Parlamentarni izbori i lažno pouzdanje!

487
pregleda
parlamentarni izbori politika

Parlamentarni izbori – što možemo ili ne možemo očekivati? Što nam Biblija govori o politici, izborima, zemaljskim vladarima? Mogu li vlasti nešto promijeniti? Tko je zapravo naše pravo pouzdanje?

U tijeku su parlamentarni (stranački) izbori za zastupnike u Hrvatski sabor. Tako svih ovih dana slušamo razna obećanja, nadmetanja, diskreditiranja, uzdizanja; tko će ponuditi više, tko bolje, tko pravednije. Toliko ponosni i puni samih sebe. Trebamo li im uopće vjerovati? Ne, jer je prokleto svako pouzdanje položeno u čovjeka. Vladari se izmjenjuju, a bezumni narod propada. Ne trebamo vjerovati apsolutno nikome osim Bogu. Jedina obećanja kojima trebamo vjerovati su ona Božja.

NEPRAVEDAN NAROD – NEPRAVEDNA VLAST!

Čak ni kršćani nemaju pošteni izbor. Ne postoji nijedan ozbiljan stranački kandidat koji se primarno podlaže Božjoj Riječi i drži biblijskih načela, koji je spreman javno osuditi grijehe ovoga naroda, od idolopoklonstva, pohlepe, kriminala, abortusa, bluda, homoseksualizma, pijanstva, droge itd. A kad bi takvi i postojali, ne bi bili izabrani. Odnosno, da bi takvi bili izabrani, primarno bi se narod trebao pokajati i hodati po Božjim propisima. Bog osuđuje narod kroz nepravedne vladare.

 • Tada Izraelci rekoše Gideonu: “Vladaj ti nad nama, i ti, i tvoj sin, i sin tvoga sina, jer si nas izbavio iz ruke Midijanove.” I reče im Gideon: “Neću ja vladati nad vama, niti će nad vama vladati moj sin: neka GOSPODIN vlada nad vama.” /Suci 8,22-23

Kad se narod obratio Samuelu koji je posredovao između naroda i Boga: „Daj nam kralja!“, Bog mu je rekao: „Daj im kralja!, ALI moraju snositi posljedice svojih zahtjeva.“

 • Tada se okupiše sve starješine Izraela i dođoše k Samuelu u Ramu; i rekoše mu: “Evo, ti si star, a tvoji sinovi ne hode tvojim putovima: postavi nam sada kralja da nam sudi, kao svi narodi.” Ali Samuelu se ne svidje to kad rekoše: “Daj nam kralja da vlada nad nama.” I pomoli se Samuel GOSPODINU. I reče GOSPODIN Samuelu: “Poslušaj glas naroda u svemu što ti kažu: jer nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene da ne vladam nad njima. /1. Samuelova 8,4-7
 • Prema svim djelima koje su učinili od dana kada sam ih izveo iz Egipta sve do ovoga dana, čime su me napustili i služili drugim bogovima, tako oni čine i tebi. Sada, dakle, poslušaj njihov glas; no ipak ozbiljno prosvjeduj i ukaži im na koji će način kralj vladati nad njima.” I reče Samuel sve riječi GOSPODINOVE narodu, koji je od njega tražio kralja. /1. Samuelova 8,8-10
 • I reče: “Na ovaj način će kralj vladati nad vama: uzimat će vaše sinove i dodjeljivati ih sebi, za svoja kola i da mu budu konjanicima, a neki će trčati pred njegovim kolima. I postavljat će ih za zapovjednike nad tisućama i za zapovjednike nad pedesetinama, i da oru njegovu zemlju i žanju njegovu žetvu, i da izrađuju njegove ratne sprave i pribor za njegova kola. /1. Samuelova 8,11-12
 • I uzimat će vaše kćeri da budu slastičarke, kuharice i pekarice. I uzimat će vaša polja, vaše vinograde i vaše maslinike, i to najbolje od njih, i davati ih svojim slugama. I uzimat će desetinu od vašega sjemena i od vaših vinograda te davati svojim službenicima i svojim slugama. I uzimat će vaše sluge i vaše sluškinje, i vaše najljepše mladiće, i vaše magarce, i koristiti ih za svoj posao. Uzimat će desetak od vaših ovaca i bit ćete mu sluge. /1. Samuelova 8,13-17

