljenima, težnja da budemo sve više nalik Kristu? Crkva se stopila sa svijetom, preuzela lažne nade ovoga svijeta, umjesto da ide stopama Isusa Krista, razapinje strasti i požude na križu, umrtvljuje tijelo i tjelesna djela.

Tko vam je rekao da je u redu satima sjediti i duhovno se hraniti prljavštinom ovoga svijeta ispred televizora ili kompjutora? Tko vam je rekao da nije idolopoklonstvo sjediti i gledati nešto što je potpuno izvrnuto u Božjim očima? Možete li zamisliti Isusa da sjedi s vama i navija za sportski klub ili prati reality show?

Čujete li još uvijek Božji glas koji vas osvjedočuje o prolaznosti ovoga svijeta i poziva na mudro ulaganje vremena? Čujete li jasnu Božju Riječ?

„Blažen je čovjek koji ne hodi na vijeće bezbožničko i na putu grješnikā ne stoji i u zboru podrugljivaca ne sjedi, nego mu je užiće u Zakonu Gospodnjemu i o Zakonu njegovu misli dan i noć.“ /Psalam 1,1-2

„Neću pred oči svoje stavljat’ ništa opako; mrzim djela onih koji otpadoše, ona ne prianjaju uza me. Srce izopačeno odstupit će od mene, za zlo neću ni znati.“ /Psalam 101,3-4

„I ne unosi gnusobu u kuću svoju da sȃm ne budeš proklet kao što je i ona; s gnušanjem je odbij i s gađenjem je prezri, jer ona je prokleta.“ /Ponovljeni zakon 7,26

Kažete da ste vjernik i da želite slijediti Isusa? Tko vam je rekao da je u redu provesti sate ispred televizora i gubiti vrijeme na sport ili sapunice? Je li vam Duh Sveti rekao da ste sada zreli i možete gledati svakojake sadržaje pune nasilja, agresije i seksualnog nemorala, a potom doći u crkvu, i što? Slaviti Boga!!!???

Je li đavao taj koji će vam reći da se odvratite od idolopoklonstva? Ili vam je Bog postao neprijateljem?

„Preljubnici i preljubnice! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle poželi biti prijatelj svijetu, neprijateljem Božjim postaje. Ili mislite da Pismo uzalud veli: ‘Ljubomorno čezne Duh kojega nastani u nama’?“ /Jakovljeva 4,4-5

Ne varajmo se! Ne možemo služiti Bogu i Sotoni ovoga svijeta u isto vrijeme. Kome posvećujemo vrijeme? Malo zabave ne škodi nikome? Ali ta mala zabava ubrzo može postati velika zabava i okupirati vaše srce.

Morate donijeti odluku. Izaberite sebi danas komu ćete služiti: hoćete li lažnim bogovima ili istinitome Bogu?

„Zato se sada bojte Gospoda i služite mu u čestitosti i u istini; i uklonite bogove kojima su oci vaši služili s onu stranu Rijeke i u Egiptu, pa služite Gospodu.“ /Jošua 24,14

„Ne možete služiti Gospodu, jer on je Bog sveti, on je Bog ljubomorni; neće podnositi vaše prijestupe ni grijehe vaše. Pa ako ostavite Gospoda i stanete služiti tuđim bogovima, okrenut će se i nanijet će vam zlo, i uništit će vas pošto vam je bio dobro činio.“ /Jošua 24,19-20

„Zato sad uklonite tuđe bogove koji su među vama i srca svoja priklonite Gospodu, Bogu Izraelovu.“ /Jošua 24,23

Shvatite da će biti sve gore, ovaj svijet će vam nuditi sve „bolje“ nezasitne materijale, i ako se tome ne možete oduprijeti sada, kušnja će biti sve veća i požuda ovoga svijeta zarobiti vas još više.

U Otkrivenju čitamo o duhovnom ratu između Sotone i kršćana.

