Papinstvo – „veliki grad“ iz proročanstva

3545
pregleda

Što horoskop, kristalna kugla i Biblija imaju zajedničko? Odgovor bi vas mogao iznenaditi. Svi proriču budućnost. Naravno, proročanstva iz Biblije su najtočnija, ali samo ako se biblijski simboli ispravno tumače. Knjiga Otkrivenja je puna ključnih proročanstava. Jedan simbol koji se ponavlja više puta jest Babilon, veliki grad.

„I drugi anđeo dođe za njim govoreći: ‘Pade, pade Babilon, grad veliki! Jer je vinom gnjeva bludnosti svoje opio sve narode.“ /Otkrivenje 14,8

Važno je pravilno identificirati ovaj simbol, jer Bog upozorava da će svatko tko ostane u Babilonu biti uništen. Mnogi iskreni kršćani vjeruju da je veliki grad o kojem se govori u Otkrivenju zapravo Jeruzalem; ipak, Biblija govori da Babilon ne može biti Jeruzalem. Samo se jedan entitet poklapa sa svim obilježjima, a to je Rim. Jeruzalem ostaje!

Mnogi su razlozi zašto Jeruzalem ne može biti veliki grad iz Otkrivenja. Najprikladniji se nalazi u Otkrivenju 18,21:

„I jedan snažan anđeo uze kamen velik poput žrvnja i baci ga u more govoreći: ‘Tako će silovito biti bačen Babilon, grad veliki, i nikada se više neće naći.“

Jednom kad Babilon padne, više se nikad neće obnoviti. To je dovoljno za diskvalifikaciju Jeruzalema kao velikog Babilona. Biblija izjavljuje da Jeruzalem neće ostati uništen i nenaseljen. Umjesto konačnog uništenja, Jeruzalem će biti uzdignut.

„Tada ćete spoznati da sam ja, GOSPOD, Bog vaš, što prebiva na Sionu, svetoj gori svojoj. I Jeruzalem će biti svet, i tuđinci više neće kroza nj prolaziti. I dogodit će se u onaj dan da će gore kapati moštom i iz brjegova će mlijeko teći, i svim rijekama Judinim protjecat će voda; a iz Doma GOSPODNJEGA šiknut će vrelo i natopiti dolinu šitimsku.“ /Joel 3,17-18

„Onoga koji pobjeđuje učinit ću stupom u hramu Boga svojega i odande van više neće izaći; i na nj ću napisati ime Boga svojega i ime grada Boga svojega, novoga Jeruzalema, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime moje novo.“ /Otkrivenje 3,12

Stoga Jeruzalem ne može biti veliki grad koji nikada više neće biti nastanjen. Uz to, Jeruzalem nikada nije imao svjetsku dominaciju nad drugim narodima. Vrhunac izraelske povijesti bio je pod kraljem Salomonom. Arheolog Hillel Geva sa Hebrejskog Sveučilišta u Jeruzalemu piše da je Salomonov Jeruzalem bio veličine od samo 40 jutara s oko 2.000 stanovnika. Jeruzalem pod Herodom je moguće bio nešto veći, ali je istovremeno bio pod rimskom okupacijom bez neovisne moći da utječe na druge narode.

Jeruzalem nikada nije bio veliki grad. Nikad nije imao političke ovlasti ili vojnu silu da sprovodi naloge na okolne narode, a kamoli svijet.

Rim je Babilon veliki. Riječ „Vatikan“ dolazi od dvije riječi: vatis (prorok) i can (zmija). Vatikan je izgrađen na drevnoj poganskoj strani zvanoj Vaticanus Mons (u prijevodu: Brdo proročanstva). Kovani novac kojeg izdaje Vatikan ima utisnute riječi Citta del Vaticano (Grad proročanstva). Sama Rimska crkva koristi riječ „grad“ za svoju strukturu moći. Neke papinske kovanice pokazuju ženu koja stoji na riječi Fides ili Vjera, kao simbol Rimokatoličke crkve.

„A žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim.“ /Otkrivenje 17,18

Riječ „katoličko“ znači univerzalno. Rimski emisari i špijuni odavno utječu na zemaljske vlasti. Jezuitska prisega glasi:

„Njegova Svetost… ima moć svrgnuti heretičke kraljeve, prinčeve, države, političke stranke i vlade, sve koji su ilegalni bez svete potvrde, a mogu biti sigurno uništeni.“

Takva strašna izjava je u suprotnosti s vjerskom slobodom, ali ostaje službeni stav katolicizma do danas.

GRAD = ŽENA = CRKVA

Žene u proročanstvu su simboli crkava. Čista žena simbolizira istinsku Crkvu, a nečista žena simbolizira općenito palu crkvu, posebice Rimokatoličku crkvu. U Otkrivenju 17 dana je vizija o Babilonu velikom kao ženi.

„I vidjeh ženu što sjedi na purpurnoj Zvijeri punoj bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova. I žena bijaše odjevena u grimiz i purpur, i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserjem. U ruci joj bijaše zlatna čaša puna gnusoba i nečistoće bluda njezina. I na čelu joj napisano ime: Tajna, Veliki Babilon, Mati bludnicā i gnusobā zemaljskih.“ /Otkrivenje 17,3-5

Odmah iza slijedi tumačenje te žene.

„Ovdje treba uma što ima mudrosti! Sedam glava sedam je gora na kojima žena sjedi… Vode koje vidje, gdje bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici. I deset rogova koje vidje na Zvijeri — tȋ će zamrziti bludnicu i opustošiti je i ogoliti; i mesa će se njezina najesti i ognjem je spaliti. Jer Bog im u srca stavi da izvrše naum njegov, i budu jedne misli, i kraljevstvo svoje daju Zvijeri dok se ne ispune riječi Božje. A žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim.“ /Otkrivenje 17,9.15-18

Sedam gora na kojima žena sjedi jasno se odnosi na Rim, poznat od davnina kao grad na sedam brežuljaka; i ne samo kao grad, već specifično Vatikan. Rim kao glavni grad Italije nema značaj u proročanstvu, ali Rim kao simbol papinstva savršeno se poklapa s opisom u Bibliji. Ona je majka crkva koja je iznjedrila mnoge kćeri – protestantske crkve koje prianjaju uz mnoga papinska lažna učenja.

PADE, PADE VELIKI BABILON…

„I krv prorokā i svetih u njoj se nađe, i svih zaklanih na zemlji.“ /Otkrivenje 18,24

Samo oni koji ispravno identificiraju Babilon mogu poslušati poziv da izađu iz njega.

„I čuh drugi glas s neba gdje govori: ‘Izađite iz nje, puče moj, da ne budete suzajedničari grijeha njezinih i da ne primite od njezinih pošasti!“ /Otkrivenje 18,4

Ova se zapovijed odnosi na majku crkvu i njezine otpadničke kćeri koje su preuzele lažne nauke od majke.

 

Više na temu Bludnice nađite OVDJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.