Želite ljudske vladare? Eto vam ih onda, ALI uzimat će od vas danak, osposobljavati vas da služite njima, uzimati vam djecu da ginu za njih. Tada se nemojte žaliti! To vam je što ste si izabrali.

 • I vapit ćete jednoga dana zbog svoga kralja kojega ćete si izabrati; ali vas u taj dan GOSPODIN neće uslišati.” No narod je odbio poslušati Samuelov glas; i rekoše: “Ne, nego hoćemo kralja nad nama da i mi budemo kao svi narodi; i da nam naš kralj sudi i ide pred nama, i vodi naše bitke.” I posluša Samuel sve riječi naroda i ponovi ih u uši GOSPODINU. I reče GOSPODIN Samuelu: “Poslušaj njihov glas i postavi im kralja.” Tada Samuel reče Izraelcima: “Pođite svatko u svoj grad.” 1. Samuelova 8,18-22

Birali ste si cara? Onda dajte caru ono što traži od vas.

 • I poslaše k [Isusu] svoje učenike s herodovcima, koji rekoše: “Učitelju, znamo da si istinit i učiš putu Božjemu u istini, i ne mariš ni za koga, jer nisi pristran ni prema kome. Reci nam, stoga, što misliš ti: Je li dopušteno dati porez caru ili nije?” A Isus im, znajući njihovu opakost, reče: “Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac.” I dadoše mu denar. I reče im on: “Čija je ovo slika i natpis?” Rekoše mu: “Carev.” Tada im reče: “Dajte caru ono što je carevo, a Bogu ono što je Božje.” /Matej 22,16-21

Obraćajući se kralju Salomonu, Bog je jasno rekao da sav sud na zemlji pušta putem zlih vladara, katastrofa, lošu plodonosnost, bolesti, pošasti i sl. jer ga narod ne traži i ne odvraća se od krivih putova.

 • Ako zatvorim nebo te ne bude kiše ili ako zapovjedim skakavcima da proždru zemlju ili ako pustim kugu na puk svoj, i ponizi se moj puk, koji je mojim nazvan imenom, pa se pomoli te potraži lice moje i odvrati se od svojih zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i iscijeliti mu zemlju. /2. Ljetopisa 7,13-14

Vlasti su samo odraz stvarnog stanja naroda. Tko god bio izabran za premijera, ta će osoba biti po zasluzi, upravo onakva kakvu narod zaslužuje. Bio predsjednik ili premijer dobar ili loš, slika je naroda. Bog postavlja vlasti da narod tlači ili vodi u ispravnom smjeru.

 • Jer nema vlasti osim od Boga, a vlasti koje postoje, od Boga su postavljene. /Rimljanima 13,1

Sasvim svejedno tko će biti predsjednik ili premijer jer stanje naše države ne ovisi o jednom čovjeku na predsjedničkoj ili vladinoj funkciji, već primarno našem pojedinačnom odnosu prema Bogu. Problem našeg naroda nije u predsjedavajućima, već općoj nevjeri i nepokornosti pred Bogom.

Dakako, koliko god bile nepravedne, za vlasti trebamo moliti:

 • Stoga, prije svega, pozivam na to da se obavljaju prošnje, molitve, zastupanja i zahvaljivanje za sve ljude, za kraljeve i za sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj pobožnosti i čestitosti. Jer to je dobro i ugodno pred našim Spasiteljem, Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. /1. Timoteju 2,1-4

BLAŽENI ONI KOJI SE UZDAJU U BOGA!