„I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom potomstva njezina, s onima što drže zapovijedi Božje i imaju svjedočanstvo Isusa Krista.“ /Otkrivenje 12,17

Đavao je sišao na zemlju s velikim gnjevom jer zna da nema još puno vremena prije potpunog uništenja. Želi što veći broj ljudskih duša povući sa sobom u vječnu propast. Biblija jasno kaže da đavao proglašava rat Kristovoj crkvi u posljednjim danima. Zavodit će nas na sve moguće načine ne bismo li odustali od služenja Bogu. Nije li doba interneta već učinilo svoje kad nam je na raspolaganju zabavni sadržaj kakav god poželimo, samo da nas lakše udalji od Boga i odvoji od efikasne službe za Boga? Internet je danas najveći kradljivac vremena, i ako ga ne koristite mudro za Boga, koristit ćete ga uludo za Sotonu.

Cilj mu je da zarobi vaše srce i um i ostavi vas potpuno prazne i otupjele na Božju volju. Nemoguće je raspoznati Božju volju ako se stapamo sa svijetom.

„I ne suobličujte se s ovim svijetom, nego se preobrazujte obnovom svoga uma da uzmognete rasuđivati što je volja Božja: što je dobro i ugodno i savršeno.“ /Rimljanima 12,2

Cilj mu je da postupno iscrpi vašu duhovnu snagu i strast za Boga, tako da budete potpuno bljutavi i neupotrebljivi za djelo koje je Bog namijenio za vas. Cilj mu je da vas oslijepi i učini mlakima i ravnodušnima za spasenje duša. Stanje kad duhovno oslijepite je stanje koje ni ne možete raspoznati, jer ste već slijepi. Jako malo njih uviđa da su postali slijepi i da se moraju povratiti na onaj uski osvijetljeni put kojim su nekad hodali. Čovjek koji hoda u tami, ne vidi ništa i spotiče se.

Nema više slomljenosti za Krista, nema suosjećanja ni ljubavi za ovaj propali svijet koji se brzinom munje kotrlja u bezdan. Nema više zabrinutosti za naše bližnje koji ne poznaju Krista. Mijenjate se malo pomalo jer je nešto iz ovoga svijeta već preuzelo vaše srce. Čujete li još uvijek Božji glas koji vas zove da se vratite natrag i hodate ispravno sa svojim Bogom? Nije kasno dok god čujete taj tihi glas.

Mnogi od nas svakodnevno otpadaju od vjere i Krista i toga uopće nisu svjesni, uvjereni su da su na dobrom putu dok hodaju širokim putem propasti.

„Neki se put čovjeku učini prav, a svršetak su mu putovi smrti.“ /Izreke 14,12

Kad čitamo Knjigu o Jošui, zapravo uviđamo da se radi o knjizi neuspjeha jer su izgubili srce za Boga. Izgubili su borbu. A to je upravo ono što đavao želi postići – da se prestanete boriti, da odustanete, da se predate i da vas lakše UBIJE. Da se prestanete moliti i vapiti Bogu, da provodite sate ispred vaših televizora i okupirate vrijeme i um s bilo čime osim službom za Boga. Da postanete bezosjećajni na činjenicu da vaši bližnji nepovratno odlaze u pakao.

Cilj mu je da vas duhovno paralizira. Da malo pomalo izgubite ljubav Božju i služite Sotoni.

Neka Bog razotkrije idole našega srca i očisti nas od svega što nije od Njega. Neka uz Božju pomoć srušimo te utvrde, te zidine koje otvrdnjuju naše srce. Oduprimo se na vrijeme i ponovno služimo svome Bogu.

„Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu, i pobjeći će od vas! Približite se Bogu, i On će se približiti vama! Očistite ruke, grješnici, i očistite srca, ljudi duše dvolike!“ /Jakovljeva 4,7-8

 

Više na temu sporta na tagu: https://biblijaiznanost.net/tag/sport/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.