Poziv na patnju – David Wilkerson

1083
pregleda

Isječak iz propovjedi Poziv na patnju (A Call To Anguish) by David Wilkerson.

Crkve su nam pune religioznosti, tjelesnosti, zabave. Važno je dobro se zabaviti, nitko ne voli ispravljanje i opomenu. Nikome više ništa ne smijete reći, a da vas ne zamrze, blokiraju, odbace. Što se dogodilo s modernom crkvom? Gdje su nestali strastveni molitelji? Gdje je nestala vjera? Gdje je nestala ljubav? Gdje je nestala evangelizacija? Ne bismo li sada više nego ikada trebali naviještati evanđelje? Shvaćate li da nam se ta mogućnost sve više oduzima? A mi gledamo i ne poduzimamo ništa.

Svi samo traže bajke za uši, šlagere, lijepe, laskave riječi, tetošenje, ohrabrenje, povlađivanje. Poznajemo li uopće Božju svrhu koju je namijenio za svakoga od nas? Je li moguće da nam se pobožnost svodi na jednotjedni odlazak u crkvu, red propovijedi, red pjevanja Bogu, pa cijeli tjedan red svjetovnog života, i tako ukrug?

Čime zaokupljamo svakodnevno naš život? Jesmo li zanemarili ono najvažnije i prepustili se lažima koje nudi ovaj svijet? Zabavljamo li se dok naši bližnji nisu izbavljeni od Božjeg gnjeva? Na čemu je naš fokus? Jesmo li slijepi na mlakost i svjetovnost koja je ušla u crkve?

Je li moguće da smo spašeni zato da bismo ugađali sebi? Nismo li nesretni u takvom stanju? Znamo da nešto nedostaje. Znate li što nedostaje? Duboka čežnja da upoznamo Božje srce koje želi da se SVATKO spasi.

„Bog hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine.“ /1. Timoteju 2,4

Koliko smo slomljeni pred Bogom za ljude koji propadaju oko nas? Koliko molimo da Bog slomi i nas i njih?

Patnja zbog onih koji propadaju podrazumijeva užasnu bol i muku. Duša toliko pogođena da postaje strahovito bolna. Duboka nutarnja bol zbog vašeg grešnog stanja i beznadnog stanja vaših bližnjih. Patnja. Duboka tuga. Agonija Božjeg srca. Božja žalost za nespašene.

Čim postanemo hladnokrvni i ravnodušni na činjenicu da ljudi oko nas propadaju u svojim grijesima, znak je da smo se udaljili od Božjeg srca. Ili da ga uopće ne poznajemo.

„Propovijedaj riječ, bilo zgodno ili nezgodno vrijeme; uvjeravaj, opominji, ohrabruj sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će doba kada ljudi neće podnositi zdrav nauk… Ali ti BUDAN BUDI U SVEMU.“ /2. Timoteju 4,2-5

Sada smo u vremenu nezdravog nauka i spavanja kršćana. Govori li to našoj savjesti nešto?

Više od ovog propovjednika na tagu: David Wilkerson.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.