Jao onima koji se uzdaju u predsjednike, premijere, političare, vlasti. Blagostanje ne dolazi od čovjeka. Samo je Jedan koji nas nikad neće iznevjeriti i koji ispunjava sva svoja obećanja. Pouzdanje i sigurnost možemo naći samo u Isusu Kristu.

 • On čuva noge pobožnika svojih, a opakī će zamuknuti u tmini; jer svojom snagom čovjek neće nadjačati. Koji se protive Gospodu, bit će satrti; s nebesa će zagrmjeti na njih. Gospod će suditi krajevima zemaljskim; i dat će snage kralju svojemu i uzvisit će rog pomazanika svojega. /1. Samuelova 2,9-10
 • Neki se uzdaju u bojna kola, a neki u konje; a mi ćemo se spomenuti imena Gospoda, Boga našega. Oni posrnuše i padoše, a mi ustasmo i uspravismo se. Gospode, spasi! Neka nas Kralj usliši u dan kad zazovemo! /Psalam 20,7-9
 • Blažen je čovjek koji u Gospoda stavlja pouzdanje svoje i ne osvrće se za oholima i za onima okrenutima laži. /Psalam 40,4
 • Pribavi nam pomoć u nevolji, jer ništavna je pomoć čovjekova. S Bogom ćemo učiniti pothvat, i on će zgaziti protivnike naše. /Psalam 60,11-12
 • On podiže iz prašine uboga, iz smetlišta uzvisuje potrebita, da ga posjedne s velikašima, s velikašima puka svojega. /Psalam 113,7-8
 • Bolje je utjecati se Gospodu nego se uzdat’ u čovjeka. Bolje je utjecati se Gospodu nego se uzdat’ u knezove. /Psalam 118,8-9
 • Ne uzdajte se u knezove [političare, predsjednike, premijere, vlasti], u sina čovječjega u kojemu nema spasenja. Ispusti li dah svoj, u zemlju se svoju vraća; u dan onaj propadaju sve namisli njegove. /Psalam 146,3-4

Isus ljubi, čuva, podiže, podupire pravedne, a bezbožnicima izokreće put!

 • Blažen je onaj kojemu je pomoć Bog Jakovljev, kojemu je nada u Gospodu, Bogu njegovu, koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima; koji ISTINU DRŽI DOVIJEKA; koji pribavlja pravo potlačenima, gladnima kruha daje. Gospod oslobađa sužnje, Gospod otvara oči slijepima, Gospod uspravlja pognute, Gospod ljubi pravedne. Gospod štiti pridošlice, sirota i udovicu podupire, a opakima mrsi put. Gospod će kraljevati dovijeka, Bog tvoj, Sione, od koljena do koljena. Slava Gospodu. /Psalam 146,5-10

JAO ONIMA KOJI TRAŽE POMOĆ OD OVOGA SVIJETA!

Oni koji se uzdaju u političare stalno su zabrinuti i opterećeni jer je njihovo pouzdanje nesigurno i ništavno. Posrću i padaju, ne dobivaju pomoć, ne dobivaju pravdu, nemaju koristi; dok oni koji se pouzdaju u Isusa Krista imaju sve, i pomoć, i pravdu, i korist, i sigurnost, i blagoslov, i spasenje, i život vječni. Što vam treba više?

 • Strah čovjeku postavlja zamku, no tko se uzda u Gospoda, BIT ĆE SIGURAN. Mnogi traže vladarevu naklonost, ali od Gospoda je PRAVDA ZA ČOVJEKA. /Izreke 29,25-26
 • Okanite se vi čovjeka kojemu je dah u nosnicama; jer KAKVA VAM KORIST OD NJEGA? /Izaija 2,22
 • Onoga koji je čvrstih nakana čuvat ćeš u miru, u miru jer se pouzdao u te. UZDAJTE SE U GOSPODA dovijeka, jer u Gospodu Bogu imamo STIJENU VJEČNU. /Izaija 26,3-4

Jao onima koji se oslanjaju na vlastitu vojsku, a ne gledaju na Isusa Krista. Jao onima koji ne traže Boga, već su mudri u vlastitim očima.

 • Jao onima što silaze u Egipat po pomoć, koji se oslanjaju na konje i pouzdaju u kola zato što ih je mnogo, i u konjanike zato što su vrlo jaki, a ne gledaju na Sveca Izraelova i GOSPODA NE TRAŽE. /Izaija 31,1

Pouzdanje u svjetovnog vođu probada, to jest razočarava, iznevjerava, ne ispunjava očekivanja.

 • Evo, ti se sada pouzdaješ u štap od te slomljene trske — u Egipat — koji, ako se čovjek na nj nasloni, uđe mu u ruku i probode je. Takav je faraon, kralj egipatski svima koji se u nj pouzdaju.’ /Izaija 36,6

Shvatite da dobra zemaljska ne pruža čovjek, već Bog kad smo mu poslušni.

 • Budete li voljni i poslušni, blagovat ćete dobra zemaljska. Budete li se pak opirali i bunili, mač će vas proždrijeti’, jer Gospodnja su usta govorila. /Izaija 1,19-20
 • Ovako veli Gospod: ‘Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka i tijelo postavlja sebi za mišicu, a srce se njegovo odvraća od Gospoda. Jer takav je kao žbun u pustari i NEĆE VIDJETI KAD BLAGODAT DOĐE, nego će prebivati na sušnim mjestima u pustinji, zemlji slanoj i nenastanjenoj. /Jeremija 17,5-6
 • Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospoda i kojemu je Gospod uzdanje. Jer on je kao stablo zasađeno uz vodu, što korijenje svoje pruža k potoku; i NEĆE SE BOJATI kada dođe žega, nego će mu lišće biti zeleno. I za sušne godine NEĆE SE BRINUTI niti će prestati donositi plod. /Jeremija 17,7-8

Mir vam neće donijeti nijedna vlast. Ne postoji to državno blagostanje koje može zadovoljiti unutarnji mir duše. To može samo Isus Krist koji nam daje mir koji nadilazi svako ljudsko razumijevanje i shvaćanje. Knez nad svim knezovima. Knez mira.

 • Na njegovu će ramenu biti vlast. I nadjenut će mu ime: Čudesnik, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mira. /Izaija 9,6

KAKAV TREBA BITI PRAVI VOĐA?

Pravi vođa naroda bi se trebao ugledati na Salomona koji je tražio mudrost od Boga da može rasuđivati pravedno i razborito. Nije tražio slavu naroda, nije tražio ništa materijalno, nije tražio ništa za sebe, osim da pronicljivo i pošteno sudi narodu. I zbog svoje skromnosti dobio je i više nego što je tražio. Nikad više u povijesti čovječanstva nije postojao nijedan vođa, predsjednik, knez, kralj kao što je bio kralj Salomon. U čemu je bila njegova snaga?

 • Stoga podaj svom sluzi pronicljivo srce da može suditi puku tvojemu i razlučivati između dobra i zla. Jer tko bi mogao suditi tvojemu tako velikomu puku?’ I ta se riječ učini dobrom u očima Gospodnjim što je Salomon to zaiskao. Zato mu reče Bog: ‘Budući da si to zaiskao, a nisi za se iskao duga života i nisi za se iskao bogatstva niti si iskao život svojih neprijatelja, nego si za se iskao RAZBORITOST U PRONICANJU PRAVDE, ja ću, evo, učiniti po riječima tvojim: evo, dajem ti srce mudro i razborito da nikoga prije tebe ne bje kao što si ti niti će poslije tebe ustati itko poput tebe. A dajem ti i ono što nisi iskao: i bogatstvo i slavu, te među kraljevima neće biti nikoga poput tebe u sve dane tvoje. /1. Kraljevima 3,9-13

Dakle, strah Božji, poniznost, mudrost, pronicljivost, pravednost sve su značajke pravog vođe.

 • Strah je Gospodnji mrziti zlo; ponositost i oholost i put zloće i opaka usta mrzim. Moji su savjet i umnost; ja sam razbor, u meni je snaga. Po meni kraljevi kraljuju i vladari dijele pravdu. Po meni knezovi knezuju, i velikaši, i svi suci zemaljski. Ja ljubim one koji mene ljube; i koji me traže, nalaze me. U mene je bogatstvo i slava, postojano blagostanje i pravednost. /Izreke 8,13-18
 • Ovako veli Gospodin Gospod: ‘Dosta vas je, knezovi Izraelovi! Uklonite nasilje i tlačenje i činite pravicu i pravdu. Zaustavite izvlaštenje puka mojega’, riječ je Gospodina Gospoda. /Ezekiel 45,9
 • Ah, Gospodine, veliki i strašni Bože, koji držiš Savez i milosrđe s onima koji njega ljube i drže njegove zapovijedi! Mi sagriješismo i bezakonje počinismo i zlo učinismo i pobunismo se i odstupismo od tvojih zapovijedi i od sudova tvojih. I nismo slušali sluge tvoje, proroke, koji su u tvoje ime govorili našim kraljevima, našim knezovima i našim očevima, i svemu puku zemaljskom. U tebe je, Gospodine, pravednost, a u nas stid na licu. /Daniel 9,4-7

Moćnici, elita, vladari su razapeli Isusa, kakvu li onda mudrost i ispravno vodstvo trebamo zahtijevati ili očekivati od njih?

 • Mudrost pak govorimo među savršenima, ali ne mudrost ovoga svijeta ni glavara ovoga svijeta koji nestaju, nego govorimo mudrost Božju, u tajni, skrivenu, onu koju Bog prije vjekova predodredi za našu slavu, onu koju nitko od glavara ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. /1. Korinćanima 2,6-8

Pravi vođa traži ponizno Boga za ispravno rasuđivanje između dobra i zla. Ako želi uspješno vladati, treba tražiti mudre savjete od Boga u Njegovoj Riječi. Veliki blagoslov je imati mudrog kralja (predsjednika, premijera, vođu), ali najveći je blagoslov imati Kralja nad svim kraljevima koji uskoro dolazi suditi svijet po pravdi.

 • Vjerni i Istiniti, i po pravednosti sudi i ratuje… i obučen je u haljinu krvlju natopljenu; a ime mu glasi: Riječ Božja… I iz usta mu izlazi mač oštar da njime udara narode, i on će vladati nad njima štapom željeznim; i gazi on vinsko gnječilo gnjeva i srdžbe Boga Svemogućega. A na haljini i na bedru bijaše mu ime napisano: Kralj kraljeva i Gospodar gospodarā. /Otkrivenje 19,11-16

Svi moćnici koje gledate jednog dana će se pokloniti pred Kraljem!

 • Zato Bog njega i preuzvisi, i darova mu ime koje je iznad svakoga imena, da se u imenu Isusovu prigne svako koljeno onih na nebu i na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik prizna: ‘Isus Krist je Gospodin!’ — na slavu Boga Oca. /Filipljanima 2,9-11

Tko može pobjeći od Božjeg gnjeva kad se sruči na bezbožne vladare?

 • I kraljevi zemaljski, i velikaši, i bogataši, i tisućnici, i mogućnici, i svaki rob i svaki slobodnjak — svi se posakrivaše u špiljama i po stijenama gorskim; i govorili su gorama i stijenama: ‘Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od gnjeva Jaganjčeva. Jer dođe veliki dan gnjeva njegova i tko može opstati?’ /Otkrivenje 6,15-17

BEZ OBZIRA TKO POBIJEDIO NA IZBORIMA, ISUS JE VEĆ POBIJEDIO… JEDNOM I ZAUVIJEK! Iznad svega, izaberite Njega!

 

Više na vezane teme na tagu: POLITIKA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.